Skip to main content

ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK A/S

Reg-nummer

A/S36184

Adresse

Pindstrup

Postnummer og by

8550 Ryomgård

Startdato

02.02.1965

Ophørsdato

14.04.1993

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Formål

Selskabets formål er at drive industrivirksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

19.03.1992

Registreret Kapital

10.000.000,00 DKK

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med bestyrelsens formand eller næstformand eller med en direktør

Dato: 05.05.1993
Periode: 01.10.1991 - 04.10.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.05.1992
Periode: 01.10.1990 - 30.09.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.04.1991
Periode: 01.10.1989 - 30.09.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.05.1990
Periode: 01.10.1988 - 30.09.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.04.1989
Periode: 01.10.1987 - 30.09.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 11.04.1988
Periode: 01.10.1986 - 30.09.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 31.03.1987
Periode: 01.10.1985 - 30.09.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.04.1986
Periode: 01.10.1984 - 30.09.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.10.1983 - 30.09.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.10.1982 - 30.09.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.10.1981 - 30.09.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.10.1980 - 30.09.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.10.1979 - 30.09.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.10.1978 - 30.09.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.10.1977 - 30.09.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
06.09.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S36184

Navn og adresse:
ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK A/S
Pindstrup, 8550 Ryomgård

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S29079 DANSK SPÅNPLADE KOMPAGNI A/S


23.03.1992 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S36184

Navn og adresse:
ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK A/S
Pindstrup, 8550 Ryomgård

Vedtægter ændret:

19.03.1992.

Regnskabsår ændret til:

Regnskabsåret går fra udgangen af den uge, der indeholder den 30. September til udgangen af den uge, der indeholder den 30. Septemb er det følgende år.


10.04.1991 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S36184

Navn og adresse:
ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK A/S
Pindstrup, 8550 Ryomgård

Regnskabsår ændret til:

Regnskabsåret løber fra den første mandag efter den 30. september til og med søndag i den uge, der indeholder den 30. september


12.09.1990 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S36184

Navn og adresse:
ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK A/S
Nørrevænget 1 Postboks 97, 8600 Silkeborg

Vedtægter ændret:

28.08.1990.

Ny adresse:

Pindstrup, 8550 Ryomgård

Ny kommune:

Midtdjurs

Opdeling i kapitalklasser er ophævet

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Tage Bojsen-Møller,

Tiltrådt som næstformand:

Ove Helge Østergaard

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med bestyrelsens formand eller
næstformand eller med en direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSFIRMAET G. BRETLAU A/S

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Sct. Clemens Torv 8, 8000 Århus C


03.09.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S36184

Navn og adresse:
ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK A/S
Nørrevænget 1 Postboks 97, 8600 Silkeborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Oluf Hansen, Kresten Tage Ejvind Hansen, Christian Nielsen Dahl, Poul Emil Stærmose Madsen, Svend Winther

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ove Helge Østergaard, Direktør Tage Bojsen-Møller, Direktør Sven Harry Nielsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Jørgen Aagaard Pedersen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Sven Harry Nielsen
06.08.1990 Ændring af adresse, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S36184

Navn og adresse:
ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK A/S
Nørrevænget 1, 8600 Silkeborg

Vedtægter ændret:

29.03.1990.

Ny adresse:

Nørrevænget 1 Postboks 97, 8600 Silkeborg

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Søgaard, Jens Ove Sørensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Smed Jan Okholm Sørensen (Suppleant: Træindustriarbejder Egon Dueholm Boilesen)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Niels Hald Johansen for Mogens Søgaard, Svend Mortensen for Jørgen Jørgensen Brønd, Jens Kristian Mouritsen for Jens Ove Sørensen

Tiltrådt som suppleant:

Niels Hald Johansen for Jørgen Jørgensen Brønd, Træindustriarbejder Kurt Elbæk Pedersen, for Egmond Pedersen


04.08.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S36184

Navn og adresse:
ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK A/S
Nørrevænget 1, 8600 Silkeborg

Vedtægter ændret:

21.03.1989

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Kristian Grosen, Sten Palle Skotte Møller

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Erik Christensen, Henning Sørensen Maagaard

Indtrådt i bestyrelsen:

Egmond Pedersen, Træindustriarbejder Mogens Søgaard (Suppleant: Træindustriarbejder Niels Hald Johansen)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Harry Fuglsang Hjortshøj for Henning Sørensen Maagaard, Egmond Pedersen for Jens Erik Christensen


06.09.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S36184

Navn og adresse:
ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK A/S
Nørrevænget 1, 8600 Silkeborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Svend Winther


27.11.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S36184

Navn og adresse:
ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK A/S
Nørrevænget 1, 8600 Silkeborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Peter Arnstedt, Tiltrådt som formand, Oluf Hansen


03.10.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S36184

Navn og adresse:
ENGESVANG SPÅNPLADE FABRIK A/S
Nørrevænget 1, 8600 Silkeborg

Stiftelsesdato:

02.02.1965

Seneste vedtægtsdato:

02.12.1983

Kapital:

kr. 10.000.000,00

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 3.000.000,00, B kr. 7.000.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 10.000.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Niels Peter Arnstedt (formand), Direktør Kresten Tage Ejvind Hansen (næstformand), Direktør Christian Nielsen Dahl, Skovrider Søren Christian Grosen, Forretningsfører Oluf Hansen, Direktør Sten Palle Skotte Møller, Skovfoged Poul Emil Stærmose Madsen

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Træindustriarbejder Jørgen Jørgensen Brønd (Suppleant: Træindustriarbejder Svend Løhde Mortensen, Pårup Hedevej 2, 7442 Engesvang), Træindustriarbejder Jens Erik Christensen (Suppleant: Træindustriarbejder Egmond Pedersen), Træindustriarbejder Henning Sørensen Maagaard (Suppleant: Træindustriarbejder Harry Fuglsang Hjortshøj), Fyrbøder Jens Ove Sørensen (Suppleant: Smed Jens Kristian Mouritsen)

Direktion:

Hans Jørgen Aagaard Pedersen

Prokura er anmeldt
Selskabet tegnes af bestyrelsens og
direktionens medlemmer fire i forening,
herunder bestyrelsens formand eller
næstformand

Revision:

REVISIONSFIRMAET G. BRETLAU ApS, Vestergade 22, 8600 Silkeborg

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Status
Fra
Til
02.02.1965
13.04.1993
Normal