Skip to main content

A/S EIFA PROCESS CONTROL COMPANY

Reg-nummer

A/S216213

Adresse

c/o advokat Preben Kønig
Frederiksgade 7

Postnummer og by

1265 København K

Startdato

31.12.1993

Ophørsdato

30.06.1999

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Århus

Formål

Selskabets formål er at markedsføre udføre og servicere SRO/CTS-systemløsninger og tilhørende produkter.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

02.05.1995

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

31.12.1993 - 31.12.1994
Dato: 17.08.1999
Periode: 01.01.1999 - 01.05.1999
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 08.04.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.04.1999
Periode: 01.01.1998 - 17.06.1998
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 14.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.03.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 06.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.1995
Periode: 31.12.1993 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
17.08.1999 Statusændring

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
A/S EIFA PROCESS CONTROL COMPANY
c/o advokat Preben Kønig, Frederiksgade 7, 1265 Frederiksgade

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


10.07.1998 Statusændring, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
A/S EIFA PROCESS CONTROL COMPANY
Gjellerupvej 84, 1265 Frederiksgade

Ny adresse:

c/o advokat Preben Kønig, Frederiksgade 7, 1265 København K.

Likvidation vedtaget 17.06.1998.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Preben Edvard Kønig, Frederiksgade 7, 1265 København K.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


03.11.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
A/S EIFA PROCESS CONTROL COMPANY
Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Preben Møller Nielsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Teknisk chef Reidar Kleven.


07.08.1997 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
A/S EIFA PROCESS CONTROL COMPANY
Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Viggo Schønbeck, den 01.06.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncern Controller Lars Melchior Lundberg Hansen, den 01.06.1997.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSINSTITUTTET STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 18.06.1997.

Indtrådt i revisionen:

Coopers & Lybrand Statsautoriserede revisor, Lyngbyvej 16-28, postboks 2709, 2100 København Ø, den 18.06.1997.


05.05.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
A/S EIFA PROCESS CONTROL COMPANY
Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Erik Mikkelsen, den 31.01.1997, Jens Erik Kofod Andersson, den 31.01.1997, Thorkild Jacobsen, den 31.01.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Flemming Fredborg Nielsen (formand), den 31.01.1997, Økonomichef Preben Møller Nielsen, den 31.01.1997, Økonomichef Søren Viggo Schønbeck, den 31.01.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Flemming Fredborg Nielsen, den 31.01.1997.

Indtrådt i direktionen:

Teknisk chef Reidar Kleven, den 31.01.1997.
04.02.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
A/S EIFA PROCESS CONTROL COMPANY
Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kurt Sartori.

Indtrådt i bestyrelsen:

Forbundsformand Jens Erik Kofod Andersson (næstformand), den 29.04.1996.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Jens Erik Kofod Andersson.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Alf Striegler Christensen.

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Flemming Fredborg Nielsen.


17.10.1996 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
A/S EIFA PROCESS CONTROL COMPANY
Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Knud Erik Mikkelsen.

Udtrådt af bestyrelsen:

Henry Jensen, den 07.06.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kredsformand Thorkild Jacobsen, den 07.06.1996.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Thorkild Jacobsen, den 07.06.1996.


20.06.1996 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
A/S EIFA PROCESS CONTROL COMPANY
Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Kurt Sartori.

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Møller, den 29.04.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Forbundsnæstformand Knud Erik Mikkelsen, den 29.04.1996.

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Forbundsformand Jens Erik Kofod Andersson, den 29.04.1996.


02.10.1995 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
ASC PROCESS CONTROL COMPANY A/S
Lykkesholms Alle 102, 1. th., 8260 Viby Jylland

Vedtægter ændret:

02.05.1995.

Nyt navn:

A/S EIFA PROCESS CONTROL COMPANY.

Ny adresse:

Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj.


09.06.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
ASC PROCESS CONTROL COMPANY A/S
Lykkesholms Alle 102, 1. th., 8260 Viby Jylland

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Kredsformand Thorkild Jacobsen.


20.02.1995 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
ASC PROCESS CONTROL COMPANY A/S
Bøgeskov Høvej 9 A, 8260 Viby Jylland

Vedtægter ændret:

01.01.1995.

Ny adresse:

Lykkesholms Alle 102, 1. th., 8260 Viby J.


24.03.1994 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S216213

Navn og adresse:
ASC PROCESS CONTROL COMPANY A/S
Bøgeskov Høvej 9 A, 8260 Viby Jylland

Stiftelsesdato:

31.12.1993.

Seneste vedtægtsdato:

31.12.1993.

Kapital:

kr. 500.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00.

Stiftere:

Direktør Alf Striegler Christensen, REG.NR. A/S15228 EIFA A/S, Jens Baggesens Vej 45, 8200 Århus N, REG.NR. A/S177793 A/S EIFA ELECTRONIC, Jens Baggesensvej 45, 8200 Århus N.

Bestyrelse:

Administrerende direktør Henry Jensen (formand), Ingeniør Lars Møller, Kredsformand Kurt Sartori.

Direktion:

Direktør Alf Striegler Christensen.

Selskabet tegnes af direktøren og formanden eller af den samlede bestyrelse i forening.

Revision:

Revisionsinstituttet af 1920 A/S, Kanalgade 3, 2620 Albertslund.

Første regnskabsår:

31.12.1993 - 31.12.1994.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
31.12.1993
01.09.1995
ASC PROCESS CONTROL COMPANY A/S
Status
Fra
Til
17.06.1998
29.06.1999
Under frivillig likvidation
31.12.1993
16.06.1998
Normal