Skip to main content

NISSHO IWAI (NORDIC) A/S

Registration number

A/S181219

Address

c/o Advokat Vagn Thorup
Rådhuspladsen 14

Postal code and city

1550 København V

Start date

07.06.1989

Cessation date

10.02.1997

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Municipality

København

Objects

Selskabets formål er at drive handels- og produktionsvirksomhed, herunder at virke som agent og kommissionær, at drive arkitekt-, ingeniør samt entreprenørvirksomhed, at erhverve, sælge, leje og udleje såvel løsøre som fast ejendom, at drive transport- samt opbevaringsvirksomhed, at drive virksomhed ved råstofudvinding og energiproduktion, at erhverve, udvikle, udnytte og sælge industrielle og andre immaterielle rettigheder, at drive informations-, kommunikations- og databehandlingsvirksomhed, at drive forlags- og reklamevirksomhed, samt finansierings- og investeringsvirksomhed, tillige med turistvirksomhed, herunder hotel- og restaurationsvirksomhed, at udstationere medarbejdere, samt iøvrigt enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er knyttet hertil, herunder at eje og anbringe kapital i selskaber og virksomheder med de ovenfor angivne formål

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

06.02.1990

Registered capital

58.000.000,00 DKK

First accounting period

07.06.1989 - 31.12.1989
Dato: 17.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Get documents:
PDF

Dato: 13.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 01.08.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 01.11.1993
Periode: 01.01.1993 - 22.06.1993
Order document:
Årsrapport mv.Dato: 04.08.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 21.05.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 16.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 03.10.1990
Periode: 07.06.1989 - 31.12.1989
Order document:
Årsrapport mv.
17.06.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S181219

Navn og adresse:
NISSHO IWAI (NORDIC) A/S
c/o Advokat Vagn Thorup, Rådhuspladsen 14, 1550 Rådhuspladsen

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


03.08.1994 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S181219

Navn og adresse:
NISSHO IWAI (NORDIC) A/S I LIKVIDATION
Vester Voldgade 9, 1. th., 1552 Vester Voldgade

Ny adresse:

c/o Advokat Vagn Thorup, Rådhuspladsen 14, 1550 København V.


13.07.1993 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S181219

Navn og adresse:
NISSHO IWAI (NORDIC) A/S I LIKVIDATION
Vester Voldgade 9, 1. th, 1552 Vester Voldgade

Likvidation vedtaget 22.06.1993

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Vagn Thorup, Rådhuspladsen 14, 1550 København V

Ledelsen fratrådt

Ny særskilt postadresse:

Rådhuspladsen 14, 1550 København.V

Selskabet tegnes af likvidator alene.


09.11.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181219

Navn og adresse:
NISSHO IWAI (NORDIC) A/S
Vester Voldgade 9, 1. th, 1552 Vester Voldgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Takayo Tamura

Indtrådt i bestyrelsen:

Sadakatzu Akimoto, Tomoyuki Tsuchii

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Takayo Tamura

Indtrådt i direktionen:

Sadakatzu Akimoto


01.04.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181219

Navn og adresse:
NISSHO IWAI (NORDIC) A/S
Vester Voldgade 9, 1. th, 1552 Vester Voldgade

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Minoru Tsuda
30.03.1992 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S181219

Navn og adresse:
NISSHO IWAI (NORDIC) A/S
H.C.Andersens Boulevard 9, 1553 Langebro

Ny adresse:

Vester Voldgade 9, 1. th, 1552 København V

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Takeshige Takegoshi

Indtrådt i bestyrelsen:

Minoru Tsuda


09.08.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181219

Navn og adresse:
NISSHO IWAI (NORDIC) A/S
H.C.Andersens Boulevard 9, 1553 Langebro

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Rosenlund Nielsen, Vagn Thorup

Indtrådt i bestyrelsen:

Takayo Tamura, Yasuo Tsukatani


06.06.1990 Ændring i personkreds, Ændring af kapital, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S181219

Navn og adresse:
KM 6 A/S
c/o adv. Peter Friis, Vognmagergade 7, 1120 Vognmagergade

Vedtægter ændret:

06.02.1990.

Nyt navn:

NISSHO IWAI (NORDIC) A/S

Ny adresse:

H.C.Andersens Boulevard 9, 1553 København V

Kapitalforhøjelse:

kr. 57.700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 58.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Boe, Ole Nørregaard

Indtrådt i bestyrelsen:

Takeshige Takegoshi (formand)

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Friis

Indtrådt i direktionen:

Takayo Tamura

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af bestyrelsesformanden alene
eller af en direktør alene

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen

Indtrådt i revisionen:

Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

07.06.1989 - 31.12.1989


20.10.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S181219

Navn og adresse:
KM 6 A/S
c/o adv. Peter Friis, Vognmagergade 7, 1120 Vognmagergade

Stiftelsesdato:

07.06.1989

Seneste vedtægtsdato:

07.06.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS156028 DKNF 332 ApS, Vognmagergade 7, 1120 København K, Advokat Ole Nørregaard, Advokat Vagn Thorup

Bestyrelse:

Advokat Jørgen Boe, Advokat Ole Nørregaard, Advokat Vagn Thorup

Direktion:

Advokat Peter Friis

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af 1 bestyrelsesmedlem i
forening med 1 direktør

Revision:

Revisionsfirmaet C.Jespersen, Frederiksborggade 15, 1360 København K

Første regnskabsår:

07.06.1989 - 30.04.1990

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Name of business
From
Till
07.06.1989
02.03.1990
KM 6 A/S
Status
From
Till
22.06.1993
09.02.1997
Under frivillig likvidation
07.06.1989
21.06.1993
Normal
Registered capital
From
Till
19.06.1989
01.03.1990
300.000,00 DKK