Skip to main content

DELMEC EJENDOMSSELSKAB A/S

Reg-nummer

A/S43401

Adresse

Park Alle 373

Postnummer og by

2605 Brøndby

Startdato

30.12.1969

Ophørsdato

25.08.1995

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Brøndby

Formål

Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

04.04.1990

Registreret Kapital

10.000.000,00 DKK

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Dato: 22.03.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.04.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.05.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.03.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.06.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 03.05.1990
Periode: 01.05.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.09.1989
Periode: 01.05.1988 - 30.04.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.09.1988
Periode: 01.05.1987 - 30.04.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.09.1987
Periode: 01.05.1986 - 30.04.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.10.1986
Periode: 01.05.1985 - 30.04.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.05.1984 - 30.04.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.05.1983 - 30.04.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.05.1982 - 30.04.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.05.1981 - 30.04.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.05.1980 - 30.04.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.05.1979 - 30.04.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.05.1978 - 30.04.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.05.1977 - 30.04.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
04.10.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S43401

Navn og adresse:
DELMEC EJENDOMSSELSKAB A/S
Park Alle 373, 2605 Brøndby

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S189946 A/S DELMEC, DANISH ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING CORPORATION LTD.


07.04.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S43401

Navn og adresse:
DELMEC EJENDOMSSELSKAB A/S
Park Alle 373, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Rolf Gustav Åkerlind, Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Henning Friis Møller Rasmussen (næstformand), Ingeniør Børge Nordgaard Hansen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Rolf Gustav Åkerlind

Indtrådt i direktionen:

Økonomichef Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs


07.04.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S43401

Navn og adresse:
DELMEC EJENDOMSSELSKAB A/S
Park Alle 373, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen Henning Friis Møller Rasmussen


05.07.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S43401

Navn og adresse:
DELMEC EJENDOMSSELSKAB A/S
Park Alle 373, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sven Krogstrup

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomichef Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs


05.12.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S43401

Navn og adresse:
DELMEC EJENDOMSSELSKAB A/S
Park Alle 373, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Gunnar Bohman

Indtrådt i bestyrelsen:

Rolf Gustav Åkerlind

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Leif Gunnar Bohman

Indtrådt i direktionen:

Rolf Gustav Åkerlind
13.06.1990 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S43401

Navn og adresse:
ENMACO A/S
Park Alle 363, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

04.04.1990.

Nyt navn:

DELMEC EJENDOMSSELSKAB A/S

Ny adresse:

Park Alle 373, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen Leif Gunnar Bohman

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Brandt Larsen, Jan Arvid Fredrik Ørtegren, Jens Carl Jessen Hjorth, Arne Krogh, Per Gunnarsson Sandberg

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Sven Krogstrup, Adm. direktør Jørgen Møller-Rasmussen

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vita Agerskov Andersen, Kell Jacobsen Degn, Jørgen Tommy Beck Kristensen, Knud Badstue Larsen

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Aage Viggo Damgaard for Kell Jacobsen Degn, Karsten Hansen for Knud Badstue Larsen, Lars Lodberg for Vita Agerskov Andersen, Helle Storm for Jørgen Tommy Beck Kristensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Carl Jessen Hjorth, Arne Krogh

Indtrådt i direktionen:

Direktør Leif Gunnar Bohman

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør


08.05.1990 Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S43401

Navn og adresse:
ENMACO A/S
Park Alle 363, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

06.03.1990.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsinteressentskabet K.G. Jensen

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.05.1989 - 31.12.1989


30.10.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S43401

Navn og adresse:
ENMACO A/S
Park Alle 363, 2600 Glostrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Christiansen, Peter Eiler Poul Christiansen, Christian Hvidt, Rene Mourier, Jesper Mourier, Jes Erik Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Leif Gunnar Bohman (næstformand), Controller Jan Arvid Fredrik Ørtegren, Adm. direktør Jens Carl Jessen Hjorth, Direktør Arne Krogh, Direktør Per Gunnarsson Sandberg

Revision:

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. ApS523 PRICE WATERHOUSE DANMARK ApS, Vermundsgade 38, 2100 København Ø


19.12.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S43401

Navn og adresse:
ENMACO A/S
Park Alle 363, 2600 Glostrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Mourier

Indtrådt i bestyrelsen:

Arkitekt Rene Mourier


30.06.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S43401

Navn og adresse:
ENMACO A/S
Park Alle 363, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

20.03.1987

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Finn Halling

Indtrådt i direktionen:

Direktør Arne Krogh


06.12.1985 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S43401

Navn og adresse:
ENMACO A/S
Park Alle 363, 2600 Glostrup

REG.NR. A/S43401
NAVN: ENMACO A/S
ADRESSE: Park Alle 363, 2600 Glostrup

Stiftelsesdato:

30.12.1969

Seneste vedtægtsdato:

08.09.1983

Kapital:

kr. 10.000.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 10.000.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør, civilingeniør Erik Brandt Larsen (formand), Civiløkonom Jørgen Christiansen (næstformand), Overlæge Peter Eiler Poul Christiansen, Oberstløjtnant Christian Hvidt, Salgskonsulent Jesper Mourier, Civilingeniør Christian Mourier, Automobilforhandler Jes Erik Nielsen

Selskabsrepræsentant: Maskininspektør Kell Jacobsen Degn (Suppleant: Kasserske Vita Agerskov Andersen), Overmontør Jørgen Tommy Beck Kristensen (Suppleant: Mekaniker Karsten Hansen), Værkfører Knud Badstue Larsen (Suppleant: Reservedelsdisponent Aage Viggo Damgaard

Direktion:

Finn Halling, Udby Kirkevej 24, Udby, 4300 Holbæk, Jens Carl Jessen Hjorth

Prokura er anmeldt
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og
næstformand i forening eller hver for sig i
forening med enten tre medlemmer af
bestyrelsen eller med en direktør, eller af
tre medlemmer af bestyrelsen i forening med
en direktør eller af to direktører i forening

Revision:

Revisionsinteressentskabet K.G. Jensen, Nørre Voldgade 11, 1358 København K

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Virksomhedsnavn
Fra
Til
30.12.1969
25.05.1990
ENMACO A/S
Status
Fra
Til
30.12.1969
24.08.1995
Normal