Skip to main content

T.M. AF 1988 A/S

Registration number

A/S57705

Address

Østre Alle 104

Postal code and city

9000 Aalborg

Start date

28.05.1973

Cessation date

09.08.1994

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter fusion

Municipality

Aalborg

Objects

Selskabets formål er at drive fabrikation og handel

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

28.06.1988

Registered capital

2.500.000,00 DKK

Powers to bind

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør

Dato: 02.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 26.03.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 20.03.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 12.04.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 27.04.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Order document:
Årsrapport mv.Dato: 25.04.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 04.05.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 04.05.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 08.05.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 08.05.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 03.07.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1977 - 31.12.1977
Order document:
Årsrapport mv.
22.08.1994 Statusændring, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S57705

Navn og adresse:
T.M. AF 1988 A/S
Østre Alle 104, 9000 Aalborg

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S168016 F. TOPPENBERG MASKINFABRIK A/S, og selskabets binavn DANSK LUFT-KONDITIONERING A/S (T.M. AF 1988 A/S) er slettet.


28.10.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S57705

Navn og adresse:
F. TOPPENBERG MASKINFABRIK A/S
Østre Alle 104, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

28.06.1988

Nyt navn:

T.M. AF 1988 A/S

Binavn:

DANSK LUFT-KONDITIONERING A/S (T.M. AF 1988 A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Egon Damsø

Indtrådt i bestyrelsen:

Driftsingeniør Peter Jensen

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kaj Christensen, Hans Erik Knudsen

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Finn Karstenskov Jensen for Hans Erik Knudsen, Claus Buus Nielsen for Kaj Christensen


16.07.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S57705

Navn og adresse:
F. TOPPENBERG MASKINFABRIK A/S
Østre Alle 104, 9000 Aalborg

Binavn:

DANSK LUFT-KONDITIONERING A/S (F. TOPPENBERG MASKINFABRIK A/S)

Stiftelsesdato:

28.05.1973

Seneste vedtægtsdato:

01.03.1982

Kapital:

kr. 2.500.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 2.500.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Poul Ditlev Wendelboe Hansen (Formand), Advokat Niels Erik Westen-Jensen (Næstformand), Direktør Børge Andersen, Regnskabschef Egon Damsø

Selskabsrepræsentant: Maskinarbejder Kaj Christensen (Suppleant: Arbejdsmand Claus Buus Nielsen), Maskinarbejder Hans Erik Knudsen (Suppleant: Pladesmed Finn Karstenskov Jensen

Direktion:

Direktør Børge Andersen

Prokura er anmeldt
Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens
formand eller næstfor- mand i forening med en
direktør

Revision:

REVISORCENTRET, AALBORG A/S, Danmarksgade 56, 9000 Ålborg

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12

Name of business
From
Till
28.05.1973
07.07.1988
F. TOPPENBERG MASKINFABRIK A/S
Status
From
Till
28.05.1973
08.08.1994
Normal