Skip to main content

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S

Reg-nummer

VIR172822

Adresse

Holmens Kanal 22

Postnummer og by

1097 København K

Ophørsdato

25.08.1993

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er forsikringsvirksomhed med undtagelse af direkte livsforsikring

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

07.09.1992

Registreret Kapital

300.000.000,00 DKK

Koncessionsdato

Finanstilsynets tilladelsesdato (koncessionsdato) 29.12.1983

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller af to medlemmer af direktionen i forening

Dato: 07.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.04.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.07.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

23.12.1993 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Koncession tilbagekaldt
Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. VIR172833 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN, og selskabets binavne HAFNIA-HAAND I HAAND GENFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S), HAFNIA INSURANCE COMPANY LIMITED (FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S), DE PRIVATE ASSURANDØRER AKTIESELSKAB (FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S), DEN KJØBENHAVNSKE SØ-ASSURANCE-FORENING A/S (FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S), DANISH MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED (FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S), FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET VIDAR (FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S), HAFNIA-HAAND I HAAND REINSURANCE COMPANY LIMITED (FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S), DANSK SØASSURANCE A/S (FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S), FORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAFNIA (FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S) er slettet.


11.08.1993 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S174296 GROTHEN & PERREGAARD, REVISIONSAKTIESELSKAB

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S167006 REVISIONSFIRMAET RAGBORG & GAARD A/S, Rathsacksvej 8, 1862 Fr.berg C


23.04.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Holger Lavesen, Allan Philip, Olav Grue, Ulrik Lett, Keld Sengeløv, Jørgen Einar Tandrup

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Søren Theilgaard (formand), Vicedirektør Flemming Kosakewitsch (næstformand), Direktør Mogens Kaj Andersen, Direktør Peter Hermann Zobel


10.09.1992 Ændring af kapital

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Vedtægter ændret:

24.08.1992.

Kapitalforhøjelse:

kr. 153.757.200,00 indbetalt kontant, kurs 260,00,

Klasser:

A kr. 76.878.600,00, B kr. 76.878.600,00

Aktiekapitalen udgør herefter kr. 300.000.000,00
Aktiekapitalen er opdelt i klasser: A kr. 150.000.000,00, B kr. 150.000.000,00


10.09.1992 Øvrige ændringer

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Vedtægter ændret:

07.09.1992.

Opdeling i kapitalklasser er ophævet
07.08.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jette Marianne Arnskjold, Hans Henrik Koefoed

Indtrådt i direktionen:

Direktør Frans Henrik Witt (Adm.direktør)


17.06.1992 Øvrige ændringer

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Kildekrogen 27, 1097

Vedrørende det under 15.06.1992 registrerede selskab
Reg.nr. VIR172822 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S meddeles at Adm. direktør Olav Grue fejlagtigt er indsat som næstformand.


15.06.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ebbe Jørgen Broe Christensen, Anders Vinding Kruse

Indtrådt i bestyrelsen:

Departementschef Holger Lavesen (formand), Direktør Olav Grue (næstformand), Direktør Keld Sengeløv


26.05.1992 Ændring i revision, Statusændring, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Vedtægter ændret:

10.04.1992.

Stadfæster er slettet

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Ole Villum Hansen, Viggo Jablonsky Rasmussen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørgen Einar Tandrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S174296 GROTHEN & PERREGAARD REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, KPMG C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 1002 København K


23.08.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Christian Borre Brøner, Leila Falk Pedersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Overassistent Lonni Birgitta Klausen (Suppleant: Taksator Jørn Østerbro), Kontorchef Jens Aage Strøm Horney Nielsen (Suppleant: Kontorchef Henrik Mullertz)

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Afdelingschef Ole Lassen, for Ebbe Hjørlund Nielsen


23.08.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør cand.polit Jette Marianne Arnskjold (adm.direktør)


04.10.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: VIR172822

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Haldor Frederik Axel Topsøe

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Ulrik Lett
Virksomhedsnavn
Fra
Til
03.07.1990
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAFNIA
Status
Fra
Til
24.08.1993
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
19.01.1990
06.09.1992
146.242.800,00 DKK