Skip to main content

TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS

Registration number

ApS169990

Address

Åboulevarden 18, 1.

Postal code and city

8000 Aarhus C

Start date

18.03.1988

Cessation date

20.05.1997

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Municipality

Århus

Objects

Selskabets formål er: at markedsføre Østjylland - primært Århus Amt som turistområde at være den udfarende kraft i konkrete og målrettede markedsføringskampagner at koordinere de overordnede strategier for øvrige markedsføringskampagner at søge at frmme samarbejdet mellem de forskellige brancher inden for turisterhvervet at inspirere og virke som igangsætter for turisterhvervet i Østjylland - primært Århus Amt og anden i forbindelse hermed stående virksomhed

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.07 to 30.06

Latest articles of association

16.12.1993

Registered capital

200.000,00 DKK

First accounting period

18.03.1988 - 30.06.1989
Dato: 25.08.1997
Periode: 01.07.1996 - 31.03.1997
Get documents:
PDF

Dato: 16.10.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.10.1995
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.10.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 26.10.1993
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Order document:
Årsrapport mv.Dato: 25.02.1993
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 30.09.1991
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 25.09.1990
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 29.09.1989
Periode: 18.03.1988 - 30.06.1989
Order document:
Årsrapport mv.
25.08.1997 Statusændring

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
Åboulevarden 18, 1., 8000 Århus C

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


11.10.1996 Ændring i personkreds, Statusændring, Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS I LIKVIDATION
Åboulevarden 18, 1., 8000 Århus C

Likvidation vedtaget 30.09.1996.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Erik Vermeij, Bytoften 12, 8660 Skanderborg.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


14.11.1995 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

Ny adresse:

Åboulevarden 18, 1., 8000 Århus C.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Bisp, Mogens Persson.

Indtrådt i bestyrelsen:

Afdelingschef Erik Hofmeister, Hotelejer Steen Bækgaard Jacobsen, Direktør Erling Secher.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Elisabeth Thomassen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Peder Thomasen.


24.10.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Anders Birch Iversen.

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Brok Nielsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Steen Munksgaard Berg, Lejrchef Per Kirkemann, Direktør Mogens Persson, Direktør Peder Thomasen.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

1. suppleant: Per Kirkemann, 2. suppleant: Jørgen Lægdsgård.

Tiltrådt som suppleant:

1. suppleant: Ejner Hovgaard Christiansen, 2. suppleant: Planteskoleejer Villy Mougaard.


13.04.1994 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSSELSKABET A/S, Reg. revisorer.

Indtrådt i revisionen:

VEJLE REVISION & RÅDGIVNING ApS, Dæmningen 17, 7100 Vejle.
17.03.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

Vedtægter ændret:

16.12.1993.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Jacobsen, Annette Brødsgaard, Bente Elisabeth Endresen, Holger Gustafsson, Per Kirkemann, Erling Højlund Kjær, Jørgen Lægdsgård, Ole Elkjær Paaske, Aksel Brøchner Pedersen, Elisabeth Thomassen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Amtsborgmester Ib Christian Frederiksen, Direktør Anna Graversen, Kroejer Lau Hilding Hvid, Direktør Anders Birch Iversen, Adm. direktør Niels-Erik Hede Jensen, Direktør John Flemming Staal Pedersen, Turistchef Per Rasmussen.

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

1. suppleant: Lejrchef Per Kirkemann, 2. suppleant: Lejrchef Jørgen Lægdsgård.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henning Tage Skovbølling Jørgensen.

Indtrådt i direktionen:

Souschef Elisabeth Thomassen.


18.01.1993 Ændring i personkreds, Ændring af kapital

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

Vedtægter ændret:

27.10.1992.

Kapitalforhøjelse:

kr. 60.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Skolekonsulent Ole Bisp, Annette Brødsgaard, Turistchef Elisabeth Thomassen


12.05.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Runge Kristoffersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Lejrchef Aksel Brøchner Pedersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Holger Gustafsson

Indtrådt i direktionen:

Direktør Henning Tage Skovbølling Jørgensen


10.01.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Peter Jacobsen, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Ole Brok Nielsen

Udtrådt af bestyrelsen:

Gerner Antoszkiw Bauer, Søren Midtgaard

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktionssekretær Bente Elisabeth Endresen, Lejrchef Per Kirkemann

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Bente Elisabeth Endresen, Per Kirkemann

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Karen Margrethe Bacher

Indtrådt i direktionen:

Holger Gustafsson


04.11.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Anker Nielsen, Karen Marie Melson, Lone Birgitte Allentoft, Jørgen Bertelsen, Ole Bisp, Niels Jørgen Dideriksen, Anne Kathrine Koed Jørgensen, Hanne Marie Jensen, Svend Aage Nielsen, Mogens Næsted Overgaard, Aksel Brøchner Pedersen, Poul Stenbøg

Indtrådt i bestyrelsen:

Turistchef Gerner Antoszkiw Bauer (formand), Direktør Ole Brok Nielsen (næstformand), Holger Gustafsson, Markedschef Peter Jacobsen, Gårdejer Erling Højlund Kjær, Direktør Hans Runge Kristoffersen, Lejrchef Jørgen Lægdsgård, Turistchef Søren Midtgaard, Turistchef Ole Elkjær Paaske

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Leo Belli, Svend Erik Kristensen

Tiltrådt som suppleant:

Direktionssekretær Bente Elisabeth Endresen, Lejrchef Per Kirkemann


08.04.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Asker Sciavitsky Dalberg Bentsen

Indtrådt i direktionen:

Projektleder Karen Margrethe Bacher


05.10.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Elsa Gadegaard, Peter Schrøder Jeppesen

Indtrådt i bestyrelsen:

Skolekonsulent Ole Bisp, Turistchef Anne Kathrine Koed Jørgensen, Hanne Marie Jensen, Lufthavnschef Poul Stenbøg


26.01.1990 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
c/o Ole Nielsen & Partnere, Jernbanegade 29, 6000 Kolding

Vedtægter ændret:

05.09.1989

Ny adresse:

Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

Ny kommune:

Århus

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kirsten Eltved

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørgen Bertelsen, Turistchef Sussie Elsa Gadegaard

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Tivolichef Leo Belli, Direktør Svend Erik Kristensen


10.04.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
c/o advokat N.E. Westen-Jensen Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

28.10.1988

Kapitalforhøjelse:

kr. 60.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,0

Kapitalen udgør herefter kr. 140.000,00


10.04.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS
c/o advokat N.E. Westen-Jensen Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

28.10.1988

Ny adresse:

c/o Ole Nielsen & Partnere, Jernbanegade 29, 6000 Kolding

Selskabet tegnes af formanden eller
næstformanden i forening med et
bestyrelsesmedlem eller i forening med
direktøren

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06

Første regnskabsår:

18.03.1988 - 30.06.1989


30.11.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
VGH NR. 518 ApS
c/o advokat N.E. Westen-Jensen Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

23.08.1988

Nyt navn:

TURISTEKSPORTGRUPPEN ØSTJYLLAND ApS

Ny kommune:

Kolding

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Leif Nielsen (formand), Karen Melson (næstformand), Selmersvej 10, 8260 Viby J, Birgitte Allentoft, Skudehavnen 9, 8400 Ebeltoft, Niels Jørgen Dideriksen, Fru Kirsten Eltved, Peter Schrøder Jeppesen, Svend Aage Nielsen, Mogens Næsted Overgaard, Aksel Brøchner Pedersn

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Erik Westen-Jensen

Indtrådt i direktionen:

Adjunkt Asker Sciavitsky Dalberg Bentsen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Svend Gerlif

Indtrådt i revisionen:

Revisionsselskabet, reg.revisorer, Borgvold 16, 7100 Vejle


11.08.1988 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS169990

Navn og adresse:
VGH NR. 518 ApS
c/o advokat N.E. Westen-Jensen Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

18.03.1988

Seneste vedtægtsdato:

18.03.1988

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Direktion:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Statsaut. revisor Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg

Første regnskabsår:

18.03.1988 - 31.12.1988

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Name of business
From
Till
18.03.1988
20.09.1988
VGH NR. 518 ApS
Status
From
Till
30.09.1996
19.05.1997
Under frivillig likvidation
18.03.1988
29.09.1996
Normal
Registered capital
From
Till
23.11.1988
07.12.1992
140.000,00 DKK
18.03.1988
22.11.1988
80.000,00 DKK