Skip to main content

LEGO FUTURA ApS

Reg-nummer

ApS999

Adresse

Aastvej 1

Postnummer og by

7190 Billund

Startdato

01.08.1974

Ophørsdato

04.08.1997

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Formål

Selskabets formål er for LEGO selskaberne at gennemføre forsknings- og udviklingsarbejder. Det er endelig selskabets formål at udøve enhver sådan form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er egnet til fremme af et eller flere af de forannævnte formål

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

11.05.1995

Registreret Kapital

200.000,00 DKK

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Kjeld Kirk Kristiansen alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Dato: 21.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 30.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.06.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.06.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.05.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.05.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.06.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.06.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
10.10.1997 Statusændring

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S58052 LEGO SYSTEM A/S.


25.08.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torsten Erik Rasmussen, den 16.05.1997.


01.07.1997 Statusændring

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Vesterfælledvej 100, 7190 Billund

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a og
anpartsselskabslovens ¤ 65 for fusion mellem
REG.NR. A/S58052 LEGO SYSTEM A/S. der tillige driver virksomhed under navnene LEGO MODUL A/S (LEGO SYSTEM A/S), SYSTEM PAK A/S (LEGO SYSTEM A/S), LEGO ENGINEERING A/S (LEGO SYSTEM A/S), LEGO DACTA PROCUREMENT A/S (LEGO SYSTEM A/S).
REG.NR. A/S60299 LEGO OVERSEAS A/S.
REG.NR. A/S59942 LEGO DANMARK A/S.
REG.NR. A/S202881 LEGO TRADING A/S.
REG.NR. ApS999 LEGO FUTURA ApS.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens ¤
134 c, stk. 4 og anpartsselskabslovens ¤ 65.


31.05.1995 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

11.05.1995.

Selskabet tegnes af Kjeld Kirk Kristiansen alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.


06.04.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ib Torben Skov.

Indtrådt i bestyrelsen:

Teknisk koordinator Torsten Bjørn Eriksen. (Suppleant: Designer Carsten Røn).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Torsten Bjørn Eriksen for Ib Torben Skov.
12.07.1994 Ændring af kapital

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

21.06.1994.

Kapitalforhøjelse:

kr. 120.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.


24.08.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Skovmose

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Christian Majgaard Nielsen


19.03.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Jensen Hald, Helge Landbo Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Maskinarbejder Niels Ørhwald (Suppleant: Modelsnedker Erik Jensen Hald), Designer Ib Torben Skov (Suppleant: Teknisk koordinator Torsten Bjørn Hansen)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Bent Tving Andersen for Erik Jensen Hald


07.09.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Stig Christensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Henning Skovmose

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Christian Jensen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørgen Bruhn


04.08.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Annette Vibeke Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Modelsnedker Helge Landbo Jensen

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Helge Landbo Jensen for Annette Vibeke Jensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bent Ivanouw Rotne

Indtrådt i direktionen:

Direktør Niels Christian Jensen


03.07.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Skovmose

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Niels Christian Jensen


16.03.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Tving Andersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Koordinator Annette Vibeke Jensen, Sdr. Villavej 40, 7100 Vejle (Suppleant: Modelsnedker Helge Landbo Jensen)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Helge Landbo Jensen for Erik Jensen Hald, Arne Refsing for Bent Tving Andersen

Tiltrådt som suppleant:

Afdelingsleder Bent Tving Andersen, for Erik Jensen Hald


20.08.1985 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS999

Navn og adresse:
LEGO FUTURA ApS
Åstvej 1, 7190 Billund

Stiftelsesdato:

01.08.1974

Seneste vedtægtsdato:

07.11.1984

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Kjeld Kirk Kristiansen (formand), Direktør Stig Christensen, Direktør Torsten Erik Rasmussen, underdirektør Henning Skovmose

Selskabsrepræsentant: Afdelingsleder Bent Tving Andersen (Suppleant: Modelbygger Arne Refsing, Søndermarksvej 203, 7190 Billund), Modelsnedker Erik Jensen Hald (Suppleant: Modelsnedker Helge Landbo Jensen

Direktion:

Direktør Bent Ivanouw Rotne, Skovparken 224, 7190 Billund

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af et medlem af bestyrelsen i
forening med en direktør

Revision:

Revisor Centret I/S, Worsåesgade 10, 7100 Vejle

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Status
Fra
Til
01.08.1974
03.08.1997
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
30.06.1994
80.000,00 DKK