Skip to main content

DANSK TERMO INDUSTRI A/S

Reg-nummer

A/S153151

Adresse

Bredgade 30

Postnummer og by

1019 København K

Startdato

01.07.1986

Ophørsdato

10.05.1996

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri, herunder produktudvikling og salg af et udviklet halmfyr

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

13.07.1989

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1986 - 31.12.1987

Tegningsregel

Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening.

Dato: 26.06.1996
Periode: 01.01.1996 - 10.05.1996
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 26.06.1996
Periode: 01.01.1996 - 01.02.1996
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 26.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.07.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 28.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.06.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.04.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.05.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.11.1988
Periode: 01.07.1986 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
26.06.1996 Statusændring

Reg-nummer: A/S153151

Navn og adresse:
DANSK TERMO INDUSTRI A/S I LIKVIDATION
Bredgade 30, 1019

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


08.02.1996 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision, Statusændring

Reg-nummer: A/S153151

Navn og adresse:
DANSK TERMO INDUSTRI A/S I LIKVIDATION
Bredgade 30, 1019

Likvidation vedtaget 01.02.1996.

Tiltrådt som likvidator:

Direktør Svend Jørgen Heineke, Travervænget 9, 2920 Charl., Advokat Carsten Tvede-Møller, Esplanaden 34, 1263 København K.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidatorerne i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer, Borups Alle 177, postboks 250, 2000 Frederiksberg.


05.10.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S153151

Navn og adresse:
DANSK TERMO INDUSTRI A/S
Bredgade 30, 1019

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Esben Hansen, Rene Johansen, Hans-Henning Bjerg-Pedersen, Jens Christian Steglich-Petersen, Dan Bengtsson

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Svend Jørgen Heineke (formand), Reg. revisor Eske Hartmann Munck, Direktør Jesper Tange

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Esben Hansen, Hans-Henning Bjerg-Pedersen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Carsten Hjorth


28.11.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S153151

Navn og adresse:
DANSK TERMO INDUSTRI A/S
Bredgade 30, 1019

Vedtægter ændret:

13.07.1989

Ny særskilt postadresse:

Industrivænget 27, 3400 Hillerød

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Maskinarbejder, produktudvikler Erik Esben Hansen

Selskabet tegnes af en direktør alene eller
af den samlede bestyrelse


20.11.1987 Omdannelse af selskaber

Reg-nummer: ApS153151

Navn og adresse:
ApS KBUS 8 NR. 1817
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

14.07.1987

Kapitalforhøjelse:

kr. 220.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Selskabet er omdannet til A/S153151
NAVN: DANSK TERMO INDUSTRI A/S
ADRESSE: Bredgade 30, 1019 København K

Kommune:

København

Kapital kr. 300.000,00

Bestyrelse:

Direktør Dan Bengtsson, Hvidovre Strandvej 50, 2650 Hvidovre, Direktør Hans Henning Bjerg-Pedersen, Hvidegårdsparken 86, 2800 Lyngby, Erik Esben Hansen, Baunevænget 60, Nødebo, 3480 Fredensborg, Advokat Rene Johansen, Skodsborgparken 48, 2942 Skodsborg, Rene Johansen, Sølvgade 38, 1307 København K, Direktør Jens Christian Steglich-Petersen, Skodsborgvej 227A, Søllerød, 2850 Nærum

Direktion:

Direktør Hans Henning Bjerg-Pedersen, Hvidegårdsparken 86, 2800 Lyngby

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller et medlem af
bestyrelsen og selskabets direktør eller den
samlede bestyrelse

Revision:

Revisions- og Forvaltnings Institutet, Datavej 48, 3460 Birkerød

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
26.08.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS153151

Navn og adresse:
ApS KBUS 8 NR. 1817
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

REG.NR. ApS153151
NAVN: ApS KBUS 8 NR. 1817
ADRESSE: c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Stiftelsesdato:

01.07.1986

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.07.1986 - 31.12.1987

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.07.1986
06.05.1987
ApS KBUS 8 NR. 1817
Virksomhedsform
Fra
Til
01.07.1986
19.11.1987
Anpartsselskab
Status
Fra
Til
01.02.1996
09.05.1996
Under frivillig likvidation
01.07.1986
31.01.1996
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
06.05.1987
29.08.1987
220.000,00 DKK