Skip to main content

JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING A/S

Registration number

A/S168232

Address

Cort Adelersvej 6

Postal code and city

9850 Hirtshals

Start date

23.04.1979

Cessation date

28.04.1993

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter konkurs

Objects

Selskabets formål er at drive handel og industri

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

29.06.1990

Registered capital

1.000.000,00 DKK

First accounting period

23.04.1979 - 31.12.1979

Powers to bind

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse

Dato: 03.07.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 28.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 18.02.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 09.07.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 12.09.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Order document:
Årsrapport mv.Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 23.04.1979 - 31.12.1979
Order document:
Årsrapport mv.
12.06.1995 Statusændring

Reg-nummer: A/S168232

Navn og adresse:
JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING A/S UNDER KONKURS
Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals

Konkursbehandlingen afsluttet 28.04.1993, selskabet opløst.


24.04.1991 Statusændring

Reg-nummer: A/S168232

Navn og adresse:
JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING A/S
Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals

Konkursdekret afsagt 19.04.1991 af skifteretten i Hjørring.


06.12.1990 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S168232

Navn og adresse:
JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING A/S
Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals

Vedtægter ændret:

29.06.1990.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 29.06.1990 til dækning af underskud kr. 4.000.000,00 til kurs 100,0
Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00
Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til kapital.
Beslutning om optagelse af konvertible
obligationer kr. 500.000,00. Konverteringsperioden 29.06.1990 - 01.01.1995

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarke Christian Dyekjær, Bent Brown Pedersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Malermester Lars Jeppesen, Bogholder Mette Møgelmose

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm


06.12.1990 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S168232

Navn og adresse:
JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING A/S
Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Jeppesen, Jesper Wilhelm Bo Langsted, Mette Møgelmose

Indtrådt i bestyrelsen:

Skibsinspektør Stig Røntved Andersen, Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisions- og Rådgivningscentret I/S

Indtrådt i revisionen:

Jensen & Rath I/S statsaut.revisorer, Skagensvej 147, 9800 Hjørring


25.09.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S168232

Navn og adresse:
JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING A/S
Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Beckvard

Indtrådt i bestyrelsen:

FO formand Bent Brown Pedersen
25.09.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S168232

Navn og adresse:
JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING A/S
Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals

Vedtægter ændret:

20.01.1989

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.450.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 5.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Jeppesen, Birgit Jeppesen, Mette Møgelmose

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Lars Beckvard, Direktør Bjarke Christian Dyekjær, Advokat Jesper Wilhelm Bo Langsted

Revision:

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm, Læsøvej 5A, 9800 Hjørring


07.03.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S168232

Navn og adresse:
JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING A/S
Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals

Vedtægter ændret:

31.10.1988

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.050.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 2.550.000,00


13.05.1988 Omdannelse af selskaber

Reg-nummer: ApS34290

Navn og adresse:
JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING ApS
Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals

Vedtægter ændret:

24.03.1988

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.400.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Selskabet er omdannet til A/S168232
NAVN: JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING A/S
ADRESSE: Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals

Kommune:

Hirtshals

Kapital kr. 1.500.000,00

Bestyrelse:

Maler Lars Jeppesen, Kærbrink 4, 9850 Hirtshals, Malermester Jørgen Jeppesen, Sverigesgade 13, 9850 Hirtshals, Fru Birgit Jeppesen, Sverigesgade 13, 9850 Hirtshals, Revisorassistent Mette Møgelmose, Niels Winthers Vej 11, 9800 Hjørring

Direktion:

Malermester Jørgen Jeppesen, Sverigesgade 13, 9850 Hirtshals

Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af en direktør alene eller af
den samlede bestyrelse

Revision:

Revisions- og Rådgivningscentret I/S, Vandværksvej 14, 9800 Hjørring

Regnskabsår:

01.01 - 31.12


11.08.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS34290

Navn og adresse:
JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING ApS
Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals

REG.NR. ApS34290
NAVN: JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING ApS
ADRESSE: Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals

Stiftelsesdato:

23.04.1979

Seneste vedtægtsdato:

20.12.1985

Kapital:

kr. 100.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 100.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Fru Birgit Jeppesen (Formand), Maler Lars Jeppesen, Malermester Jørgen Jeppesen, Revisorassistent Mette Jeppesen

Direktion:

Malermester Jørgen Jeppesen

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør alene

Revision:

BJ Revision, Strømgade 4, 9800 Hjørring

Første regnskabsår:

23.04.1979 - 31.12.1979

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Name of business
From
Till
23.04.1979
15.02.1988
JØRGEN JEPPESEN SANDBLÆSNING OG METALLISERING ApS
Business type
From
Till
23.04.1979
12.05.1988
Anpartsselskab
Status
From
Till
19.04.1991
27.04.1993
Under konkurs
23.04.1979
18.04.1991
Normal
Registered capital
From
Till
08.02.1989
02.07.1990
5.000.000,00 DKK
07.12.1988
07.02.1989
2.550.000,00 DKK
15.02.1988
06.12.1988
1.500.000,00 DKK
30.08.1987
14.02.1988
100.000,00 DKK