Skip to main content

ApS AF 4. NOVEMBER 1990

Reg-nummer

ApS157494

Adresse

Bakkegårdsvej 313

Postnummer og by

3050 Humlebæk

Startdato

01.01.1987

Ophørsdato

13.12.1993

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Fredensborg-Humlebæk

Formål

Selskabets formål er at drive produktions-, handels- og/eller investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

21.05.1991

Registreret Kapital

80.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1987 - 30.09.1987
Dato: 28.12.1993
Periode: 01.01.1993 - 30.09.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.05.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.05.1992
Periode: 01.10.1990 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.04.1991
Periode: 01.10.1989 - 30.09.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.04.1990
Periode: 01.10.1988 - 30.09.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 04.04.1989
Periode: 01.10.1987 - 30.09.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.06.1988
Periode: 01.01.1987 - 30.09.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
15.03.1994 Statusændring

Reg-nummer: ApS157494

Navn og adresse:
ApS AF 4. NOVEMBER 1990 I LIKVIDATION
Bakkegårdsvej 313, 3050 Humlebæk

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


20.04.1993 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: ApS157494

Navn og adresse:
ApS AF 4. NOVEMBER 1990 I LIKVIDATION
Bakkegårdsvej 313, 3050 Humlebæk

Likvidation vedtaget 05.04.1993

Tiltrådt som likvidator:

Amd. direktør Børge Nordgaard Hansen, Lindegårdsvej 31, 3520 Farum

Ledelsen fratrådt
Selskabet tegnes af likvidator.


16.03.1993 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: ApS157494

Navn og adresse:
ApS AF 4. NOVEMBER 1990
Bakkegårdsvej 313, 3050 Humlebæk

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Knud Hugo Rasmussen

Indtrådt i direktionen:

Amd. direktør Børge Nordgaard Hansen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Carl Sonnichsen

Indtrådt i revisionen:

PRICE WATERHOUSE/SEIER- PETERSEN, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup


26.06.1991 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Ændring i revision

Reg-nummer: ApS157494

Navn og adresse:
ApS AF 4. NOVEMBER 1990
Kannikegade 18, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

21.05.1991.

Ny adresse:

Bakkegårdsvej 313, 3050 Humlebæk

Ny kommune:

Fredensborg-Humlebæk

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Halfdan Lauritsen, Niels Hykkelbjerg Graversen, Erik Guldfeldt-Hansen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Guldfeldt-Hansen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Knud Hugo Rasmussen

Selskabet tegnes af en direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

H.C.Steen Hansen/Arthur Andersen & Co

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Carl Sonnichsen, Axeltorv 9, 4700 Næstved

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.10.1990 - 31.12.1991


02.11.1990 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

Reg-nummer: ApS157494

Navn og adresse:
JYDEN FINANS ApS
Birkemosevej 32, 8361 Hasselager

Vedtægter ændret:

20.09.1990.

Nyt navn:

ApS AF 4. NOVEMBER 1990

Ny adresse:

Kannikegade 18, 8000 Århus C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Otto Bruno Ekelund Nielsen, Niels Torp Albertsen, Johanne Petrea Sørensen, Toija Marjatta Thorsager

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Niels Hykkelbjerg Graversen

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Niels Hykkelbjerg Graversen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørn Lundbye Bjerregaard

Indtrådt i direktionen:

Direktør Erik Guldfeldt-Hansen

Selskabet tegnes af formanden for selskabets
bestyrelse sammen med en direktør eller af
den samlede bestyrelse.
03.03.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS157494

Navn og adresse:
ApS KBUS 8 NR. 2017
c/o Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

14.08.1987

Nyt navn:

JYDEN FINANS ApS

Ny adresse:

Birkemosevej 32, 8361 Hasselager

Ny kommune:

Århus

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Poul Halfdan Lauritsen (formand), Fhv. forstander Otto Bruno Ekelund Nielsen (næstformand), Ingeniør Niels Torp Albertsen, Direktør Erik Guldfeldt-Hansen, Johanne Petrea Sørensen, Toija Marjatta Thorsager

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Advokat Niels Hykkelbjerg Graversen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Salgschef Jørn Lundbye Bjerregaard

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
eller næstformand hver for sig eller i
forening med enten et medlem af bestyrelsen
eller en direktør eller af den samlede
bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

H.C.Steen Hansen/Arthur Andersen & Co, H.H.Seedorffs Stræde 3-5, 8000 Århus C

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09

Første regnskabsår:

01.01.1987 - 30.09.1987


06.03.1987 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS157494

Navn og adresse:
ApS KBUS 8 NR. 2017
c/o Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1987

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1987 - 30.06.1988

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
08.09.1987
05.10.1990
JYDEN FINANS ApS
01.01.1987
07.09.1987
ApS KBUS 8 NR. 2017
Status
Fra
Til
05.04.1993
12.12.1993
Under frivillig likvidation
01.01.1987
04.04.1993
Normal