Skip to main content

RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S

Reg-nummer

A/S65121

Adresse

Gl. Kongevej 60

Postnummer og by

1790 København V

Startdato

27.09.1982

Ophørsdato

15.04.1996

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er på konsulentbasis at vurdere virksomheders, institutioners, selskabers og andre objekters behov for sikring og forsikring samt rådgive om og - efter ønske - formidle produkter og systemer i forbindelse hermed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

29.12.1993

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens og direktionens medlemmer to i forening

Dato: 21.05.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.05.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 10.05.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.05.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.05.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.04.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.04.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 06.12.1976 - 31.12.1977
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
21.05.1996 Statusændring

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Gl. Kongevej 60, 1790

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S182198 CODAN INVEST A/S.


15.03.1996 Statusændring

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Vidalsvej 4, 1790

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a
for fusion mellem
REG.NR. A/S65121 RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S.
REG.NR. A/S201314 ASSURANCE CONSULT A/S.
REG.NR. A/S201311 BOUET & LINDER ASSURANCE AGENTUR A/S, der tillige driver virksomhed under navnet B & L ASSURANCE AGENTUR A/S (BOUET & LINDER ASSURANCE AGENTUR A/S).
REG.NR. A/S201315 ASSURANDØRKOMPAGNIET A/S.
REG.NR. A/S201312 ERHVERVSASSURANDØRERNE FYN A/S.
REG.NR. A/S182198 CODAN INVEST A/S, der tillige driver virksomhed under navnet CODAN FINANS A/S (CODAN INVEST A/S).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktie- selskabslovens §
134 c, stk. 4.


15.09.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Gl. Kongevej 60, 1790

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Greve.

Indtrådt i bestyrelsen:

Finansdirektør Michael Colding-Jørgensen.


02.08.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Gl. Kongevej 60, 1790

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Theilgaard, Flemming Kosakewitsch, Frans Henrik Witt.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Erik Jepsen Christensen, Vicedirektør Jens Greve, Direktør Peter Hermann Zobel.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Morten Eskær Holm.

Indtrådt i direktionen:

Vicedirektør Jens Greve.


03.02.1994 Ændring af kapital, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Holmens Kanal 9, 1010

Vedtægter ændret:

29.12.1993.

Ny adresse:

Gl. Kongevej 60, 1790 København V.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 400,00.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 29.12.1993 til dækning af underskud kr. 300.000,00 til kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.
07.07.1993 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Holmens Kanal 9, 1010

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Grothen & Perregaard Revisionsaktieselskab

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSFIRMAET RAGBORG & GAARD A/S, Rathsacksvej 8, 1862 Fr.berg C


01.04.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Holmens Kanal 9, 1010

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Frans Henrik Witt

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens-Kim Heshe, Jens Greve

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Søren Theilgaard (formand), Vicedirektør Flemming Kosakewitsch (næstformand)


20.07.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Holmens Kanal 9, 1010

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Frans Henrik Witt

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Henrik Koefoed


11.05.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Holmens Kanal 9, 1010

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Hans Henrik Koefoed

Udtrådt af bestyrelsen:

Ernst Henrik Hviid Klæbel


03.12.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Holmens Kanal 9, 1010

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Erik Bernth Johansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Vicedirektør Jens Greve, Direktør Jens-Kim Heshe, Direktør Frans Henrik Witt

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Erik Ladelund

Indtrådt i direktionen:

Underdirektør Morten Eskær Holm


26.04.1990 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Christians Brygge 28, 1559 Christians Brygge

Ny adresse:

Holmens Kanal 9, 1010 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sigurdur Helgi Jonsson, Poul Christian Tage Kjær, Niels Christian Nielsen, Birger Riisager, Erik Seidenfaden

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Erik Bernth Johansen, Direktør Ernst Henrik Hviid Klæbel, Adm. direktør Hans Henrik Koefoed

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard, Henningsen & Holm

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 1002 København K


08.11.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Christians Brygge 28, 1559 Christians Brygge

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Clarentius Gertz

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Sigurdur Helgi Jonsson, dr.polit Niels Christian Nielsen


03.07.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Christians Brygge 28, 1559 Christians Brygge

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Hertz


12.11.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Christians Brygge 28, 1559 Christians Brygge

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Fritz Toft Rasmussen

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Torben Clarentius Gertz, Direktør Birger Riisager, Godsejer Erik Seidenfaden


16.05.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S65121

Navn og adresse:
RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
Christians Brygge 28, 1559 Christians Brygge

REG.NR. A/S65121
NAVN: RISK RESEARCH & CAPTIVE SERVICES A/S
ADRESSE: Christians Brygge 28, 1559 København V

Stiftelsesdato:

27.09.1982

Seneste vedtægtsdato:

15.04.1983

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Finn Hertz, Advokat Poul Christian Tage Kjær, Direktør Fritz Toft Rasmussen

Direktion:

Jens Erik Ladelund

Prokura er anmeldt
Selskabet tegnes af bestyrelsens og
direktionens medlemmer to i forening

Revision:

Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard, Henningsen & Holm, Filippavej 1, 1928 Fr.berg C

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Status
Fra
Til
27.09.1982
14.04.1996
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
19.01.1994
300.000,00 DKK