Skip to main content

NOVESTOR A/S

Reg-nummer

A/S107798

Adresse

c/o CP Consult Lohmann Rasmussen ApS
Amaliegade 32

Postnummer og by

1256 København K

Startdato

10.10.1985

Ophørsdato

05.10.1994

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er såvel nationalt som internationalt at foretage investering i og handel med (enhver form for) finansielle aktiver samt investering i administration af og handel med fast ejendom. Investeringer kan ske direkte eller gennem helt eller delvist ejede datterselskaber samt i øvrigt ved køb af aktier, anparter eller andele i ejendomsselskaber eller interessentskaber. Herudover kan selskabet udøve anden virksomhed, der står i forbindelse hermed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

22.06.1994

Registreret Kapital

45.568.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

10.10.1985 - 31.12.1986

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen i forening med bestyrelsens formand, direktionen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.

Dato: 29.08.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.03.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.04.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.03.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.03.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 15.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.03.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.01.1988
Periode: 10.10.1985 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
03.11.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NOVESTOR A/S
c/o CP Consult Lohmann Rasmussen ApS, Amaliegade 32, 1256 Amaliegade

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S181957 EJENDOMSSELSKABET EUROPA A/S.


11.08.1994 Ændring af adresse, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NOVESTOR A/S
Grynderupvejen 12, 9610 Nørager

Vedtægter ændret:

22.06.1994.

Ny adresse:

c/o CP Consult Lohmann Rasmussen ApS, Amaliegade 32, 1256 København K.

Ny kommune:

København.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Robert Dangoor.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Karoly Laszlo Nemeth (næstformand).


04.03.1994 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NOVESTOR A/S
Grynderupvejen 12, 9610 Nørager

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Johan Peter Lyngdorf, Søren Bendixen, Per Jørgen Persson.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sven Westerberg (formand), Robert Dangoor, Direktør Per Lohmann Rasmussen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Poul Jørn Jensen Lund.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Per Lohmann Rasmussen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S32795 REVISIONSFIRMAET BAAGØE SCHOU, H.C. Ørstedsvej 50 C, 1879 Fr.berg C.


03.01.1994 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NOVESTOR A/S
Grynderupvejen 12, 9610 Nørager

Ny adresse:

Grynderupvejen 12, 9610 Nørager.

Ny kommune:

Rougsø.


19.11.1993 Ændring af adresse, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NOVESTOR A/S
Store Kongensgade 68 Postboks 9074, 1022

Vedtægter ændret:

22.10.1993.

Ny adresse:

Grynderupvejen 12, 9610 Nørager

Ny kommune:

Gentofte

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørn Peter Nagler
28.07.1993 Statusændring, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NOVESTOR A/S
Strandvejen 327, 2930 Klampenborg

Vedtægter ændret:

02.08.1993

Ny adresse:

Store Kongensgade 68 Postboks 9074, 1022 København K

Ny kommune:

København

Særskilt postadresse slettet


19.04.1993 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NORDPOL HOLDING A/S
Strandvejen 327, 2930 Klampenborg

Vedtægter ændret:

02.03.1993.

Nyt navn:

NOVESTOR A/S

Ny særskilt postadresse:

c/o Audio Nord Danmark A/S Grynderupvejen 12, 9610 Nørager

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Preben Edvard Kønig, Poul Krogh, Jørgen Peter Schmidt

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Johan Peter Lyngdorf (formand), Direktør Søren Bendixen., Direktør Per Jørgen Persson

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Poul Jørn Jensen Lund

Selskabet tegnes af direktionen i forening
med bestyrelsens formand, direktionen i
forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af
den samlede bestyrelse.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisorgården i Køge I/S

Indtrådt i revisionen:

SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB, Åboulevarden 1, Postboks 514, 8100 Århus C


27.11.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NORDPOL HOLDING A/S
Strandvejen 327, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Jensen, Leif Hede Nielsen


05.11.1992 Ændring af adresse, Ændring af kapital, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NORDPOL HOLDING A/S
Strandvejen 327, 2930 Klampenborg

Vedtægter ændret:

14.10.1992.

Ny kommune:

Gentofte

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.568.000,00 indbetalt i værdier, kurs 120,25

Kapitalen udgør herefter kr. 45.568.000,00


01.09.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NORDPOL HOLDING A/S
Strandvejen 327, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Michael Bruhn


11.06.1992 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NORDPOL HOLDING A/S
Strandvejen 327, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Leif Hede Nielsen, Direktør Jørgen Peter Schmidt

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Baagøe Schou

Indtrådt i revisionen:

Revisorgården i Køge I/S, Bjerggade 7, 4600 Køge


24.10.1990 Ændring af kapital, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NORDPOL HOLDING A/S
Strandvejen 327, 2930 Klampenborg

Vedtægter ændret:

30.08.1990.

Kapitalforhøjelse:

kr. 20.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,0

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 30.08.1990 til dækning af underskud kr. 20.000.000,00 til kurs 100,0
Kapitalen udgør herefter kr. 40.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Jesper Andreasen, Nels Kim Eilersen, Mogens Johansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Michael Bruhn, Godsejer Vagn Jensen, Direktør Poul Krogh


03.05.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NORDPOL HOLDING A/S
Strandvejen 327, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Stig Bøgh Karlsen, Jørn Peter Nagler


24.06.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NORDPOL HOLDING A/S
Strandvejen 666, 2930 Klampenborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Stig Bøgh Karlsen


23.04.1987 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S107798

Navn og adresse:
NORDPOL HOLDING A/S
Strandvejen 666, 2930 Klampenborg

Stiftelsesdato:

10.10.1985

Seneste vedtægtsdato:

07.04.1986

Kapital:

kr. 40.000.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 40.000.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Jesper Andreasen, Johs.V.Jensens Alle 42, 2000 Frederiksberg, Direktør Nils Kim Eilersen, Direktør Mogens Johansen, Advokat Preben Kønig, Direktør Jørn Peter Nagler

Direktion:

Direktør Jørn Peter Nagler

Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i fore- ning eller af to
bestyrelsesmedlemmer i forening med en
direktør

Revision:

Revisionsfirmaet Baagøe Schou, H.C. Ørstedsvej 50 C, 1879 Frederiksbg.C

Første regnskabsår:

10.10.1985 - 31.12.1986

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
14.04.1993
19.07.1994
ØRESUND KAPITAL A/S
10.10.1985
13.04.1993
NORDPOL HOLDING A/S
Status
Fra
Til
10.10.1985
04.10.1994
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
25.09.1990
26.10.1992
40.000.000,00 DKK
30.08.1987
24.09.1990
40.000.000,00 DKK