Skip to main content

SVEND NIELSEN A/S

Reg-nummer

A/S12099

Adresse

Smallegade 45

Postnummer og by

2000 Frederiksberg

Startdato

12.01.1933

Ophørsdato

29.11.1991

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Frederiksberg

Formål

Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri og finansiering

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

31.12.1990

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1987 - 30.09.1987
Dato: 13.12.1991
Periode: 01.10.1990 - 25.09.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.05.1991
Periode: 01.10.1990 - 25.03.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.04.1991
Periode: 01.10.1989 - 30.09.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.06.1990
Periode: 01.10.1988 - 30.09.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.03.1989
Periode: 01.10.1987 - 30.09.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 04.05.1988
Periode: 01.01.1987 - 30.09.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.05.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.06.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1979 - 31.12.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1978 - 31.12.1978
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
05.02.1992 Statusændring

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S I LIKVIDATION
Smallegade 45, 2000 Frederiksberg

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


25.04.1991 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S I LIKVIDATION
Smallegade 45, 2000 Frederiksberg

Likvidation vedtaget 25.03.1991

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Kai Michelsen, Bredgade 38, 1260 København K

Ledelsen fratrådt
Selskabet tegnes af likvidator


18.03.1991 Ændring af adresse, Statusændring

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

31.12.1990

Ny adresse:

Smallegade 45, 2000 Fr.Berg

Ny kommune:

Frederiksberg

Særskilt postadresse slettet


12.11.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Emborg, Niels Erik Westen-Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktionssekretær Rudolph Christian Alexander Christiani, Direktør Knud Odgaard Pedersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Krogh-Hansen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Flemming Aggergaard


14.03.1990 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

Ny særskilt postadresse:

c/o Royal Copenhagen A/S Smallegade 45, 2000 Frederiksberg
21.03.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ebbe Simonsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Leonhard Schrøder


15.07.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

20.03.1987

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09

Første regnskabsår:

01.01.1987 - 30.09.1987


29.07.1985 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S12099

Navn og adresse:
SVEND NIELSEN A/S
Nytorv 1, 9000 Aalborg

REG.NR. A/S12099
NAVN: SVEND NIELSEN A/S
ADRESSE: Nytorv 1, 9000 Ålborg

Binavn:

A/S AALBORG BRUGSKUNST CENTRAL (SVEND NIELSEN A/S)

Stiftelsesdato:

12.01.1933

Seneste vedtægtsdato:

10.03.1976

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Købmand Erik Emborg, Administrerende direktør Ebbe Simonsen, Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Direktion:

Mogens Krogh-Hansen

Prokura er anmeldt
Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening med en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Svend Gerlif, Birkealle 43, , 9200 Ålborg SV

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Status
Fra
Til
25.03.1991
28.11.1991
Under frivillig likvidation
12.01.1933
24.03.1991
Normal