Skip to main content

EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG ApS

CVR-nummer

89544815

Adresse

c/o Essex Invest A/S
Skovvejen 11

Postnummer og by

8000 Århus C

Startdato

01.10.1979

Ophørsdato

27.02.2013

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

86122020

Mail

ahk@essex.dk

Kommune

Aarhus

Branchekode

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål

Selskabets formål er at administrere og udleje fast ejendom og erhvervstilbehør samt al anden virksomhed, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

03.03.2010

Registreret Kapital

40.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.10.1979 - 31.12.1979
Dato: 08.03.2012
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.03.2011
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.03.2010
Periode: 01.10.2008 - 30.09.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.03.2009
Periode: 01.01.2008 - 30.09.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 11.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.05.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.06.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.07.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.08.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.04.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.06.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1983 - 31.12.1983
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1982 - 31.12.1982
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1981 - 31.12.1981
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1980 - 31.12.1980
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.10.1979 - 31.12.1979
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG ApS

P-nummer

Adresse

c/o Essex Invest A/S
Skovvejen 11

Postnummer og by

8000 Århus C

Startdato

01.10.1979

Ophørsdato

27.02.2013

Branchekode

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

86122020

Mail

ahk@essex.dk


27.05.2013 Statusændring

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG ApS
c/o Essex Invest A/S, Skovvejen 11, 8000 Århus C

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 71355918 ESSEX FINANS HOLDING ApS.


30.01.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG ApS
c/o Essex Invest A/S, Skovvejen 11, 8000 Århus C

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om,
at der påtænkes gennemført en fusion mellem
CVR-NR. 71355918 ESSEX FINANS HOLDING ApS (fortsættende).
CVR-NR. 28106793 ESSEX WIND FARM IV ApS (ophørende).
CVR-NR. 28100078 EJENDOMSSELSKABET DELTA 25 ApS (ophørende).
CVR-NR. 89544815 EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG ApS (ophørende).
CVR-NR. 25592522 SG INDUSTRIPARK, VOJENS ApS (ophørende), og kapitalejerne har i enighed
besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan.
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 71355918 ESSEX FINANS HOLDING ApS.
CVR-NR. 28106793 ESSEX WIND FARM IV ApS.
CVR-NR. 28100078 EJENDOMSSELSKABET DELTA 25 ApS.
CVR-NR. 89544815 EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG ApS.
CVR-NR. 25592522 SG INDUSTRIPARK, VOJENS ApS,
har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en
erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med
fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud
for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke
er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres
fordringer senest 4 uger efter at den endelige
beslutning om fusion er truffet.


23.09.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG ApS
c/o Essex Invest A/S, Skovvejen 11, 8000 Århus C

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr.Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 01.07.2011.


26.03.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG ApS
c/o Essex Invest A/S, Skovvejen 11, 8000 Århus C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne-Katrine Østergaard Halvorsen, den 03.03.2010, Gerda Halvorsen Jensen, den 03.03.2010.


24.03.2010 Øvrige ændringer, Omdannelse af selskaber, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
c/o Essex Invest A/S, Skovvejen 11, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

03.03.2010.

Selskabet er omdannet til et ApS med CVR-nr 89544815.
NAVN: EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG ApS.
ADRESSE: c/o Essex Invest A/S, Skovvejen 11, 8000 Århus C.

Kommune:

Århus.

Kapital kr. 40.000.000,00.

Bestyrelse:

Anne-Katrine Østergaard Halvorsen, Økonoma Gerda Halvorsen Jensen.

Direktion:

Direktør Poul Steffensen.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Århus C.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
09.10.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
c/o Essex Invest A/S, Skovvejen 11, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

06.10.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Halvorsen, den 06.10.2009.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør.


13.06.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
c/o Essex Invest A/S, Skovvejen 11, 8000 Århus C

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 31.05.2008.

Indtrådt i revisionen:

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Århus C, den 31.05.2008.


01.02.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
Lautrupbjerg 10, postboks 600, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

01.02.2008.

Ny adresse:

c/o Essex Invest A/S, Skovvejen 11, 8000 Århus C.

Ny kommune:

Århus.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Lybecker, den 01.02.2008, Carsten Andersen, den 01.02.2008, Sven Erik Lystbæk, den 01.02.2008, Gert Rinaldo Jonassen, den 01.02.2008, Svend Erik Kracht, den 01.02.2008, Frank Alex Kristensen, den 01.02.2008, Henrik Michael Normann, den 01.02.2008, Michael Rasmussen, den 01.02.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anne-Katrine Østergaard, den 01.02.2008, Direktør Peter Halvorsen, den 01.02.2008, Økonoma Gerda Halvorsen Jensen, Mimersvej 4, 8900 Randers, den 01.02.2008.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Knud Christensen, den 01.02.2008, for Carsten Andersen, Allan George Ottsen, den 01.02.2008, for Gert Rinaldo Jonassen, Leo Bruno Riis-Nielsen, den 01.02.2008, for Svend Erik Kracht, Bent Naur, den 01.02.2008, for Frank Alex Kristensen, Poul Drusebjerg, den 01.02.2008, for Peter Lybecker, Mogens Søndergaard, den 01.02.2008, for Sven Erik Lystbæk, Per Hviid, den 01.02.2008, for Henrik Michael Normann, Bjarne Riis, den 01.02.2008, for Michael Rasmussen.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Juel Glyngø, den 01.02.2008, Tom Hjorthøj Nielsen, den 01.02.2008, Per Schønwandt, den 01.02.2008, Dino Turchi, den 01.02.2008.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Lotte Lind, den 01.02.2008, for Finn Juel Glyngø.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

@pers{"He lge Kaltoft",4003884874}, den 01.02.2008.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Peter Halvorsen, den 01.02.2008, Direktør Poul Steffensen, den 01.02.2008.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, eller af en direktør.

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09.

Omlægningsperiode:

01.01.2008 - 30.09.2008.


08.05.2007 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
Lautrupbjerg 10, postboks 600, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Peter Lybecker, den 18.04.2007, Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Sven Erik Lystbæk, den 18.04.2007.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørn Kristian Jensen, den 18.04.2007, Jørgen Michael Klejnstrup, den 18.04.2007, Jacob Leth, den 18.04.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Frank Alex Kristensen, den 18.04.2007. (Suppleant: Bankdirektør Bent Naur, den 18.04.2007), Direktør Henrik Michael Normann, den 18.04.2007. (Suppleant: Underdirektør Per Hviid, den 18.04.2007), Bankdirektør Michael Rasmussen, den 18.04.2007. (Suppleant: Vicedirektør Bjarne Riis, den 18.04.2007).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Bjarne Riisden 18.04.2007, for Jørn Kristian Jensen, Carsten Høegh, den 18.04.2007, for Jørgen Michael Klejnstrup, Bent Naurden 18.04.2007, for Jacob Leth, Peter Schütze, den 18.04.2007, for Peter Lybecker.

Tiltrådt som suppleant:

Vicedirektør Poul Drusebjerg, den 18.04.2007, for Peter Lybecker.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24252019 AP, STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, den 18.04.2007.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 18.04.2007.


04.05.2006 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
Lautrupbjerg 10, postboks 600, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ordførende direktør Gert Rinaldo Jonassen, den 21.04.2006. (Suppleant: Bankdirektør Allan George Ottsen, den 21.04.2006).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Michael Rasmussen, den 21.04.2006, for Peter Lybecker.

Tiltrådt som suppleant:

Bankdirektør Peter Schütze, den 21.04.2006, for Peter Lybecker.


13.12.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
Lautrupbjerg 10, postboks 600, 2750 Ballerup

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som generalforsamlingsvalgt tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Per Schønwandt.


12.12.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
Lautrupbjerg 10, postboks 600, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Lønkonsulent Per Schønwandt, den 08.12.2005.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Helle Pedersen, den 08.12.2005.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Per Schønwandt, den 08.12.2005, for Helle Pedersen.


06.10.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
Lautrupbjerg 10, postboks 600, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Carsten Andersen, den 29.09.2005.

Udtrådt af bestyrelsen:

Leif Flemming Larsen, den 29.09.2005.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Anders Christian Dam, den 29.09.2005, for Leif Flemming Larsen.


03.05.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
Lautrupbjerg 10, postboks 600, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Sven Erik Lystbæk, den 25.04.2005, Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Peter Lybecker, den 25.04.2005.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Peter Schütze, den 25.04.2005, for Peter Lybecker, Claus Johansen, den 25.04.2005, for Sven Erik Lystbæk.

Tiltrådt som suppleant:

Bankdirektør Michael Rasmussen, den 25.04.2005, for Peter Lybecker, Underdirektør Mogens Søndergaard, den 25.04.2005, for Sven Erik Lystbæk.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Christoffer Hagen, den 25.04.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Uddannelseskonsulent Tom Hjorthøj Nielsen, den 25.04.2005.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Tom Hjorthøj Nielsen, den 25.04.2005, for Hans Christoffer Hagen, Ketty Jensen, den 25.04.2005, for Dino Turchi.


13.05.2004 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
Lautrupbjerg 10, postboks 600, 2750 Ballerup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisorinteressentskab, den 30.04.2004.


23.10.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
Lautrupbjerg 10, postboks 600, 2750 Ballerup

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Indtrådt i bestyrelsen:

Forretningsudvikler Finn Juel Glyngø, den 29.09.2003. (Suppleant: Supportkonsulent Lotte Lind, den 29.09.2003), Personalekonsulent Hans Christoffer Hagen, den 29.09.2003. (Suppleant: Uddannelseskonsulent Tom Hjorthøj Nielsen, den 29.09.2003), Systemkonstruktør Helle Pedersen, den 29.09.2003. (Suppleant: Lønkonsulent Per Schønwandt, den 29.09.2003), Analyskkonsulent Dino Turchi, den 29.09.2003. (Suppleant: Lønkonsulent Ketty Jensen, den 29.09.2003).

Direktion:

Fratrådt som konst.adm. direktør tiltrådt som adm. dir: Helge Kaltoft, den 29.09.2003.


01.09.2003 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Ny adresse:

Lautrupbjerg 10, postboks 600, 2750 Ballerup.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Benny Breinholst, den 01.07.2003.


17.07.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Leif Flemming Larsen, den 01.07.2003.

Udtrådt af bestyrelsen:

Louise Susanne Winther, den 01.07.2003, Anne-Marie Alice Kristiansen, den 01.07.2003, Lars Willads Petersen, den 01.07.2003, Poul Otto Traugott Wehnert, den 01.07.2003.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Birgitte Hansen, den 01.07.2003, for Louise Susanne Winther, Rikke Skov Rasch, den 01.07.2003, for Anne-Marie Alice Kristiansen, Stig Rasmus Vestergaard, den 01.07.2003, for Lars Willads Petersen, Ole Olesen, den 01.07.2003, for Poul Otto Traugott Wehnert.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Nørgaard, den 01.07.2003.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Helge Kaltoft (konst.adm. direktør), den 01.07.2003.


17.07.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

30.06.2003.

Nyt navn:

EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S.


25.06.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Lind Stenager, den 30.04.2003.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Svend Erik Kracht, den 30.04.2003. (Suppleant: Direktør Leo Bruno Riis-Nielsen, den 30.04.2003).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Svend Erik Kracht, den 30.04.2003, for Vagn Lind Stenager.


26.06.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Wind, den 29.04.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørgen Michael Klejnstrup, den 29.04.2002. (Suppleant: Underdirektør Carsten Høegh, den 29.04.2002).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Jørgen Michael Klejnstrup, den 29.04.2002, for Sven Erik Lystbæk, Carsten Høeghden 29.04.2002, for Bjarne Wind.

Tiltrådt som suppleant:

Underdirektør Claus Johansen, den 29.04.2002, for Sven Erik Lystbæk.


14.06.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Sven Erik Lystbæk, den 25.04.2001, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Peter Lybecker, den 25.04.2001.

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Møller Nielsen, den 25.04.2001, Bjarne Riis, den 25.04.2001, den 25.04.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Jørn Kristian Jensen, den 25.04.2001. (Suppleant: Underdirektør Bjarne Riis, den 25.04.2001), Bankdirektør Vagn Lind Stenager, den 25.04.2001. (Suppleant: Direktør Svend Erik Kracht, den 25.04.2001).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Jakob Brogaard, den 25.04.2001, for Søren Møller Nielsen, Nis Hansen Obling, den 25.04.2001, for Bjarne Riis.

Tiltrådt som suppleant:

Carsten Høegh, den 25.04.2001, for Bjarne Wind.


23.05.2001 Ændring i revision

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSFIRMAET VILH. JENSEN - EGILL CHRISTENSEN A/S.

Indtrådt i revisionen:

AP, Statsautoriserede revisorer, Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg.


16.08.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Fratrådt som generalforsamlingsvalgt tiltrådt som valgt af Medarbejderrepræsentanterne i PBS HOLDING A/S: Poul Wehnert, Fratrådt som valgt af Medarbejderrepræsentanterne i PBS Holding A/S tiltrådt som generalforsamlingsvalgt: Bjarne Wind.


11.08.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Peter Lybecker, den 27.04.2000, Fratrådt som generalforsamlingsvalgt tiltrådt som valgt af Medarbejderrepræsentanterne i PBS Holding A/S: Bjarne Wind, den 27.04.2000.


19.06.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Schütze, den 27.04.2000, den 27.04.1999, Finn Kiilerich-Jensen, den 27.04.1999, Jørgen Michael Klejnstrup, den 27.04.2000, den 27.04.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Peter Lybecker, den 27.04.2000. (Suppleant: Bankdirektør Peter Schütze, den 27.04.2000), Bankdirektør Sven Erik Lystbæk, den 27.04.2000. (Suppleant: Vicedirektør Jørgen Michael Klejnstrup, den 27.04.2000), Key Account Manager Poul Wehnert, den 27.04.2000. (Suppleant: Systemprogrammør Ole Olesen, den 27.04.2000).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Ole Olesenden 27.04.2000, for Louise Winther, Claus Bo Pedersen, den 27.04.1999, for Finn Kiilerich-Jensen, Henning Ejvind Hansen, den 27.04.2000, den 27.04.1999, for Jørgen Michael Klejnstrup, Birgitte Hansenden 27.04.2000, for Anne-Marie Alice Kristiansen, Bjarne Steen Petersen, den 27.04.1999, for Lars Willads Petersen, Jørn Kristian Jensen, den 27.04.1999, for Peter Schütze, Henrik Thufason, den 27.04.1999, for Bjarne Wind.

Tiltrådt som suppleant:

Birgitte Hansenden 27.04.2000, for Louise Winther, Afdelingsleder Rikke Skov Rasch, den 27.04.2000, for Anne-Marie Alice Kristiansen, Systemkonstruktør Stig Vestergaard, den 27.04.2000, for Lars Willads Petersen.


08.10.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Ejvind Hansen, den 21.09.1999, den 21.09.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Vicedirektør Jørgen Michael Klejnstrup, den 21.09.1999. (Suppleant: Direktør Henning Ejvind Hansen, den 21.09.1999).


31.08.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Max, den 01.09.1999.


30.08.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sven Erik Lystbæk, den 01.06.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Henning Ejvind Hansen, den 01.06.1999.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Henning Ejvind Hansen, den 01.06.1999, for Sven Erik Lystbæk.


11.06.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Sivebæk Knudsen, den 29.04.1999, Thorleif Krarup, den 29.04.1999, Preben Kendal Nielsen, den 01.10.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Sven Erik Lystbæk, den 29.04.1999. (Suppleant: Direktør Henning Ejvind Hansen, den 29.04.1999), Underdirektør Bjarne Riis, den 29.04.1999. (Suppleant: Vicedirektør Nis Hansen Obling, den 29.04.1999).

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Bankdirektør Jørn Kristian Jensen, den 29.04.1999, for Peter Schütze.


06.05.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
c/o I/S Ejendomsinvest, Bredgade 20, 2750 Ballerup

Vedrørende de registrerede ændring for Reg.nr. A/S62942 PBS FINANS A/S meddeles, at følgende fejlagtigt er registreret som valgt af medarbejderne, de er valgt af medarbejderrepræsentanterne i BPS HOLDING A/S: Louise Winter Jensen (suppleant: Ole Olsen), Finn Kiilerich-Jensen (suppleant: Claus Bo Pedersen), Anne-Marie Alice Kristiansen (suppleant: Birgitte Hansen) og Lars Willads Petersen (suppleant: Bjarne Steen Petersen).


12.04.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Otto Veile, den 01.01.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Karsten Sivebæk Knudsen.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Karsten Sivebæk Knudsen, den 01.01.1999, for Jens Otto Veile.


20.11.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Peter Schütze (næstformand), den 01.10.1998, Bankdirektør Thorleif Krarup, den 01.10.1998.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Thorleif Krarup, den 01.01.1998, for Lars Grønborg Eskesen, Peter Schütze, den 01.10.1998, den 01.01.1998, for Preben Kendal Nielsen.


20.11.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som udnævnt af medarbejderrepræsentanterne i moderselskabe tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Louise Winther Jensen, Fratrådt som udnævnt af medarbejderrepræsentanterne i moderselskabe tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Finn Kiilerich-Jensen, Fratrådt som udnævnt af medarbejderrepræsentanterne i moderselskabe tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Anne-Marie Alice Kristiansen, Fratrådt som udnævnt af medarbejderrepræsentanterne i moderselskabe tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Lars Willads Petersen.


20.11.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Grønborg Eskesen, den 01.10.1998.

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Peter Max, den 01.10.1998.


04.11.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Lars Grønborg Eskesen, den 01.10.1998.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Peter Max, den 01.10.1998.


07.08.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Møller Nielsen, den 30.04.1998.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Ingemann Ladegaard, den 30.04.1998.


03.08.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
PBS FINANS A/S
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen: Søren Møller Nielsen, den 30.04.1998, Fratrådt som formand tiltrådt som næstformand: Lars Grønborg Eskesen, den 30.04.1998.

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Straarup, den 30.04.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Jens Otto Veile, den 30.04.1998. (Suppleant: Bankdirektør Karsten Sivebæk Knudsen, den 30.04.1998).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Jens Otto Veile, den 30.04.1998, for Søren Møller Nielsen, Knud Johannes Sørensen for Peter Straarup.

Tiltrådt som suppleant:

Bankdirektør Jakob Brogaard, den 30.04.1998, for Søren Møller Nielsen.


28.07.1997 Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

22.04.1997.

Nyt navn:

PBS FINANS A/S.

Kapitalforhøjelse:

kr. 20.000.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 40.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Bøegh From, den 22.04.1997, Benny Breinholst, den 22.04.1997, Per Ingemann Ladegaard, den 22.04.1997, Erik Nørgaard, den 22.04.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Lars Grønborg Eskesen, (formand), Bredgade 77, 3. th., 1260 København K, den 22.04.1997. (Suppleant: Bankdirektør Thorleif Krarup, Solvænget 17, 2960 Rungsted Kyst, den 22.04.1997), Bankdirektør Søren Møller Nielsen, (næstformand), Skolevej 41, 2630 Taastrup, den 22.04.1997. (Suppleant: Bankdirektør Jens Otto Veile, Vilvordehøj 4, 2920 Charl., den 22.04.1997), Adm. direktør Carsten Andersen, Farverhus 172, 6200 Aabenraa, den 22.04.1997. (Suppleant: Bankdirektør Knud Christensen, Kollemosevej 17, 2840 Holte, den 22.04.1997), Informationsmedarbejder Louise Winther Jensen, (udnævnt af medarbejderrepræsentanterne i moderselskabet), Frederiksberg Alle 100, 3. tv., 1820 Fr.berg C, den 22.04.1997. (Suppleant: Sikkerhedsadministrator Ole Olesen, Fortvej 151, 2610 Rødovre, den 22.04.1997), Systemkonstruktør Finn Kiilerich-Jensen, (udnævnt af medarbejderrepræsentanterne i moderselskabet), Blishøj 3, 1. tv., 3000 Helsingør, den 22.04.1997. (Suppleant: Systemprogrammør Claus Bo Pedersen, Dyssevej 22, Ågerup, 4000 Roskilde, den 22.04.1997), Sekretær Anne-Marie Alice Kristiansen, (udnævnt af medarbejderrepræsentanterne i moderselskabet), Suhrs Alle 6A, 3520 Farum, den 22.04.1997. (Suppleant: Konsulent Birgitte Hansen, Elmevej 3, 3500 Værløse, den 22.04.1997), Bankdirektør Leif Flemming Larsen, Holbølvej 11, 8600 Silkeborg, den 22.04.1997. (Suppleant: Bankdirektør Anders Christian Dam, Ekkodalen 2, 8600 Silkeborg, den 22.04.1997), Adm. direktør Jacob Leth, Egevangen 10, 8900 Randers, den 22.04.1997. (Suppleant: Direktør Bent Naur Kristensen, Blomstervænget 39A, Rindum, 6950 Ringkøbing, den 22.04.1997), Bankdirektør Preben Kendal Nielsen, Strandvejen 330A, 2930 Klampenborg, den 22.04.1997. (Suppleant: Bankdirektør Peter Schütze, Skovshovedvej 27B, 2920 Charl., den 22.04.1997), Seniordriftsplanlægger Lars Willads Petersen, (udnævnt af medarbejderrepræsentanterne i moderselskabet), Masnedøgade 2D, st. 1., 2100 København Ø, den 22.04.1997. (Suppleant: Produktleder Bjarne Steen Petersen, Nordre Strandvej 45B, 3250 Gilleleje, den 22.04.1997), Bankdirektør Peter Straarup, Vemmetofte Alle 11, 2820 Gentofte, den 22.04.1997. (Suppleant: Bankdirektør Knud Johannes Sørensen, Svanevænget 44, 2100 København Ø, den 22.04.1997), Viceadm. direktør Bjarne Wind, Moseskrænten 51, 2860 Søborg, den 22.04.1997. (Suppleant: Direktør Henrik Thufason, Eggersvej 40, 2900 Hellerup, den 22.04.1997).

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Per Ingemann Ladegaard, (Adm. direktør), Sundtoften 10, 2960 Rungsted Kyst, Direktør Erik Nørgaard, Diget 3, 4180 Sorø.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør.
Selskabet fusioneret med REG.NR. A/S155763 PBS FINANS A/S, der samtidig er opløst.


21.03.1997 Statusændring

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Snedkervej 8, 2750 Ballerup

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a
for fusion mellem
REG.NR. A/S62942 EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979.
REG.NR. A/S155763 PBS FINANS A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens ¤
134 c, stk. 4.


19.02.1996 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Anton Bundgaard.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Benny Breinholst.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Nørgaard.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Benny Breinholst.


29.06.1993 Ændring af kapital

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

20.04.1993.

Kapitalforhøjelse:

kr. 19.700.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00

Kapitalen udgør herefter kr. 20.000.000,00


17.07.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

24.04.1992.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Erik Nørgaard

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i
forening med en direktør eller af en direktør
i forening med et bestyrelsesmedlem eller af
den samlede bestyrelse.


22.04.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Kragh

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Kragh

Indtrådt i direktionen:

Direktør Erik Nørgaard


15.04.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Per Ingemann Ladegaard

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Christian Lorenzen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Lars Bøegh From (næstformand)


11.10.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Revision:

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Vilh Jensen - Egill Christensen, Nr. Farimagsgade 3-5, 1364 København K


10.07.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørgen Kragh

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Poul Anton Bundgaard

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørgen Kragh


28.03.1988 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ib Johannesen


09.07.1986 Nye selskaber

CVR-nummer: 89544815

Navn og adresse:
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup

Stiftelsesdato:

01.10.1979

Seneste vedtægtsdato:

25.04.1984

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Jens Christian Lorenzen (formand), Fuldmægtig Per Ingemann Ladegaard (næstformand), Ole Olsens

Direktion:

Direktør Peder Johan Schlegel, Ole Olsens

Prokura er anmeldt
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og
næstformand i forening eller af bestyrelsens
formand i forening med en direktør eller af
den samlede bestyrelse

Revision:

Centralanstalten for Revision, Landemærket 25, 1119 København K

Første regnskabsår:

01.10.1979 - 31.12.1979

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
30.06.2003
02.03.2010
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG A/S
23.04.1997
29.06.2003
PBS FINANS A/S
01.10.1979
22.04.1997
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. OKTOBER 1979
Adresse
Fra
Til
01.10.1979
31.01.2008
Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup
Virksomhedsform
Fra
Til
01.10.1979
02.03.2010
Aktieselskab
Status
Fra
Til
01.10.1979
26.02.2013
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.10.1979
31.12.2007
702040 Udlejning af erhvervsejendomme
Registreret kapital
Fra
Til
19.05.1993
21.04.1997
20.000.000,00 DKK
30.08.1987
18.05.1993
300.000,00 DKK