Skip to main content

Nyborg Allen Holding IVS

CVR-normu

37935069

Najugaq

c/o Aron Nyborg Allen
Strandlodsvej 25 D, st. th.

Postnormu aamma illoqarfik

2300 København S

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

11.08.2016

Suliffeqarfiup suussusia

Iværksætterselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Telefon

31483242

Mail

me@aronallen.com

Kommuni

København

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Saniatigut nioqquteqarfiit

643030 Investeringsselskaber

Siunertaq

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

11.08.2016

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

1,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

11.08.2016 - 31.12.2017

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Direktioni

(Direktør)
Aron Nyborg Allen
Strandlodsvej 25 D, st. th.
2300 København S

Pilersitsisut

Aron Nyborg Allen
Strandlodsvej 25 D, st. th.
2300 København S

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Aron Nyborg Allen
Strandlodsvej 25 D, st. th.
2300 København S
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 11.08.2016

Piviusumik piginnittut

Aron Nyborg Allen
Strandlodsvej 25 D, st. th.
2300 København S
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Taasisinnaatitaanermut pisinnaatitaaffiusinnaasut
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 11.08.2016

Dato: 09.04.2018
Periode: 11.08.2016 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Ateq

Nyborg Allen Holding IVS

P-normu

Najugaqarfik

c/o Aron Nyborg Allen
Strandlodsvej 25 D, st. th.

Postnormu aamma illoqarfik

2300 København S

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

11.08.2016

Suliaqarfiup ilisarnaataa

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Pilerisaariviginanga

09.02.2017 Ændring af adresse

CVR-normu: 37935069

Navn og adresse:
Nyborg Allen Holding IVS
c/o Aron Nyborg Allen, Backersvej 45, 1. th., 2300 København S

Ny adresse: c/o Aron Nyborg Allen, Strandlodsvej 25D, st. th., 2300 København S

16.08.2016 Nye selskaber

CVR-normu: 37935069

Navn og adresse:
Nyborg Allen Holding IVS
c/o Aron Nyborg Allen, Backersvej 45, 1. th., 2300 København S

Stiftelsesdato: 11.08.2016.
Virkningsdato: 11.08.2016.
Seneste vedtægtsdato: 11.08.2016.

Kapital:

kr. 1,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt kontant kr. 1,00  til kurs 100,00, fuldt indbetalt.


Stifter:

Aron Nyborg Allen, Backersvej 45, 1. th., 2300 København S, den 11.08.2016.Direktion:

Aron Nyborg Allen, Backersvej 45, 1. th., 2300 København S, den 11.08.2016.

Selskabet tegnes af selskabets direktør..

Første regnskabsår:

11.08.2016 - 31.12.2017.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at udøve investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed.
Najugaq
Uannga
Uunga
11.08.2016
05.02.2017
c/o Aron Nyborg Allen
Backersvej 45, 1. th. 2300 København S