Skip to main content

U.T.F. BILLUND A/S

Reg-nummer

A/S66287

Adresse

c/o KIRKBI A/S
Aastvej 1

Postnummer og by

7190 Billund

Startdato

09.08.1983

Ophørsdato

15.05.1997

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Formål

Selskabets formål er at drive erhvervsmæssig virksomhed, herunder at koordinere og fremme udviklingen og igangsættelsen af projekter inden for turist-, uddannelses- og fritidsområdet

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

27.04.1995

Registreret Kapital

20.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

09.08.1983 - 31.12.1984
Dato: 14.08.1997
Periode: 01.01.1997 - 15.05.1997
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 13.08.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.08.1997
Periode: 01.01.1996 - 19.12.1996
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 30.07.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 14.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.04.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.02.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.03.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 21.05.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.04.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 09.08.1983 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
14.08.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
U.T.F. BILLUND A/S
c/o KIRKBI A/S, Aastvej 1, 7190 Billund

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


14.01.1997 Ændring i personkreds, Statusændring, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
U.T.F. BILLUND A/S
c/o KIRKBI A/S, Aastvej 1, 7190 Billund

Likvidation vedtaget 19.12.1996.

Tiltrådt som likvidator:

Advokatfuldmægtig Peter Thorslund Kjær, Heibergsgade 24, 3. tv., 8000 Århus C.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


25.07.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
U.T.F. BILLUND A/S
c/o KIRKBI A/S, Aastvej 1, 7190 Billund

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Christian Møller.


25.07.1995 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
U.T.F. BILLUND A/S
Kirketoften 10, 7190 Billund

Vedrørenden den under 23.05.1995 registrerede ændring for Reg.nr. A/S66287 U.T.F. BILLUND A/S meddeles, at Christian Møller er tiltrådt som bestyrelsens formand. Bent Pedersen blev fejlagtigt registreret som formand.


23.05.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
U.T.F. BILLUND A/S
c/o KIRKBI A/S, Aastvej 1, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

27.04.1995.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Willy Overgaard Christiansen, den 27.04.1995.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bent Pedersen (formand), den 27.04.1995.
11.03.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
U.T.F. BILLUND A/S
c/o KIRKBI A/S, Aastvej 1, 7190 Billund

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Christian Brandt Rasmussen.

Indtrådt i direktionen:

Produktionsdirektør Børge Kousholt.


24.08.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
U.T.F. BILLUND A/S
c/o KIRKBI A/S Aastvej 1, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

10.06.1993.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Brandt Rasmussen, Henning Skovmose

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Willy Overgaard Christiansen, Direktør Christian Majgaard Nielsen


16.10.1992 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
U.T.F. BILLUND A/S
c/o KIRKBI A/S Aastvej 1, 7190 Billund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S28447 REVISIONSKONTORET I VEJEN, AKTIESELSKAB

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG A/S, Damhaven 3 C, 7100 Vejle


12.10.1990 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
DUS-INTERNATIONAL A/S
c/o KIRKBI A/S Aastvej 1, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

13.09.1990.

Nyt navn:

U.T.F. BILLUND A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Willy Overgaard Christiansen, Svend Seitzberg, Jens Jørgen Vildbrad

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Christian Møller, Direktør Christian Brandt Rasmussen, Direktør Henning Skovmose

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lis Maria Weston

Indtrådt i direktionen:

Direktør Christian Brandt Rasmussen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisor Centret I/S

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S28447 REVISIONSKONTORET I VEJEN, AKTIESELSKAB, Søndergade 22, 6600 Vejen


12.10.1990 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
U.T.F. BILLUND A/S
c/o KIRKBI A/S Aastvej 1, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

14.09.1990.

Kapitalforhøjelse:

kr. 11.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 102,0

Kapitalen udgør herefter kr. 20.000.000,00


11.04.1990 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
DUS-INTERNATIONAL A/S
c/o KIRKBI A/S Aastvej 1, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Eggert Benzon

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Jørgen Vildbrad

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Colding & Pedersen Revisionsaktieselskab

Indtrådt i revisionen:

Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg


10.06.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
DUS-INTERNATIONAL A/S
c/o KIRKBI A/S Aastvej 1, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Orla Esben Jørgensen


26.10.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
DUS-INTERNATIONAL A/S
c/o KIRKBI A/S Aastvej 1, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

29.09.1987

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Pedersen

Selskabet tegnes af en direktør i forening
med et bestyrelsesmedlem eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening


25.02.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
DUS-INTERNATIONAL A/S
c/o KIRKBI A/S Aastvej 1, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Bang Christensen, Ruthi Poul Frydenberg, Poul Bernhard Hansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør, civilingeniør Svend Seitzberg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Orla Esben Jørgensen, Hans Bent Rasmussen


03.09.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S66287

Navn og adresse:
DUS-INTERNATIONAL A/S
c/o KIRKBI A/S Aastvej 1, 7190 Billund

Stiftelsesdato:

09.08.1983

Seneste vedtægtsdato:

18.12.1985

Kapital:

kr. 9.000.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 9.000.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Fhv. direktør Eggert Benzon, Direktør Willy Overgaard Christiansen, Trapholtparken 24, 6000 Kolding, Civilingeniør Ruthi Poul Frydenberg, Bystykke 1, 2850 Nærum, Værkfører Poul Bernhard Hansen, Holmeås 30, 2670 Greve Strand, Direktør Orla Esben Jørgensen, Ole Kirksvej 10, 7190 Billund, Smed Flemming Pedersen, Vesterbjerg 30, 2670 Greve Strand

Direktion:

Direktør Orla Esben Jørgensen, Ole Kirksvej 10, 7190 Billund, Hans Bent Rasmussen, Grünersvej 13, 2840 Holte, Lis Weston

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene

Revision:

REVISIONSAKTIESELSKABET AF 1903 VILH. COLDING & J. PEDERSEN, Østergade 16, 1100 København K

Første regnskabsår:

09.08.1983 - 31.12.1984

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
09.08.1983
01.10.1990
DUS-INTERNATIONAL A/S
Status
Fra
Til
19.12.1996
14.05.1997
Under frivillig likvidation
09.08.1983
18.12.1996
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
02.10.1990
9.000.000,00 DKK