Skip to main content

VIGGO MICHAELSEN'S FOND

Reg-nummer

ERF106033

Adresse

Søndre Alle 43

Postnummer og by

4600 Køge

Startdato

07.08.1985

Ophørsdato

06.03.1996

Virksomhedsform

Erhvervsdrivende fond

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Tvangsopløst

Kommune

Køge

Formål

Fondens formål er: a) at sikre og underbygge det økonomiske grundlag for den af VIGGO MICHAELSEN A/S drevne ingeniørvirksomhed, herunder at foretage investeringer til konsolidering og udbygning af selskabets virksomhed, b) at yde støtte til personer, der er eller har været knyttet til den af VIGGO MICHAELSEN A/S drevne ingeniørvirksomhed, og disses ægtefæller eller børn (i en periode, hvor en person er medlem af fondens bestyrelse, kan støtte dog ikke ydes til det pågældende bestyrelsesmedlem eller dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn), c) at yde støtte til dansk ingeniørvirksomhed, navnlig til uddannelse og forskning, d) at yde støtte til andre almene samfundsformål, herunder støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål Det afhænger af fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, hvorledes og i hvilket omfang de nævnte formål skal tilgodeses. Som almindelig retningslinie for bestyrel- sens skøn skal gælde, at de enkelte formål skal tilgodeses i den rækkefølge, hvori de er nævnt i nærværende formålsparagraf Fonden skal virke til sikring af VIGGO MICHAELSEN A/S' fremtid ved at omsorg for, at selskabet til enhver til har en betryggende ledelse, ligesom fonden skal bidrage til selskabets velfærd og anseelse på bedst mulige måde

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

20.03.1986

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1984 - 30.06.1985
Dato: 18.07.1994
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.07.1994
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.12.1992
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.12.1992
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.12.1991
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 09.12.1991
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.11.1990
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.11.1990
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.12.1989
Periode: 01.07.1988 - 30.06.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.12.1989
Periode: 01.07.1988 - 30.06.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.12.1988
Periode: 01.07.1987 - 30.06.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.12.1988
Periode: 01.07.1987 - 30.06.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.03.1988
Periode: 01.07.1986 - 30.06.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.03.1988
Periode: 01.07.1985 - 30.06.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.04.1986
Periode: 01.07.1984 - 30.06.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
12.04.1996 Statusændring

Reg-nummer: ERF106033

Navn og adresse:
VIGGO MICHAELSEN'S FOND
Søndre Alle 43, 4600 Køge

Skifteretsbehandlingen sluttet, fonden opløst.


22.11.1995 Statusændring

Reg-nummer: ERF106033

Navn og adresse:
VIGGO MICHAELSEN'S FOND
Søndre Alle 43, 4600 Køge

Anmodning om opløsning, jf. ¤12 i bekendtgørelse om opløsning af erhvervsdrivende fonde, sendt til skifteretten i Køge den 22.11.1995.
Fondsmyndighedens godkendelse givet
22.11.1995.
Likvidator fratrådt: Jens Jordahn.
Likvidator fratrådt: Jens Jordahn.


22.09.1994 Statusændring, Ændring i personkreds

Reg-nummer: ERF106033

Navn og adresse:
VIGGO MICHAELSEN'S FOND I LIKVIDATION
Søndre Alle 43, 4600 Køge

Likvidation vedtaget 21.06.1994.
Fondsmyndighedens godkendelse givet 22.09.1994.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Jens Jordahn, Esplanaden 34, 1263 København K.

Ledelsen fratrådt.
Fonden tegnes af likvidator alene.


16.01.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ERF106033

Navn og adresse:
VIGGO MICHAELSEN'S FOND
Søndre Alle 43, 4600 Køge

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anders Bent Christiansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Knud Bay


02.03.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ERF106033

Navn og adresse:
VIGGO MICHAELSEN'S FOND
Søndre Alle 43, 4600 Køge

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Viggo Frithiof Michaelsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Akademiingeniør Steen Møller Sørensen
22.02.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ERF106033

Navn og adresse:
VIGGO MICHAELSEN'S FOND
Søndre Alle 43, 4600 Køge

Vedtægter ændret:

20.03.1986 Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 22.02.1988

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Kampmann, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Viggo Frithiof Michaelsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Anders Bent Christiansen, Niels Carl Kirchhecker


22.02.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ERF106033

Navn og adresse:
VIGGO MICHAELSEN'S FOND
Søndre Alle 43, 4600 Køge

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Christian Poulsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jens Jordahn


07.08.1985 Nye selskaber

Reg-nummer: ERF106033

Navn og adresse:
VIGGO MICHAELSEN'S FOND
Søndre Alle 43, 4600 Køge

Fondsmyndighed:

Aktieselskabs-registeret

Vedtægtsdato:

16.06.1978

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 300.000,00

Bestyrelse:

Civilingeniør Viggo Frithiof Michalsen (formand), civilingeniør Søren Kampmann, Ingeniør Niels Carl Kirchhecker, Direktør Poul-Erik Pedersen, Advokat Jens Christian Poulsen

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening

Revision:

I/S Revisorgruppen, Østergade 26, 1100 København K

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Status
Fra
Til
22.11.1995
05.03.1996
Under tvangsopløsning
21.06.1994
21.11.1995
Under frivillig likvidation
07.08.1985
20.06.1994
Normal