Skip to main content

DANISH FIREFIGHTER & RESCUE TEAM ApS

Registration number

ApS199936

Address

Krømlingevej 10
Krømlinge

Postal code and city

4700 Næstved

Start date

01.05.1991

Cessation date

12.08.1999

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter erklæring

Municipality

Fladså

Objects

Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og industrivirksomhed indenfor brandbekæmpelse.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.07 to 30.06

Latest articles of association

03.02.1995

Registered capital

430.000,00 DKK

First accounting period

01.05.1991 - 30.06.1992

Powers to bind

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 02.10.1998
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.09.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.11.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.1995
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.09.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Order document:
Årsrapport mv.



Dato: 13.09.1993
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 03.09.1992
Periode: 01.05.1991 - 30.06.1992
Order document:
Årsrapport mv.




20.08.1999 Statusændring

Reg-nummer: ApS199936

Navn og adresse:
DANISH FIREFIGHTER & RESCUE TEAM ApS
Krømlingevej 10, Krømlinge, 4700 Næstved

Selskabet er opløst i medfør af anpartsselskabslovens § 59.


13.10.1995 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: ApS199936

Navn og adresse:
DANISH FIREFIGHTER & RESCUE TEAM ApS
Krømlingevej 10, Krømlinge, 4700 Næstved

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISORERNE I TOLDBODEN A/S.

Indtrådt i revisionen:

Revisorerne i Sydsjælland, Grønnegade 3, 4720 Præstø.


21.02.1995 Ændring af kapital

Reg-nummer: ApS199936

Navn og adresse:
DANISH FIREFIGHTER & RESCUE TEAM ApS
Krømlingevej 10, Krømlinge, 4700 Næstved

Vedtægter ændret:

03.02.1995.

Kapitalforhøjelse:

kr. 350.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 430.000,00.


22.10.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS199936

Navn og adresse:
DANISH FIREFIGHTER & RESCUE TEAM ApS
Krømlingevej 10, Krømlinge, 4700 Næstved

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mikael Espholin

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Flemming Berg


26.11.1991 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: ApS199936

Navn og adresse:
ApS KBUS 38 NR. 1648
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

18.09.1991.

Nyt navn:

DANISH FIREFIGHTER & RESCUE TEAM ApS

Ny adresse:

Krømlingevej 10, Krømlinge, 4700 Næstved

Ny kommune:

Fladså

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Mikael Espholin, Margit Olivia Hansen, Henning Kurt Hansen, cand.merc John Stær

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Henning Kurt Hansen

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i
forening med en direktør eller af den samlede
bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Nejstgaard & Vetlov, Statsaut. Revisorer, Toldbodgade 8, 4700 Næstved




02.09.1991 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS199936

Navn og adresse:
ApS KBUS 38 NR. 1648
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.05.1991

Seneste vedtægtsdato:

01.05.1991

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS181876 VX 20.181 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.05.1991 - 30.06.1992

Regnskabsår:

01.07 - 30.06




Name of business
From
Till
01.05.1991
04.10.1991
ApS KBUS 38 NR. 1648
Status
From
Till
01.05.1991
11.08.1999
Normal
Registered capital
From
Till
14.05.1991
01.01.1995
80.000,00 DKK