Skip to main content

AKTIESELSKABET AF 08.08.1930

Reg-nummer

A/S23985

Adresse

Holmmarksvej 5

Postnummer og by

9631 Gedsted

Startdato

08.08.1930

Ophørsdato

01.05.1995

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Formål

Selskabets formål er fabrikation og salg af madrasser, møbler m.v. samt finansiering

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

07.11.1994

Registreret Kapital

3.500.000,00 DKK
Dato: 11.05.1995
Periode: 01.01.1995 - 01.04.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.03.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.01.1995
Periode: 01.01.1994 - 07.11.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.03.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.03.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 28.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.07.1992
Periode: 01.07.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.07.1992
Periode: 01.07.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.01.1992
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.01.1992
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.12.1990
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.12.1989
Periode: 01.07.1988 - 30.06.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.11.1988
Periode: 01.07.1987 - 30.06.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.04.1988
Periode: 01.07.1986 - 30.06.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.12.1986
Periode: 01.07.1985 - 30.06.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1984 - 30.06.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1983 - 30.06.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1982 - 30.06.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1981 - 30.06.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1980 - 30.06.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1979 - 30.06.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1978 - 30.06.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.07.1977 - 30.06.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
22.05.1995 Statusændring

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
AKTIESELSKABET AF 08.08.1930 I LIKVIDATION
Holmmarksvej 5, 9631 Gedsted

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


23.11.1994 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmmarksvej 5, 9631 Gedsted

Vedtægter ændret:

07.11.1994.

Nyt navn:

AKTIESELSKABET AF 08.08.1930 I LIKVIDATION.

Likvidation vedtaget 07.11.1994.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Niels Dines Boysen, c/o ADVOKATERNE VINGÅRDSHUS, Vingårdsgade 22, postboks 863, 9100 Aalborg.

Ledelsen fratrådt.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Henriksen, Egon Korsbæk, Laurits Toft.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Axel Jørgensen, Eigil Nielsen.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Carsten Jespersen for Axel Jørgensen, Verner Emil Tougaard for Eigil Nielsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Højbjerg.

Selskabet tegnes af likvidator.


29.03.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmmarksvej 5, 9631 Gedsted

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Bundgaard Hallas, Kurt Nørgaard Petersen, Emil Ulrich Sørensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Torben Henriksen (formand), Advokat Laurits Toft, Adm. direktør Egon Korsbæk.


26.06.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmmarksvej 5, 9631 Gedsted

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Poul Bundgaard Hallas

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Højbjerg

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Johan Nielsen, Verner Emil Tougaard

Indtrådt i bestyrelsen:

Møbelpolstrer Axel Jørgensen (Suppleant: Carsten Jespersen), Eigil Nielsen (Suppleant: Møbelsnedker Verner Emil Tougaard)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Svend Mostgaard Bjerre for Carsten Johan Nielsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Carl Johan Frank Pedersen

Indtrådt i direktionen:

Gårdejer Jørgen Højbjerg


06.02.1992 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmmarksvej 5, 9631 Gedsted

Vedtægter ændret:

16.12.1991.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KG JENSEN/COOPERS & LYBRAND

Indtrådt i revisionen:

Mortensen & Beierholm A/S, Smedevej 1 B, 9500 Hobro

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.07.1991 - 31.12.1991
15.11.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmmarksvej 5, 9631 Gedsted

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Rømsgaard, Karl Fogsgaard Pedersen, Henning Poul Petersen, Keld Roed Sommer

Indtrådt i bestyrelsen:

Gårdejer Jørgen Højbjerg (formand), Direktør Poul Bundgaard Hallas, Direktør Kurt Nørgaard Petersen, Tømrer Emil Ulrich Sørensen


09.04.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmmarksvej 5, 9631 Gedsted

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ove Dam-Sørensen, Carl Johan Frank Pedersen

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Møbelsnedker Verner Emil Tougaard

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Verner Emil Tougaard for John Jensen

Direktion:

Tiltrådt som Adm. direktør: Carl Johan Frank Pedersen


22.11.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmmarksvej 5, 9631 Gedsted

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Daugaard Christensen

Indtrådt i direktionen:

Ingeniør Carl Johan Frank Pedersen


04.04.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmmarksvej 5, 9631 Gedsted

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Chefkonsulent Ove Dam-Sørensen, Læge Henning Poul Petersen


23.02.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmarksvej 5, 9631 Gedsted

Vedtægter ændret:

19.12.1988

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand, Poul Rømsgaard
Selskabet tegnes af en direktør i forening
med bestyrelsens formand,
bestyrelsesformanden i forening med eet
bestyrelsesmedlem eller af den samlede
bestyrelse


02.06.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmarksvej 5, 9631 Gedsted

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Axel Jørgensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Møbelsnedker Carsten Johan Nielsen (Suppleant: Snedker Svend Mostgaard Bjerre)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Svend Mostgaard Bjerre for John Jensen, Peter Krogh Madsen for Axel Jørgensen

Tiltrådt som suppleant:

Møbelsnedker Verner Tougaard, for John Jensen


16.12.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmarksvej 5, 9631 Gedsted

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Erik Westen-Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør, direktør Carl Johan Frank Pedersen


29.10.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Holmarksvej 5, 9631 Gedsted

Vedtægter ændret:

22.05.1987

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Opdeling i kapitalklasser er ophævet
Kapitalen udgør herefter kr. 3.500.000,00


25.11.1986 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Skovvej 4, 9631 Gedsted Ny adresse: Holmarksvej 5

REG.NR. A/S23985
NAVN: GETAMA AKTIESELSKAB
ADRESSE: Skovvej 4, 9631 Gedsted

Ny adresse:

Holmarksvej 5, 9631 Gedsted

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carl Johan Frank Pedersen, Henning Poul Petersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Poul Rømsgaard, Direktør Keld Roed Sommer

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Georg Falktoft, Ib Kjærsgaard

Indtrådt i direktionen:

Mogens Daugaard Christensen


15.04.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S23985

Navn og adresse:
GETAMA AKTIESELSKAB
Skovvej 4, 9631 Gedsted

REG.NR. A/S23985
NAVN: GETAMA AKTIESELSKAB
ADRESSE: Skovvej 4, 9631 Gedsted

Stiftelsesdato:

30.08.08

Seneste vedtægtsdato:

03.07.1985

Kapital:

kr. 3.000.000,00

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 48.000,00, B kr. 2.952.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 3.000.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Karl Fogsgaard Pedersen, Ingeniør Carl Johan Frank Pedersen, Læge Henning Poul Petersen, Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Selskabsrepræsentant: Møbelpolstrer Axel Jørgensen (Suppleant: Snedker Peter Krogh Madsen), Kørselsleder John Jensen (Suppleant: Snedker Svend Mostgaard Bjerre

Direktion:

Direktør Georg Falktoft, Sortedam Dossering 59E, 2 2100 København Ø, Direktør Ib Kjærsgaard, Fjordvænget 23, 8832 Skals

Selskabet tegnes af bestyrelsens og
direktionens medlemmer to i forening

Revision:

Statsaut.revisor Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, 8000 Århus C

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
08.08.1930
21.11.1994
GETAMA AKTIESELSKAB
Status
Fra
Til
07.11.1994
30.04.1995
Under frivillig likvidation
08.08.1930
06.11.1994
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
28.10.1987
3.000.000,00 DKK