Skip to main content

COMTRAVEL DENMARK AF 1992 A/S

Reg-nummer

A/S206081

Adresse

H.C. Andersens Boulevard 12

Postnummer og by

1553 København V

Startdato

15.02.1992

Ophørsdato

09.12.1996

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at drive franchisevirksomhed indenfor rejsebranchen, samt at drive rejsebureauvirksomhed med dertil knyttede aktiviteter i Danmark såvel som i udlandet.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

11.11.1992

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

15.02.1992 - 31.12.1992
Dato: 17.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.07.1995
Periode: 01.01.1995 - 05.04.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 21.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.08.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.07.1993
Periode: 15.02.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

24.02.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S206081

Navn og adresse:
COMTRAVEL DENMARK AF 1992 A/S
H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Binavne:

COMTRAVEL DENMARK A/S (COMTRAVEL DENMARK AF 1992 A/S) I LIKVIDATION, COMTRAVEL A/S (COMTRAVEL DENMARK AF 1992 A/S) I LIKVIDATION.

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


22.07.1996 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Statusændring

Reg-nummer: A/S206081

Navn og adresse:
COMTRAVEL DENMARK AF 1992 A/S I LIKVIDATION
H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Niels Thomas Heering, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V.

Fratrådt som likvidator:

Christian Ulrik Trolle.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Preben Larsen.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg.


11.04.1995 Statusændring, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S206081

Navn og adresse:
COMTRAVEL DENMARK AF 1992 A/S I LIKVIDATION
H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Likvidation vedtaget 05.04.1995.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Christian Ulrik Trolle, Fredericiagade 31, 3., 1310 København K.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


22.02.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S206081

Navn og adresse:
COMTRAVEL DENMARK AF 1992 A/S
H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Vest.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncerndirektør Kent Anders Johan Eslander.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S198191 MORTENSEN & BEIERHOLM A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER.

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Preben Larsen statsautoriserede revisorer, Overgaden neden Vandet 9C, postboks 1930, 1023 København K.


24.06.1993 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S206081

Navn og adresse:
COMTRAVEL DENMARK AF 1992 A/S
Sjællandsbroen 2, 2450 København SV

Ny adresse:

H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V
19.11.1992 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S206081

Navn og adresse:
GFJURA 22 A/S
H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Vedtægter ændret:

11.11.1992.

Nyt navn:

COMTRAVEL DENMARK AF 1992 A/S

Ny adresse:

Sjællandsbroen 2, 2450 København SV

Nye binavne:

COMTRAVEL DENMARK A/S (COMTRAVEL DENMARK AF 1992 A/S) COMTRAVEL A/S (COMTRAVEL DENMARK AF 1992 A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Troels Elkiær Andersen, Klaus Søgaard, Jan-Erik Gunnar Svensson

Indtrådt i bestyrelsen:

Peter Fugmann, Direktør Poul Erik Sørup Madsen, Peter Vest

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Klaus Søgaard

Indtrådt i direktionen:

Direktør Poul Erik Sørup Madsen

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Askgard Olesen

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S198191 MORTENSEN & BEIERHOLM A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER, Vester Søgade 10, 1601 København V

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

15.02.1992 - 31.12.1992


06.05.1992 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S206081

Navn og adresse:
GFJURA 22 A/S
H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 Langebro

Stiftelsesdato:

15.02.1992

Seneste vedtægtsdato:

15.02.1992

Kapital:

kr. 500.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 500.000,00 til kurs 100,00

Stiftere:

REG.NR. ApS184118 GFJUS HOLDING ApS, H.C. Andersens Boul 12, 1553 København V, Advokat Klaus Søgaard, Advokat Jan-Erik Gunnar Svensson.

Bestyrelse:

Advokat Troels Elkiær Andersen., Advokat Klaus Søgaard, Advokat Jan-Erik Gunnar Svensson.

Direktion:

Advokat Klaus Søgaard

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af et bestyrelsesmedlem i
forening med en direktør

Revision:

Revisionsfirmaet Askgard Olesen, Stoltenbergsvej 9, 1576 København V

Første regnskabsår:

15.02.1992 - 30.06.1993

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
15.02.1992
16.11.1992
GFJURA 22 A/S
Status
Fra
Til
05.04.1995
08.12.1996
Under frivillig likvidation
15.02.1992
04.04.1995
Normal