Skip to main content

DDB-FINANSIERINGSSELSKAB AF 1. JANUAR 1990 A/S

Reg-nummer

A/S43657

Adresse

c/o KBH Ejendomsadministration A/S
St. Kongensgade 21, 2.

Postnummer og by

1264 København K

Startdato

22.12.1969

Ophørsdato

27.10.1992

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at drive finansierings- og administrationsvirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

22.11.1983

Registreret Kapital

11.700.000,00 DKK

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand hver for sig i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller med en direktør

Dato: 24.04.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.04.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.04.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1977 - 31.12.1977
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1977 - 31.12.1977
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
01.12.1992 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S43657

Navn og adresse:
DDB-FINANSIERINGSSELSKAB AF 1. JANUAR 1990 A/S
c/o KBH Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 212, 1264 Store Kongensgade

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S184674 KHB VI A/S, og selskabets binavn AURORA FINANS A/S (DDB-FINANSIERINGSSELSKAB AF 1. JANUAR 1990 A/S), er slettet.


06.04.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S43657

Navn og adresse:
DDB-FINANSIERINGSSELSKAB AF 1. JANUAR 1990 A/S
c/o KBH Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 212, 1264 Store Kongensgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Straarup, Jens Otto Veile

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Christian Østergaard, Underdirektør John Ejvind Christiansen


05.09.1990 Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S43657

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 22. DECEMBER 1969
c/o KBH Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 212, 1264 Store Kongensgade

Nyt navn:

DDB-FINANSIERINGSSELSKAB AF 1. JANUAR 1990 A/S

Nyt binavn: AURORA FINANS A/S (DDB-FINANSIERINGSSELSKAB AF 1. JANUAR 1990 A/S)

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.700.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 11.700.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Ejvind Hansen, Ditlev Engelholm

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Peter Straarup, Vemmetofte Alle 11, 2820 Gentofte, Bankdirektør Jens Otto Veile, Vilvordehøj 4, 2920 Charl

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONS- OG FORVALTNINGS-INSTITUTET, AKTIESELSKAB

Indtrådt i revisionen:

Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 1002 København K

Selskabet fusioneret med REG.NR. A/S17427 AURORA FINANS A/S, REG.NR. A/S13086 AKTIESELSKABET AF 23. NOVEMBER 1984, der samtidig er opløst


15.08.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S43657

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 22. DECEMBER 1969
c/o KBH Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 212, 1264 Store Kongensgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Due Pernø


22.03.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S43657

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 22. DECEMBER 1969
c/o KBH Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 212, 1264 Store Kongensgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bendt Hansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør, viceordførende Hans Ejvind Hansen (formand)
22.03.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S43657

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 22. DECEMBER 1969
c/o KBH Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 212, 1264 Store Kongensgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Randrup Andersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Søren Møller Nielsen, Direktør Jørgen Due Pernø


20.02.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S43657

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 22. DECEMBER 1969
c/o Lrs. B. Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 4, 1550 Rådhuspladsen

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bendt Iversen, Tiltrådt som næstformand, Ditlev Engelholm


30.05.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S43657

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 22. DECEMBER 1969
c/o Lrs. B. Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 4, 1550 Rådhuspladsen

REG.NR. A/S43657
NAVN: AKTIESELSKABET AF 22. DECEMBER 1969
ADRESSE: c/o Lrs. B. Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 4, 1550 København V

Stiftelsesdato:

22.12.1969

Seneste vedtægtsdato:

22.11.1983

Kapital:

kr. 6.000.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 6.000.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Bendt Hansen (formand), Skovbrinken 17, 3450 Allerød, Vicedirektør Bendt Iversen (næstformand), Thyrasvej 7, 2960 Rungsted Kyst, Kontorchef Poul Randrup Andersen, Direktør Ditlev Engelholm

Direktion:

Hans Christian Østergaard

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og
næstformand hver for sig i forening med enten
et medlem af bestyrelsen eller med en
direktør

Revision:

REVISIONS- OG FORVALTNINGSINSTITUTTET, AKTIESELSKAB, H.C.Andersens Boulev 2, 1553 København V

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
22.12.1969
07.08.1990
AKTIESELSKABET AF 22. DECEMBER 1969
Status
Fra
Til
22.12.1969
26.10.1992
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
06.08.1990
6.000.000,00 DKK