Skip to main content

EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. JUNI 1963

Reg-nummer

A/S33904

Adresse

Bredgade 30

Postnummer og by

1260 København K

Startdato

01.06.1963

Ophørsdato

01.07.1994

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at erhverve, opføre, udleje eller på anden måde udnytte fast ejendom i Danmark samt drive finansieringsvirksomhed, alt efter bestyrelsens nærmere skøn

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

13.10.1978

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Dato: 27.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.09.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.09.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 19.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.06.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.08.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.09.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.05.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.09.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
08.09.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S33904

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. JUNI 1963
Bredgade 30, 1260 Bredgade

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S266 A/S BALLIN & HERTZ.


30.09.1993 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S33904

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. JUNI 1963
Bredgade 3o, 1260 Bredgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Rønberg, Jens Christian Steglich-Petersen, Dan Bengtsson

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Svend Jørgen Heineke (formand), Reg. revisor Eske Hartmann Munck, Direktør Jesper Tange

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Christian Steglich-Petersen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jesper Tange

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSAKTIESELSKABET VILH. COLDING - CHR. ANDERSEN

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Borups Alle 177, 2000 Frederiksberg


25.01.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S33904

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. JUNI 1963
Bredgade 3o, 1260 Bredgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karl Åke Engman, Alex Friedmann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Dan Bengtsson, Direktør Finn Rønberg


26.05.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S33904

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. JUNI 1963
Ny Østergade 3, 1101 Ny Østergade

Ny adresse:

Bredgade 3o, 1260 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Frank Thygesen


08.06.1984 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S33904

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. JUNI 1963
Ny Østergade 3, 1101 Ny Østergade

Stiftelsesdato:

01.06.1963

Seneste vedtægtsdato:

13.10.1978

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Ingeniør Karl Åke Engman, Advokat Alex Friedmann, Direktør Jens Christian Steglich-Petersen, Lyngskrænten 27, 2840 Holte, Direktør Niels Frank Thygesen, Østergade 11, 1100 København K

Direktion:

Direktør Jens Christian Steglich-Petersen

Prokura er anmeldt
Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør

Revision:

REVISIONSAKTIESELSKABET VILH. COLDING - CHR. ANDERSEN, Østergade 16, 1100 København K

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12

Status
Fra
Til
01.06.1963
30.06.1994
Normal