Skip to main content

Aaberg Arkitekter ApS

CVR-normu

37832618

Najugaq

c/o KBHBASE
Otto Busses Vej 5 A, 4.

Postnormu aamma illoqarfik

2450 København SV

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

29.06.2016

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Killiffik

Normal

Telefon

40508445

Mail

jens@aabergarkitekter.dk

Kommuni

København

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

711100 Arkitektvirksomhed

Siunertaq

Selskabets formål er drift af arkitektvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed

Sulisut amerlassusiat

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

29.06.2016

Aningaasaatit inissiffiat

Nej

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

50.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

01.01.2016 - 31.12.2016

Atsiornermut maleruaqqusaq

Virksomheden tegnes af en direktør

Direktioni

(Direktør)
Jens Erik Aaberg-Jørgensen
Maribovej 11 B
2500 Valby

Pilersitsisut

Jens Erik Aaberg-Jørgensen
Maribovej 11 B
2500 Valby

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Jens Aaberg Holding ApS
c/o KBHBASE
Otto Busses Vej 5 A, 4.
2450 København SV
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 30.06.2016

Piviusumik piginnittut

Jens Erik Aaberg-Jørgensen
Maribovej 11 B
2500 Valby
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Toqqaannanngitsumik nalilinnik pigisaqarpoq
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 30.06.2016

Dato: 18.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Ateq

Aaberg Arkitekter ApS

P-normu

Najugaqarfik

c/o KBHBASE
Otto Busses Vej 5 A, 4.

Postnormu aamma illoqarfik

2450 København SV

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

29.06.2016

Suliaqarfiup ilisarnaataa

711100 Arkitektvirksomhed

Pilerisaariviginanga

02.01.2018 Ændring af adresse

CVR-normu: 37832618

Navn og adresse:
Aaberg Arkitekter ApS
Trekronergade 110, 2500 Valby

Ny adresse: c/o KBHBASE, Otto Busses Vej 5A, 4., 2450 København SV

29.06.2016 Nye selskaber

CVR-normu: 37832618

Navn og adresse:
Aaberg Arkitekter ApS
Trekronergade 110, 2500 Valby

Stiftelsesdato: 29.06.2016.
Virkningsdato: 29.06.2016.
Seneste vedtægtsdato: 29.06.2016.

Kapital:

kr. 50.000,00.

Kapitalklasser: Nej


Indbetalingsmåde: Indbetalt ved indskud af bestående virksomhed kr. 50.000,00  til kurs 943,20, fuldt indbetalt.


Stifter:

Jens Aaberg-Jørgensen, Maribovej 11B, 2500 Valby, den 29.06.2016.Direktion:

Jens Erik Aaberg-Jørgensen, Maribovej 11B, 2500 Valby, den 29.06.2016.

Virksomheden tegnes af en direktør.

Første regnskabsår:

01.01.2016 - 31.12.2016.


Regnskabsår:

01.01 - 31.12.

Formål:

Selskabets formål er drift af arkitektvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed
Najugaq
Uannga
Uunga
29.06.2016
01.01.2018
Trekronergade 110 2500 Valby
Piffissaq:
Sulisut
Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2018
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
4. kvartalimut 2017
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2017
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
2. kvartalimut 2017
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
1. kvartalimut 2017
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut


4. kvartalimut 2016
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut
3. kvartalimut 2016
1 Sulisut
1 Ukiumut naatsorsorlugit sulisut