Skip to main content

ESPHOLIN COPENHAGEN A/S

Reg-nummer

A/S21576

Adresse

c/o Advokat Eric Korre Horten
Trondhjems Plads 3

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

01.04.1949

Ophørsdato

03.04.1995

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at drive fabrikation af og handel med trykluftmaskiner og trykluftmateriel

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

05.10.1994

Kapitalklasser

Ja

Registreret Kapital

5.000.000,00 DKK
Dato: 04.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.03.1995
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 11.06.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 01.08.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.09.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.07.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.07.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.08.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.07.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1977 - 31.12.1977
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
26.04.1995 Statusændring

Reg-nummer: A/S21576

Navn og adresse:
ESPHOLIN COPENHAGEN A/S I LIKVIDATION
c/o Advokat Eric Korre Horten, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


10.03.1995 Statusændring

Reg-nummer: A/S21576

Navn og adresse:
ESPHOLIN COPENHAGEN A/S I LIKVIDATION
c/o Advokat Eric Korre Horten, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø

Den under 08.03.1995 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling om opløsning af selskabet, er annulleret.


08.03.1995 Statusændring

Reg-nummer: A/S21576

Navn og adresse:
ESPHOLIN COPENHAGEN A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
c/o Advokat Eric Korre Horten, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens ¤117 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 08.03.1995.


06.10.1994 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S21576

Navn og adresse:
ESPHOLIN COPENHAGEN A/S I LIKVIDATION
Smedeland 6, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

05.10.1994.

Ny adresse:

c/o Advokat Eric Korre Horten, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø.

Ny kommune:

København.


23.06.1992 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S21576

Navn og adresse:
ESPHOLIN COPENHAGEN A/S I LIKVIDATION
Smedeland 6, 2600 Glostrup

Likvidation vedtaget 11.06.1992

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Eric Korre Horten, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø

Ledelsen fratrådt
Selskabet tegnes af likvidator alene.
13.09.1990 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S21576

Navn og adresse:
ESPHOLIN COPENHAGEN A/S
Smedeland 6, 2600 Glostrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisorer Erik Buhl Frederiksen & Partnere

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Niels Verdelin, Hammerensgade 4, 1267 København K


17.08.1990 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S21576

Navn og adresse:
ESPHOLIN COPENHAGEN A/S
Smedeland 6, 2600 Glostrup

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.000.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 5.000.000,00

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 4.000.000,00, B kr. 1.000.000,00

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonom, cand. polit Steffen Frederik Møller

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Helmuth Petersen & E. Buhl Frederiksen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisorer Erik Buhl Frederiksen & Partnere, Frederiksgade 25, 1459 København K


15.12.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S21576

Navn og adresse:
ESPHOLIN TRYKLUFT MASKINER A/S (ESPHOLIN PNEUMATIC MACHINERY, LTD.)
Smedeland 6, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

02.05.1988

Nyt navn:

ESPHOLIN COPENHAGEN A/S

Nyt binavn: ESPHOLIN TRYKLUFT MASKINER A/S (ESPHOLIN COPENHAGEN A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bente Espholin

Indtrådt i bestyrelsen:

Vekselerer Henrik Ørsted, Advokat Poul Martin Mikkelsen


04.04.1984 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S21576

Navn og adresse:
ESPHOLIN TRYKLUFT MASKINER A/S (ESPHOLIN PNEUMATIC MACHINERY, LTD.)
Smedeland 6, 2600 Glostrup

Stiftelsesdato:

01.04.1949

Seneste vedtægtsdato:

18.08.1983

Kapital:

kr. 1.000.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 1.000.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Fru Lilli Espholin, Fru Bente Espholin, Direktør Mikael Espholin

Direktion:

Direktør Mikael Espholin

Prokura er anmeldt
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør eller af en
direktør alene, såfremt denne tillige er
medlem af bestyrelsen, eller af den samlede
bestyrelse

Revision:

Revisionsfirmaet Helmuth Petersen & E. Buhl Frederiksen, Amaliegade 6, 1256 København K

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.04.1949
29.08.1988
ESPHOLIN TRYKLUFT MASKINER A/S (ESPHOLIN PNEUMATIC MACHINERY, LTD.)
Status
Fra
Til
11.06.1992
02.04.1995
Under frivillig likvidation
01.04.1949
10.06.1992
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
08.04.1990
1.000.000,00 DKK