Skip to main content

JOHN GALT HOLDING IVS

CVR-normu

36493976

Najugaq

Havevænget 10

Postnormu aamma illoqarfik

4682 Tureby

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.01.2015

Suliffeqarfiup suussusia

Iværksætterselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Kommuni

Køge

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Siunertaq

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder at eje aktier/anparter i andre selskaber samt investering.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

01.01.2015

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

19.570,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.2015 - 31.12.2015

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af direktøren.

Direktioni

Johan Holst Nielsen
Havevænget 10
4682 Tureby

Pilersitsisut

Johan Holst Nielsen
Havevænget 10
4682 Tureby

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Johan Holst Nielsen
Havevænget 10
4682 Tureby
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 01.01.2015

Piviusumik piginnittut

Johan Holst Nielsen
Havevænget 10
4682 Tureby
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 01.01.2015

Dato: 01.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Ateq

JOHN GALT HOLDING IVS

P-normu

Najugaqarfik

Havevænget 10

Postnormu aamma illoqarfik

4682 Tureby

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.01.2015

Suliaqarfiup ilisarnaataa

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Pilerisaariviginanga

Naamik
20.01.2015 Nye selskaber

CVR-normu: 36493976

Navn og adresse:
JOHN GALT HOLDING IVS
Havevænget 10, 4682 Tureby

Stiftelsesdato:

01.01.2015.

Seneste vedtægtsdato:

01.01.2015.

Kapital:

kr. 19.570,00.

Indbetalingsmåde:

Indbetalt kontant kr. 19.570,00 til kurs 100,00.

Stifter:

Johan Holst Nielsen, Havevænget 10, 4682 Tureby, den 01.01.2015.

Direktion:

Johan Holst Nielsen, Havevænget 10, 4682 Tureby, den 01.01.2015.

Selskabet tegnes af direktøren.

Første regnskabsår:

01.01.2015 - 31.12.2015.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.01.2015
28.06.2017
999999 Uoplyst