Skip to main content

SHENTON SALES DENMARK ApS

Reg-nummer

ApS156707

Adresse

c/o S.e.o.s
Studiestræde 38

Postnummer og by

1415 København K

Startdato

25.11.1986

Ophørsdato

05.08.1991

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter konkurs

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

24.11.1987

Registreret Kapital

80.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

25.11.1986 - 31.12.1987
09.08.1991 Statusændring

Reg-nummer: ApS156707

Navn og adresse:
SHENTON SALES DENMARK ApS
c/o S.e.o.s., Studiestræde 38, 1415 Overgaden oven Vandet

Konkursbehandlingen afsluttet 05.08.1991, selskabet opløst.


29.03.1990 Statusændring

Reg-nummer: ApS156707

Navn og adresse:
SHENTON SALES DENMARK ApS UNDER KONKURS
c/o S.e.o.s., Studiestræde 38, 1415 Overgaden oven Vandet

Konkursdekret afsagt 20.03.1990 af Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling


24.01.1990 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: ApS156707

Navn og adresse:
SHENTON SALES DENMARK ApS I LIKVIDATION
c/o S.e.o.s., Studiestræde 38, 1415 Overgaden oven Vandet

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Michael Ziegler Vestagervej 5, 2100 København K, (udnævnt af Sø-og Handelsretten skifteret den 22.09.1989)

Ledelsen fratrådt
Selskabet tegnes af likvidator alene


10.02.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS156707

Navn og adresse:
SHENTON SALES DENMARK ApS
c/o S.e.o.s., Studiestræde 38, 1415 Overgaden oven Vandet

Anmodning om opløsning, jfr. anpartsselskabs- lovens ¤ 86 sendt til Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling den 10.02.1989


20.05.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS156707

Navn og adresse:
P.P.H.S.G. 95 ApS
c/o Advokaterne Frederiksgade l 1265

Vedtægter ændret:

24.11.1987

Nyt navn:

SHENTON SALES DENMARK ApS

Ny adresse:

c/o S.e.o.s., Studiestræde 38, 1415 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Gaarden, Henning Hansen, Henning Høgsbro Holm

Indtrådt i bestyrelsen:

Marcella Brown (formand), Susanne Bresemann, Jøren Simon Bresemann

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Thor Stadil

Indtrådt i direktionen:

Susanne Bresemann, Jøren Simon Bresemann

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden
eller af den samlede bestyrelsen i forening
med en direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S67343 REVISIONSFIRMAET PREBEN LARSEN A/S

Indtrådt i revisionen:

Revisor Torben Petersen & Partners, Gammel Strand 36, 1202 København K
19.01.1987 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS156707

Navn og adresse:
P.P.H.S.G. 95 ApS
c/o Advokaterne Frederiksgade l 1265

Stiftelsesdato:

25.11.1986

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

Advokat Thor Stadil

Bestyrelse:

Advokat Mogens Gaarden, Advokat Henning Hansen, Advokat Henning Høgsbro Holm

Direktion:

Advokat Thor Stadil

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i
forening med en direktør eller af den samlede
bestyrelse

Revision:

REG.NR. A/S67343 REVISIONSFIRMAET PREBEN LARSEN A/S, Østergade l7, 1100 København K

Første regnskabsår:

25.11.1986 - 31.12.1987

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
25.11.1986
08.01.1988
P.P.H.S.G. 95 ApS
Status
Fra
Til
20.03.1990
04.08.1991
Under konkurs
10.02.1989
19.03.1990
Under tvangsopløsning
25.11.1986
09.02.1989
Normal