Skip to main content

DEN SELVEJENDE FOND EGTVED KURSUS CENTER OG DAGHØJSKOLE

Reg-nummer

ERF197751

Adresse

c/o Advokat Jens Møller, Bent Skov & Partner
Havneparken 1

Postnummer og by

7100 Vejle

Startdato

16.05.1991

Ophørsdato

18.08.1998

Virksomhedsform

Forening

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Slettet

Telefon

75552077

Branchekode

804290 Undervisning i øvrigt

Bibrancher

722200 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software
222400 Prepress-arbejde

Formål

Fondens formål er at tilbyde undervisning inden for rammerne af lov nr. 449 af 14. juni 1995 om daghøjskoler og produktionsskoler m.v., samt bekendtgørelse nr. 315 af 23. april 1996.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

14.05.1998

Registreret Kapital

592.842,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1990 - 31.12.1990

Tegningsregel

Fonden tegnes af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand, eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 30.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.07.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 20.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 29.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.08.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.10.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

DEN SELVEJENDE FOND EGTVED KURSUS CENTER OG DAGHØJSKOLE

P-nummer

Adresse

1

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

01.03.1989

Ophørsdato

31.12.1989

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

Den Selvejende Fond Egtved Kursus Center og Daghøjskole

P-nummer

Adresse

c/o Advokat Jens Møller, Bent Skov & Partner
Havneparken 1

Postnummer og by

7100 Vejle

Startdato

01.03.1989

Ophørsdato

24.08.2004

Branchekode

804290 Undervisning i øvrigt

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

75552077


20.08.1998 Statusændring

Reg-nummer: ERF197751

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE FOND EGTVED KURSUS CENTER OG DAGHØJSKOLE
Aftensang 1, 6040 Egtved

Den under 18.08.1998 registrerede sletning af fonden beror på en fejl.


20.08.1998 Statusændring

Reg-nummer: ERF197751

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE FOND EGTVED KURSUS CENTER OG DAGHØJSKOLE
Aftensang 1, 6040 Egtved

Fonden er slettet med virkning fra 01.01.1999 jf. LEF par. 52.


18.08.1998 Statusændring

Reg-nummer: ERF197751

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE FOND EGTVED KURSUS CENTER OG DAGHØJSKOLE
Aftensang 1, 6040 Egtved

Fonden er slettet med virkning fra 01.01.1999 jf. LEF par. 52.


07.04.1998 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ERF197751

Navn og adresse:
FONDEN, EGTVED KURSUS CENTER
Aftensang 1, 6040 Egtved

Vedtægter ændret:

19.12.1996. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 07.04.1998.

Nyt navn:

DEN SELVEJENDE FOND EGTVED KURSUS CENTER OG DAGHØJSKOLE.

Fonden tegnes af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand, eller af den samlede bestyrelse.


28.07.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ERF197751

Navn og adresse:
FONDEN, EGTVED KURSUS CENTER
Aftensang 1, 6040 Egtved

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Kristen Fisker.

Udtrådt af bestyrelsen:

Torsten Erik Rasmussen, Ib Grunnet.

Indtrådt i bestyrelsen:

Generalsekretær Henning Damsbo Brix, Underdirektør Finn Mørkenborg Rasmussen.
16.05.1991 Nye selskaber

Reg-nummer: ERF197751

Navn og adresse:
FONDEN, EGTVED KURSUS CENTER
Aftensang 1, 6040 Egtved

Fondsmyndighed:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Vedtægtsdato:

21.01.1991

Kapital:

kr. 592.842,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 592.842,00

Bestyrelse:

Advokat Jens Erik Møller (formand), Direktør Torsten Erik Rasmussen (næstformand), Direktør Kristen Fisker, Ib Grunnet, Kent Christian Jensen

Direktion:

Peter Sonny Berthold

Tegnes af tre af bestyrelsens medlemmer,
herunder formand eller næstformand

Revision:

Revisionsfirmaet Friis Rasmussen, Søndergade 18, 7100 Vejle

Første regnskabsår:

01.01.1990 - 31.12.1990

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
16.05.1991
19.12.1996
FONDEN, EGTVED KURSUS CENTER
Status
Fra
Til
16.05.1991
17.08.1998
Normal
Periode:
Ansatte
Årsværk
2. kvt2004
2-4 medarbejdere
1. kvt2004
2-4 medarbejdere
4. kvt2003
2-4 medarbejdere
3. kvt2003
2-4 medarbejdere
2. kvt2003
2-4 medarbejdere


1. kvt2003
2-4 medarbejdere
4. kvt2002
2-4 medarbejdere
3. kvt2002
2-4 medarbejdere
2. kvt2002
2-4 medarbejdere
1. kvt2002
2-4 medarbejdere
4. kvt2001
5-9 medarbejdere
3. kvt2001
5-9 medarbejdere
2. kvt2001
5-9 medarbejdere
1. kvt2001
5-9 medarbejdere
4. kvt2000
5-9 medarbejdere
3. kvt2000
2-4 medarbejdere
2. kvt2000
5-9 medarbejdere
1. kvt2000
5-9 medarbejdere
4. kvt1999
2-4 medarbejdere
3. kvt1999
2-4 medarbejdere
2. kvt1999
2-4 medarbejdere
1. kvt1999
2-4 medarbejdere