Skip to main content

NORDISK TOTALENTREPRISE ApS

Registration number

ApS163012

Address

Tarmvej 5

Postal code and city

9220 Aalborg Øst

Start date

03.09.1987

Cessation date

25.05.1993

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Tvangsopløst

Municipality

Aalborg

Objects

Selskabets formål er at drive byggevirksomhed

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

03.02.1988

Registered capital

80.000,00 DKK

First accounting period

03.09.1987 - 31.12.1988
Dato: 22.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 08.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 03.08.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 28.08.1989
Periode: 03.09.1987 - 31.12.1988
Order document:
Årsrapport mv.

02.06.1993 Statusændring

Reg-nummer: ApS163012

Navn og adresse:
NORDISK TOTALENTREPRISE ApS
Tarmvej 5, 9220 Aalborg Øst

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


21.04.1993 Statusændring

Reg-nummer: ApS163012

Navn og adresse:
NORDISK TOTALENTREPRISE ApS
Tarmvej 5, 9220 Aalborg Øst

Anmodning om opløsning, jfr. anpartsselskabs- lovens ¤ 86 sendt til skifteretten i Aalborg den 21.04.1993


17.03.1993 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS163012

Navn og adresse:
NORDISK TOTALENTREPRISE ApS
Tarmvej 5, 9220 Aalborg Øst

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Leif Sten Nord

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSSELSKABET DE SAMVIR- kende revisorer


07.10.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS163012

Navn og adresse:
VGH NR. 467 ApS
c/o adv. N. E. Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

03.02.1988

Nyt navn:

NORDISK TOTALENTREPRISE ApS

Nyt binavn: NORDISCHE GENERALBAUUNTERNENEHMUNG ApS (NORDISK TOTALENTREPRISE ApS)

Ny adresse:

Tarmvej 5, 9220 Aalborg Ø

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Erik Westen-Jensen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Leif Sten Nord

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Svend Gerlif

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSSELSKABET DE SAMVIR- kende revisorer, Rinlandsgade 27, 8200 Århus N


19.10.1987 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS163012

Navn og adresse:
VGH NR. 467 ApS
c/o adv. N. E. Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

03.09.1987

Seneste vedtægtsdato:

03.09.1987

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Direktion:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Selskabet tegnes af en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg

Første regnskabsår:

03.09.1987 - 31.12.1988

Regnskabsår:

01.01 - 31.12

Name of business
From
Till
03.09.1987
16.02.1988
VGH NR. 467 ApS
Status
From
Till
21.04.1993
24.05.1993
Under tvangsopløsning
03.09.1987
20.04.1993
Normal