Skip to main content

FONDEN FREDERICIA UDDANNELSESCENTER

Reg-nummer

ERF176497

Adresse

Mosegårdsvej 2

Postnummer og by

7000 Fredericia

Startdato

02.03.1989

Ophørsdato

15.07.1996

Virksomhedsform

Erhvervsdrivende fond

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Fredericia

Formål

Institutionens formål er at skabe rammerne for et systematisk samarbejde mellem private virksomheder og offentlige institutioner og myndigheder om gennemførelse af en fremtidsorienteret efteruddannelsesindsats. At arbejde for udvikling og etablering af nye grunduddannelser på de lokale erhvervsskoler og for samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner og teknologiske institutter og TI-centret om videnudvikling og -udnyttelse. At etablere lokaler og øvrige faciliteter for Fredericia Forberedelseskursus og at være åben for optagelse af nye opgaver

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

29.01.1995

Registreret Kapital

2.872.300,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.04.1987 - 31.12.1987
Dato: 11.07.1996
Periode: 01.01.1995 - 27.11.1995
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 17.07.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.08.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 21.04.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 24.06.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.05.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.04.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 20.03.1989
Periode: 01.04.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
23.07.1996 Statusændring

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
FONDEN FREDERICIA UDDANNELSESCENTER I LIKVIDATION
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Likvidation sluttet, og fonden opløst.
Fondsmyndighedens godkendelse givet
23.07.1996.


21.03.1996 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
FONDEN FREDERICIA UDDANNELSESCENTER I LIKVIDATION
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Likvidation vedtaget 27.11.1995.
Fondsmyndighedens godkendelse givet
04.01.1996.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Preben Skou-Nielsen, Norgesgade 28 C, 7000 Fredericia.

Ledelsen fratrådt.
Institutionen tegnes likvidator alene.


24.07.1995 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCEN
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Nyt navn:

FONDEN FREDERICIA UDDANNELSESCENTER.

Institutionen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med det af byrådet valgte bestyrelsesmedlem, gårdejer Martin Bendix Kragh, Fredericia.


16.02.1995 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCEN
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Vedtægter ændret:

29.01.1995. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 16.02.1995.

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.100.000,00 indbetalt kontant.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.872.300,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jacques Harald Deleuran.

Indtrådt i bestyrelsen:

konstabel Flemming Klindt Andersen.


15.09.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCEN
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Richardt Hansen, Henning Jeppesen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Murer Jacques Deleuran, Direktør Ove Vestergaard.
24.01.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCEN
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Povl Aage Larsen.


07.10.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCEN
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Rømer

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peder Lomholt Jessen


28.08.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCEN
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Bent Hansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul Larsen


18.10.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCEN
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sven Gjevert Petersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Jon Peter Sindt


22.02.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCEN
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Overgaard Nielsen

Indtrådt i direktionen:

Vita Nedergaard Christensen


02.08.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCEN
Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Christian Iversen, Cai Dupont Toft Jacobsen, Freddy Mejlgaard Rasmussen, Mogens Tversted

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Erik Bent Hansen, Gårdejer Martin Bendix Kragh, Værkfører Hans Anton Olesen, Direktør Ole Rømer


06.07.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
FONDEN FREDERICIA UDDANNELSESCENTER
Bukkeballevej 58 A, 7000 Fredericia

Vedrørende de under 02.03.1989 registrerede ændringer for
REG.NR. ERF176497 DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCENTER meddeles, at Per Overgaard Nielsen Lundbakken 7, 7000 Fredericia er direktør i fonden (fejlagtigt registreret som bestyrelsesmedlem) og direktør Vagn Richardt Hansen, Lunddalvej 53, Erritsø, 7000 Fredericia er medlem af bestyrelsen (fejlagtigt registreret som direktør i fonden).


02.03.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: ERF176497

Navn og adresse:
DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCENTER
Snaremosevej, 7000 Fredericia

Fondsmyndighed:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Vedtægtsdato:

02.02.1987

Kapital:

kr. 772.300,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 772.300,00

Bestyrelse:

Borgmester Jørn Bent Nielsen (formand), Inger Davidsen (næstformand), Snedkermester Poul Christian Iversen, Direktør Cai Dupont Toft Jacobsen, Amtssekretær Henning Jeppesen, Direktør Per Overgaard Nielsen, Direktør Sven Gjevert Petersen, Syremester Freddy Mejlgaard Rasmussen, Ingeniør Mogens Tversted

Direktion:

Direktør Vagn Richardt Hansen

Institutionen tegnes af formanden eller
næstformanden i forening med et af byrådet
valgt bestyrelsesmedlem

Revision:

Kommunernes Revisionsafdeling, Damhaven 1 B, 7100 Vejle

Første regnskabsår:

01.01.1988 - 31.12.1988

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
02.03.1989
02.02.1995
DEN SELVEJENDE INSTITUTION - FONDEN - FREDERICIA UDDANNELSESCENTER
Status
Fra
Til
27.11.1995
14.07.1996
Under frivillig likvidation
02.03.1989
26.11.1995
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
09.06.1987
26.10.1994
772.300,00 DKK