Skip to main content

SVEND NIELSEN A/S

Registration number

A/S12099

Address

Smallegade 45

Postal code and city

2000 Frederiksberg

Start date

12.01.1933

Cessation date

29.11.1991

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Municipality

Frederiksberg

Objects

Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri og finansiering

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.10 to 30.09

Latest articles of association

31.12.1990

Registered capital

300.000,00 DKK

First accounting period

01.01.1987 - 30.09.1987
Dato: 13.12.1991
Periode: 01.10.1990 - 25.09.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 15.05.1991
Periode: 01.10.1990 - 25.03.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 19.04.1991
Periode: 01.10.1989 - 30.09.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 06.06.1990
Periode: 01.10.1988 - 30.09.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 13.03.1989
Periode: 01.10.1987 - 30.09.1988
Order document:
Årsrapport mv.Dato: 04.05.1988
Periode: 01.01.1987 - 30.09.1987
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 26.05.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 02.06.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Order document:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Order document:
Årsrapport mv.
05.02.1992 Statusændring

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S I LIKVIDATION
Smallegade 45, 2000 Frederiksberg

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


25.04.1991 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S I LIKVIDATION
Smallegade 45, 2000 Frederiksberg

Likvidation vedtaget 25.03.1991

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Kai Michelsen, Bredgade 38, 1260 København K

Ledelsen fratrådt
Selskabet tegnes af likvidator


18.03.1991 Ændring af adresse, Statusændring

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

31.12.1990

Ny adresse:

Smallegade 45, 2000 Fr.Berg

Ny kommune:

Frederiksberg

Særskilt postadresse slettet


12.11.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Emborg, Niels Erik Westen-Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktionssekretær Rudolph Christian Alexander Christiani, Direktør Knud Odgaard Pedersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Krogh-Hansen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Flemming Aggergaard


14.03.1990 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

Ny særskilt postadresse:

c/o Royal Copenhagen A/S Smallegade 45, 2000 Frederiksberg
21.03.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ebbe Simonsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Leonhard Schrøder


15.07.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

20.03.1987

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09

Første regnskabsår:

01.01.1987 - 30.09.1987


29.07.1985 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

REG.NR. A/S12099
NAVN: SVEND NIELSEN A/S
ADRESSE: Nytorv 1, 9000 Ålborg

Binavn:

A/S AALBORG BRUGSKUNST CENTRAL (SVEND NIELSEN A/S)

Stiftelsesdato:

12.01.1933

Seneste vedtægtsdato:

10.03.1976

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Købmand Erik Emborg, Administrerende direktør Ebbe Simonsen, Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Direktion:

Mogens Krogh-Hansen

Prokura er anmeldt
Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening med en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Svend Gerlif, Birkealle 43, , 9200 Ålborg SV

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Status
From
Till
25.03.1991
28.11.1991
Under frivillig likvidation
12.01.1933
24.03.1991
Normal