Skip to main content

UTC DANMARK A/S

Reg-nummer

A/S107851

Adresse

Vallensbækvej 24

Postnummer og by

2600 Glostrup

Startdato

09.05.1985

Ophørsdato

08.07.1994

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Brøndby

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel og finansiering, dels direkte og dels som holdingselskab

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

13.09.1993

Registreret Kapital

600.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

09.05.1985 - 30.04.1986

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af selskabets direktør eller af bestyrelsens formand

Dato: 30.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.08.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 11.08.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.07.1991
Periode: 01.05.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.07.1991
Periode: 01.05.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.06.1991
Periode: 01.05.1989 - 30.04.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.06.1991
Periode: 01.05.1989 - 30.04.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.01.1990
Periode: 01.05.1988 - 30.04.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.01.1990
Periode: 01.05.1988 - 30.04.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 31.01.1989
Periode: 01.05.1987 - 30.04.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.11.1987
Periode: 01.05.1986 - 30.04.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.11.1986
Periode: 09.05.1985 - 30.04.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
20.09.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
UTC DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S164718 UTAX DANMARK A/S.


07.10.1993 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
UTC DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

13.09.1993.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt kontant, kurs 7.700,00

Kapitalen udgør herefter kr. 600.000,00


30.09.1992 Ændring i personkreds, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
UTC DANMARK A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

11.06.1992.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.000,00

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Flemming Schrøder


02.04.1992 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
A-PEL HOLDING A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

05.03.1992.

Nyt navn:

UTC DANMARK A/S


23.03.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
A-PEL HOLDING A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul-Erik Lund
25.10.1991 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
A-PEL HOLDING A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

26.03.1991.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul-Erik Lund

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Gunter Peters

Indtrådt i direktionen:

Direktør Hans Erik Jensen

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.05.1990 - 31.12.1990


12.06.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
A-PEL HOLDING A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul-Erik Lund


11.06.1991 Statusændring, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
A-PEL HOLDING A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Den under 12.03.1991 fremsendte anmodning til Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling om opløsning af selskabet, er tilbagetaget.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Poul-Erik Lund


12.03.1991 Statusændring

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
A-PEL HOLDING A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Anmodning om opløsning, jfr aktieselskabslovens ¤ 117 sendt til Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling den 12.03.1991


14.02.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
A-PEL HOLDING A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

19.12.1990.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Irene Iris Lund, Flemming Schrøder

Indtrådt i bestyrelsen:

Hermann Max Kress (formand), Robert Charles Kubler, Advokat Jens Oscar Mosgaard

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Gunter Peters

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen eller af selskabets direktør
eller af bestyrelsens formand

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSFIRMAET G. DALFELT A/S

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard/Henningsen og Holm, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø


08.07.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
DANISH COPY DATA A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

27.01.1988

Nyt navn:

A-PEL HOLDING A/S


14.11.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S107851

Navn og adresse:
DANISH COPY DATA A/S
Vallensbækvej 24, 2600 Glostrup

Stiftelsesdato:

09.05.1985

Seneste vedtægtsdato:

11.10.1985

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Poul-Erik Lund, Fru Irene Iris Lund, Landsretssagfører Flemming Schrøder

Suppleant for bestyrelsen:

Landsretssagfører Flemming Schrøder

Direktion:

Direktør Poul-Erik Lund

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i fore- ning eller af en direktør
alene

Revision:

REVISIONSFIRMAET G. DALFELT A/S, Hestetangsvej 48, 3520 Farum

Første regnskabsår:

09.05.1985 - 30.04.1986

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Virksomhedsnavn
Fra
Til
19.02.1988
19.03.1992
A-PEL HOLDING A/S
09.05.1985
18.02.1988
DANISH COPY DATA A/S
Status
Fra
Til
11.06.1991
07.07.1994
Normal
12.03.1991
10.06.1991
Under tvangsopløsning
09.05.1985
11.03.1991
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
10.08.1992
22.09.1993
500.000,00 DKK
30.08.1987
09.08.1992
300.000,00 DKK