Skip to main content

EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 20.3.1984

Reg-nummer

A/S67246

Adresse

Bredgade 30

Postnummer og by

1260 København K

Startdato

01.11.1983

Ophørsdato

01.07.1994

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at eje og investere i samt handle med fast ejendom

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

13.07.1984

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Dato: 27.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.09.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.07.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 03.08.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.09.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.05.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.08.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.11.1983 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
08.09.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S67246

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 20.3.1984
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S266 A/S BALLIN & HERTZ.


30.09.1993 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S67246

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 20.3.1984
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Rønberg, Jens Christian Steglich-Petersen, Dan Bengtsson

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Svend Jørgen Heineke (formand), Reg. revisor Eske Hartmann Munck, Direktør Jesper Tange

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Christian Steglich-Petersen

Indtrådt i direktionen:

Reg. revisor Eske Hartmann Munck

Revision:

Udtrådt af revisionen:

SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Borups Alle 177, 2000 Frederiksberg


06.01.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S67246

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 20.3.1984
Ny Østergade 3, 1101 Ny Østergade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Alex Friedmann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Dan Bengtsson


06.11.1984 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S67246

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 20.3.1984
Ny Østergade 3, 1101 Ny Østergade

Stiftelsesdato:

01.11.1983

Seneste vedtægtsdato:

13.07.1984

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Advokat Alex Friedmann, Regnskabschef Finn Rønberg, Direktør Jens Christian Steglich-Petersen

Direktion:

Direktør Jens Christian Steglich-Petersen

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør

Revision:

Schøbel & Marholt, Lille Strandstræde 20 C, 1254 København K

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12

Status
Fra
Til
01.11.1983
30.06.1994
Normal