Skip to main content

TRIGE MONTAGESERVICE ApS

Registration number

ApS151618

Address

Trige Møllevej 96

Postal code and city

8380 Trige

Start date

21.03.1986

Cessation date

24.08.1989

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter konkurs

Municipality

Århus

Objects

Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt servicefunktion

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.05 to 30.04

Latest articles of association

25.06.1987

Registered capital

80.000,00 DKK

First accounting period

01.01.1986 - 30.04.1986
Dato: 18.01.1988
Periode: 01.01.1986 - 30.04.1987
Order document:
Årsrapport mv.

05.09.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS151618

Navn og adresse:
TRIGE MONTAGESERVICE ApS UNDER KONKURS
Trige Møllevej 96, 8380 Trige

Konkursbehandlingen afsluttet 24.08.1989, selskabet opløst.


12.01.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS151618

Navn og adresse:
TRIGE MONTAGESERVICE ApS UNDER KONKURS
Trige Møllevej 96, 8280

Konkursdekret afsagt 12.12.1988 af skifteretten i Århus


25.05.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS151618

Navn og adresse:
TRIGE MONTAGESERVICE ApS
Trige Møllevej 96, 8280

Anmodning om opløsning, jfr. anpartsselskabs- lovens ¤ 86 sendt til skifteretten i Århus den 25.05.1988


07.08.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS151618

Navn og adresse:
TRIGE MONTAGESERVICE ApS
Trige Møllevej 96, 8280

Vedtægter ændret:

25.06.1987

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Anders Christian Jensen

Selskabet tegnes af en direktør alene


11.09.1986 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS151618

Navn og adresse:
TRIGE MONTAGESERVICE ApS
Trige Møllevej 96, 8380 Trige

Vedrørende den under 11.09.1986 registrerede ændring for
REG.NR. ApS151618 TRIGE MONTAGESERVICE ApS meddeles, at ændringen er fejlagtig, og registreringen er tilbageført.
11.09.1986 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS151618

Navn og adresse:
VGH NR. 346 ApS
c/o adv. N. E. Westen-Jensen, Vingaardsgade 22, 9100

REG.NR. ApS151618
NAVN: VGH NR. 346 ApS
ADRESSE: c/o adv. N. E. Westen-Jensen, Vingaardsgade 22, 9100 Aalborg

Vedtægter ændret:

19.08.1986 19.06.1986

Nyt navn:

TRIGE MONTAGESERVICE ApS

Ny adresse:

Trige Møllevej96, 8280 Trige

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Erik Westen-Jensen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Anders Christian Jensen, Ballerumvej 118, 7700 Thisted, Direktør Erik Tommy Kristensen

Selskabet tegnes af to direktører i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Svend Gerlif

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Flemming Adamsen, Clemens Torv 8, 8000 Århus C

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.04

Første regnskabsår:

01.01.1986 - 30.04.1986


29.05.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS151618

Navn og adresse:
VGH NR. 346 ApS
c/o adv. N. E. Westen-Jensen, Vingaardsgade 22, 9100

REG.NR. ApS151618
NAVN: VGH NR. 346 ApS
ADRESSE: c/o adv. N. E. Westen-Jensen, Vingaardsgade 22, 9100 Aalborg

Stiftelsesdato:

21.03.1986

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Direktion:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Revision:

Statsaut.revisor Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg

Første regnskabsår:

21.03.1986 - 31.12.1986

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Status
From
Till
12.12.1988
23.08.1989
Under konkurs
25.05.1988
11.12.1988
Under tvangsopløsning
21.03.1986
24.05.1988
Normal