Skip to main content

FINANSIERINGAKTIESELSKABET AF 14.9.1979

Reg-nummer

A/S62704

Adresse

Bredgade 30

Postnummer og by

1260 København K

Startdato

02.07.1979

Ophørsdato

01.07.1994

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed, herunder udlånsvirksomhed, køb og salg af pantebreve, gældsbreve, obligationer og aktier, samt pengeanbring- elser i øvrigt

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

20.12.1984

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Dato: 27.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.09.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.07.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 03.08.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.09.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.05.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.09.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 02.07.1979 - 31.12.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
08.09.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S62704

Navn og adresse:
FINANSIERINGAKTIESELSKABET AF 14.9.1979
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S266 A/S BALLIN & HERTZ.


30.09.1993 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S62704

Navn og adresse:
FINANSIERINGAKTIESELSKABET AF 14.9.1979
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Rønberg, Jens Christian Steglich-Petersen, Dan Bengtsson

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jesper Tange (formand), Direktør Svend Jørgen Heineke, Reg. revisor Eske Hartmann Munck

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Christian Steglich-Petersen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Svend Jørgen Heineke

Revision:

Udtrådt af revisionen:

SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Borups Alle 177, 2000 Frederiksberg


17.05.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S62704

Navn og adresse:
FINANSIERINGAKTIESELSKABET AF 14.9.1979
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Aage Michael Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Dan Bengtsson


03.08.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S62704

Navn og adresse:
FINANSIERINGAKTIESELSKABET AF 14.9.1979
Ny Østergade 3, 1101 Ny Østergade

Ny adresse:

Bredgade 30, 1260 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claudius Christian Steglich-Petersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Sven Nielsen


25.11.1985 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S62704

Navn og adresse:
FINANSIERINGAKTIESELSKABET AF 14.9.1979
Ny Østergade 3, 1101 Ny Østergade

Stiftelsesdato:

02.07.1979

Seneste vedtægtsdato:

20.12.1984

Kapital:

kr. 1.000.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 1.000.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Regnskabschef Finn Rønberg, Tømmerupvang 65, 2770 Kastrup, Landsretssagfører Claudius Christian Steglich-Petersen, Bredgade 3, 1260 København K, Direktør Jens Christian Steglich-Petersen

Direktion:

Direktør Jens Christian Steglich-Petersen

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør

Revision:

Schøbel & Marholt, Ll. Strandstræde 20 C, 1254 København K

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12

Status
Fra
Til
02.07.1979
30.06.1994
Normal