Skip to main content

CONSUMA DENMARK A/S

Registration number

A/S161725

Address

c/o O.W.Bunker & Trading co.ltd.A/S
Gasværksvej 48
Postboks 1447

Postal code and city

9000 Aalborg

Start date

01.06.1987

Cessation date

08.03.1999

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter konkurs

Municipality

Aalborg

Objects

Selskabets formål er handel

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

06.03.1995

Classes of shares

Ja

Registered capital

900.000,00 DKK

First accounting period

01.06.1987 - 31.08.1988

Powers to bind

Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 04.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 04.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 04.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Order document:
Årsrapport mv.Dato: 04.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 05.08.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 05.08.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 25.09.1992
Periode: 01.09.1990 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 25.09.1992
Periode: 01.09.1990 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 07.06.1991
Periode: 01.09.1989 - 31.08.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 16.05.1990
Periode: 01.09.1988 - 31.08.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 30.06.1989
Periode: 01.06.1987 - 31.08.1988
Order document:
Årsrapport mv.
10.03.1999 Statusændring

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
CONSUMA DENMARK A/S
c/o O.W.Bunker & Trading co.ltd.A/S, Gasværksvej 48, postboks 1447, 9000 Aalborg

Konkursbehandlingen afsluttet 08.03.1999, selskabet opløst.


01.02.1999 Statusændring

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
CONSUMA DENMARK A/S
c/o O.W.Bunker & Trading co.ltd.A/S, Gasværksvej 48, postboks 1447, 9000 Aalborg

Konkursdekret afsagt 22.01.1999 af skifteretten i Aalborg.


08.12.1998 Statusændring

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
CONSUMA DENMARK A/S
c/o O.W.Bunker & Trading co.ltd.A/S, Gasværksvej 48, postboks 1447, 9000 Aalborg

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens § 117, jf. § 118 sendt til skifteretten i Aalborg den 08.12.1998.


17.09.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
CONSUMA DENMARK A/S
c/o O.W.Bunker & Trading co.ltd.A/S, Gasværksvej 48, postboks 1447, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Frank Hansen, Jørgen Bugge, Per Friis Hansen, Jens Otto Jensen, John Nielsen, Poul Christian Petersen, Niels Erik Sørensen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Bugge.


23.04.1997 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
CONSUMA DENMARK A/S
Gasværksvej 46, postboks 1447, 9000 Aalborg

Ny adresse:

c/o O.W.Bunker & Trading co.ltd.A/S, Gasværksvej 48, postboks 1447, 9000 Aalborg.
07.03.1996 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
CONSUMA DENMARK A/S
Gasværksvej 46, postboks 1447, 9100

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Erik Westen-Jensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Peter Frank Hansen (formand).


04.04.1995 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
CONSUMA DENMARK A/S
Gasværksvej 46, postboks 1447, 9100

Vedtægter ændret:

06.03.1995.

Vedr. beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve for kr. 300.000,00, der kan konverteres i perioden 01.01.1995 - 01.07.1995, meddeles at konverteringen er gennemført.
Vedtægternes bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til kapital bortfaldet.
Kapitalforhøjelse kr. 600.000,00: kr. 300.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 833,33, kr. 300.000,00 indbetalt ved ombytning af konvertible gældsbreve, kurs 833,33,

Klasser:

B kr. 600.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 900.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 300.000,00, B kr. 600.000,00.


30.08.1994 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
CONSUMA DENMARK A/S
Gasværksvej 46, postboks 1447, 9100

Vedtægter ændret:

19.08.1994.

Vedtægterne indeholder bemyndigelse til at ombytte konvertible gældsbreve til kapital.
Beslutning om udstedelse af konvertible
gældsbreve kr. 300.000,00. Konverteringsperioden 01.01.1995 - 01.07.1995. Ikke konverteret beløb kr. 300.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Helge Nielsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Per Friis Hansen, Direktør Jens Otto Jensen, Direktør Poul Christian Petersen, Direktør Niels Erik Sørensen, Advokat Niels Erik Westen-Jensen.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.


11.10.1993 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
TRANS WORLD BEEF A/S
Gasværksvej 46 Postboks 1447, 9100

Vedtægter ændret:

06.09.1993.

Nyt navn:

CONSUMA DENMARK A/S


12.05.1992 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
TRANS WORLD BEEF A/S
Gasværksvej 46 Postboks 1447, 9100

Vedtægter ændret:

27.03.1992.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mohammed M. El Naggar, Anne Mette Thrane

Indtrådt i bestyrelsen:

John Nielsen, Direktør Helge Nielsen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Askaard Olesen, Frederiks Alle 26, 8100 Århus C

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.09.1990 - 31.12.1991


13.02.1990 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
TRANS WORLD BEEF A/S
Algade 50, 9000 Aalborg

Ny adresse:

Gasværksvej 46 Postboks 1447, 9100 Aalborg


10.09.1987 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S161725

Navn og adresse:
TRANS WORLD BEEF A/S
Algade 50, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

01.06.1987

Seneste vedtægtsdato:

01.06.1987

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

Direktør Jørgen Bugge, Mohammed M. El Naggar

Bestyrelse:

Direktør Jørgen Bugge, Mohammed M. El Naggar

Direktion:

Direktør Jørgen Bugge

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i
forening eller en direktør

Revision:

Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, Algade 31, 9100 Aalborg

Første regnskabsår:

01.06.1987 - 31.08.1988

Regnskabsår:

01.09 - 31.08
Name of business
From
Till
01.06.1987
24.09.1993
TRANS WORLD BEEF A/S
Status
From
Till
22.01.1999
07.03.1999
Under konkurs
08.12.1998
21.01.1999
Under tvangsopløsning
01.06.1987
07.12.1998
Normal
Registered capital
From
Till
10.09.1987
30.03.1995
300.000,00 DKK