Skip to main content

Reg-nummer

A/S61237

Adresse

Granskoven 8

Postnummer og by

2600 Glostrup

Startdato

08.03.1977

Ophørsdato

30.03.1998

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Glostrup

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirk- somhed og anden dermed beslægtet virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

15.12.1997

Registreret Kapital

1.104.000,00 DKK

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Dato: 09.02.1998
Periode: 01.01.1997 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.02.1998
Periode: 01.01.1997 - 30.06.1997
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 23.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.04.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.04.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.04.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.04.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.05.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.05.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.04.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.04.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.06.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.06.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.07.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.07.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
18.05.1998 Statusændring

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Granskoven 8, 2600 Glostrup

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S46103 CARL BRO A/S.


28.01.1998 Øvrige ændringer, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Granskoven 8, 2600 Glostrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S212885 PRICE WATERHOUSE/ SEIER-PETERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 17.12.1997.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Rytterkasernen 21, postboks 370, 5100 Odense C, den 17.12.1997.


13.01.1998 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Østergade 44, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

15.12.1997.

Ny adresse:

Granskoven 8, 2600 Glostrup.

Ny kommune:

Glostrup.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Omlægningsperiode:

01.01.1997 - 30.06.1997.


16.12.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Industrivej 9, 5000 Odense C

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a
for fusion mellem
REG.NR. A/S46103 CARL BRO A/S. der tillige driver virksomhed under navnene CARL BRO GROUP A/S (CARL BRO A/S), CARL BRO GRUPPEN A/S (CARL BRO A/S), ANDERSKOUV & THOMSEN A/S (CARL BRO A/S), AXEL NIELSEN A/S (CARL BRO A/S), JOHS. JØRGENSEN A/S (CARL BRO A/S), ACOUSTICA A/S (CARL BRO A/S), SKANDINAVISK LYDTEKNIK A/S (CARL BRO A/S), DIS INDUSTRIRÅDGIVNING A/S (CARL BRO A/S), DWINGER MARINECONSULT A/S (CARL BRO A/S), NORDISK MATERIALKONTROL A/S (CARL BRO A/S), DANSK INGENIØR SYSTEM A/S (CARL BRO A/S), DAN-PROJEKT A/S (CARL BRO A/S), OAC CONSULT A/S (CARL BRO A/S), MICRO CONSULT A/S (CARL BRO A/S), MASTER CONTROL A/S (CARL BRO A/S).
REG.NR. A/S61237 A/S SAMFUNDSTEKNIK.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens ¤
134 c, stk. 4.


11.11.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Østergade 44, 5000 Odense C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Pilgaard, den 01.09.1997.
03.10.1997 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Østergade 44, 5000 Odense C

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Lars Pilgaard.

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Martin Schreiner Andersen, den 01.09.1997, Jens Jørgen Bassing, den 01.09.1997, Søren Friis, den 01.09.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Jesper Rasmussen (formand), den 01.09.1997, Civiløkonom Jesper Thøfner (næstformand), den 01.09.1997, Civilingeniør Ib Ballisager, den 01.09.1997, Akademiingeniør Jens Henrik Rossen, den 01.09.1997.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.09.1997.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S212885 PRICE WATERHOUSE/ SEIER-PETERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup.


10.02.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Østergade 44, 5000 Odense C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Jermiin Jørgensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Virksomhedsanalytiker Søren Friis, den 28.11.1995.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Toftegaard Madsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Knud Vinter Steffensen, den 28.11.1995.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Knud Vinter Steffensen for Ole Toftegaard Madsen.


19.11.1996 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Friis Hansens Vej 5, 5000 Odense C

Vedtægter ændret:

06.09.1996.

Ny adresse:

Østergade 44, 5000 Odense C.

Ny kommune:

Odense.

Kapitalforhøjelse:

kr. 600.000,00 indbetalt kontant, kurs 379,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.104.000,00.


14.10.1996 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Østergade 44, 7100 Vejle

Vedtægter ændret:

06.08.1996.

Ny adresse:

Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle.

Ny kommune:

Vejle.


08.12.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Østergade 44, 5100

Suppleanter - selskabsvalgte:

Fratrådt som suppleant:

Kristian Friis Madsen for Lars Nordenhof, Bjarne Glismand Hjorth Petersen for Ole Toftegaard Madsen.

Tiltrådt som suppleant:

Peter Heydorn Christensen for Lars Nordenhof, Knud Vinter Steffensen for Ole Toftegaard Madsen.


05.09.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Østergade 44, 5100

Selskabet fusioneret med REG.NR. A/S185597 SAM-FINANS SYD A/S, der samtidig er opløst.


05.01.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Østergade 44, 5100

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Østerberg, Poul Bjarne Andersen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Karsten Jermiin Jørgensen, civ. ing Niels Martin Schreiner Andersen.


25.08.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Østergade 44, 5100

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Helge Therkelsen, Niels Calmar Pedersen, Mogens Ærbo Hansen.

Indtrådt i direktionen:

Cand.merc Allan Jensen Vestergaard.


29.06.1994 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Østergade 44, 5100

Vedtægter ændret:

23.04.1994.


25.04.1994 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Østergade 44, 5100

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsautoriseret revisor Kjeld Svensson.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG A/S, TH. B. Thrigesgade 30, 5100 Odense C.


25.03.1994 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Ny adresse:

Østergade 44, 5100 Odense C.


02.11.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Direktion:

Fratrådt som Adm. direktør, men forbliver i direktionen: Jørgen Helge Therkelsen

Udtrådt af direktionen:

Børge Hansen Bondegaard


25.08.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Vedtægter ændret:

04.05.1993.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Sten Ehrenreich


03.06.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

John Cederberg

Indtrådt i direktionen:

Direktør Børge Hansen Bondegaard


15.06.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Kinnerup, Jørgen Lilholm, Bent Petersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Christian Østerberg, Ingeniør Poul Bjarne Andersen, Jens Jørgen Bassing


23.12.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Arne Svenstrup

Indtrådt i bestyrelsen:

Teknikumingeniør Lars Nordenhoff (Suppleant: Teknikumingeniør Kristian Friis Madsen)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Linda Lyhne for Ole Toftegaard Madsen

Tiltrådt som suppleant:

Civilingeniør Bjarne Glismand Hjorth Petersen, for Ole Toftegaard Madsen


01.02.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Ærbo Hansen, Niels Oluf Kyed, Steen Werner Nielsen, Jan Trøjborg

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Lars Pilgaard (formand), Afdelingsleder Ole Kinnerup, Afdelingsleder Jørgen Lilholm, Afdelingsleder Bent Petersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Børge Hansen Bondegaard

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørgen Helge Therkelsen (Adm. direktør), Direktør Sten Ehrenreich, Direktør Mogens Ærbo Hansen, Direktør Niels Calmar Pedersen


15.11.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Robert Gellin

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Arne Svenstrup

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Arne Svenstrup for Robert Gellin


27.06.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Østerberg

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Steen Werner Nielsen, Ingeniør Jan Egon Trøjborg


21.04.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Bredahl Jensen


17.07.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Bjarne Andersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Civilingeniør Lars Bredahl Jensen

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Jakobsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Civilingeniør Robert Gellin (Suppleant: Ingeniør Arne Svenstrup)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Bent Andersen for Ole Toftegaard Madsen, Mogens Præstmose Christiansen for Steen Jakobsen

Tiltrådt som suppleant:

Teknisk Assistent Linda Lyhn Hansen, for Ole Toftegaard Madsen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Kjeld Svensson,, Grønnegade 21, 5000 Odense C


16.08.1985 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S61237

Navn og adresse:
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

REG.NR. A/S61237
NAVN: A/S SAMFUNDSTEKNIK
ADRESSE: Pjentedamsgade 21, 5000 Odense C

Stiftelsesdato:

08.03.1977

Seneste vedtægtsdato:

20.03.1982

Kapital:

kr. 504.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 504.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Ingeniør Christian Østerberg, Ingeniør Poul Bjarne Andersen, Ingeniør Mogens Ærbo Hansen, Advokat Niels Oluf Kyed

Selskabsrepræsentant: Ingeniør Steen Jakobsen, Bøgedals Alle 7, Dalum, 5250 Odense SV (Suppleant: Byggetekniker MOgens Præstmose Christiansen, Rosenørnsvej 33, 5230 Odense M), Teknisk assistent Ole Toftegaard Madsen (Suppleant: Ingeniør Bent Andersen, Plutovej 17, 7100 Vejle)

Direktion:

Børge Hansen Bondegaard, John Cederberg

Revision:

Revisionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn, Thomas Thrigesgade 30, 5000 Odense

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
08.03.1977
15.12.1997
A/S SAMFUNDSTEKNIK
Status
Fra
Til
08.03.1977
29.03.1998
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
01.10.1996
504.000,00 DKK