Skip to main content

TECH VISION V/HENNING FORBÆK CHRISTENSEN

CVR-normu

19368009

Najugaq

Bülowsgade 36, 1.

Postnormu aamma illoqarfik

8000 Århus C

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.08.1996

Qaammatisiutip ullua taamaatiffik

30.06.2004

Suliffeqarfiup suussusia

Enkeltmandsvirksomhed

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Ophørt

Kommuni

Aarhus

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Ateq

TECH VISION V/HENNING FORBÆK CHRISTENSEN

P-normu

Najugaqarfik

Bülowsgade 36, 1.

Postnormu aamma illoqarfik

8000 Århus C

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

01.08.1996

Ophørsdato

30.06.2004

Suliaqarfiup ilisarnaataa

722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software

Pilerisaariviginanga

Naamik


Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.08.1996
31.12.2002
722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber