Skip to main content

DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)

CVR-nummer

78805218

Adresse

Bryghuspladsen 10

Postnummer og by

1473 København K

Startdato

16.10.1999

Virksomhedsform

Erhvervsdrivende fond

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

32571930

Fax

32545010

Mail

info@dac.dk

Kommune

København

Branchekode

949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Bibrancher

551020 Konferencecentre og kursusejendomme
561010 Restauranter
682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål

Fondens formål er at være formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen som kunstart og byggeriet som erhverv og at øge interessen og forståelsen for kvaliteten af de fysiske omgivelser. Fondens virksomhed skal være rettet mod såvel fagfolk som den brede befolkning.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

22.03.2018

Registreret Kapital

6.692.500,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1988 - 31.12.1988

Tegningsregel

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem.

Direktion

Kent Martinussen
Nørrebakken 2
2820 Gentofte

Bestyrelse

(Formand)
Jacob Erik Holm
Christiansholms Parallelvej 1
2930 Klampenborg
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Sigmund Jan Grzymala-Lubanski
Jens Juels Gade 30
2100 København Ø
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Jesper Nygård
Gl.Bakkegårds Vej 16
3460 Birkerød
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Peder Baltzer Nielsen
Tannisgårdvej 10
Tversted
9881 Bindslev
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Kristine Jensen
Viborgvej 6
8000 Aarhus C
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Valgt af medarbejdere i selskabet:

Pia Rost Rasmussen
Ved Stengærdet 9
3400 Hillerød
Valgform: Medarbejdere i selskabet

Anders Brøndum Klein
Rønhaven 16 B
2500 Valby
Valgform: Medarbejdere i selskabet

Revisor

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Weidekampsgade 6
2300 København S

Reelle Ejere

Bestyrelsesmedlemmerne anses som reelle ejere

Dato: 03.04.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 26.03.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.04.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 20.03.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 17.03.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 11.03.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 24.03.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 10.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.03.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.04.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.03.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.07.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.07.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.07.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.09.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.09.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.09.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.09.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.11.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.11.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.11.1990
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)

P-nummer

Adresse

Bryghuspladsen 10

Postnummer og by

1473 København K

Startdato

01.07.1985

Branchekode

949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

32571930
02.01.2020 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Bryghuspladsen 10, 1473 København K

Direktion:

Fratrådte:

Lars Holmbjerg, den 31.12.2019.


07.08.2018 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 København K

Vedtægter ændret: 22.03.2018
Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 02.05.2018

07.08.2018 Ændring af adresse

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 København K

Ny adresse: Bryghuspladsen 10, 1473 København K

15.02.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Pia Rost Rasmussen, den 07.12.2012.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Tiltrådte:

Pia Rost Rasmussen, den 07.12.2012.


26.02.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Flemming Ellebæk Borreskov (formand), den 31.12.2016, Mette Kynne Frandsen (næstformand), den 31.12.2016, Danielle Jørgensen, den 31.12.2016.

Tiltrådte:

Jacob Erik Holm (formand), den 01.01.2017, Kristine Jensen, den 01.01.2017.

Valgt af medarbejderne i virksomheden:

Tiltrådte:

Anders Brøndum Mortensen, den 01.01.2017.
02.03.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 København K

Bestyrelse:

Fratrådte:

Sven Koefoed-Hansen, den 01.12.2015.


07.03.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer

78805218.

NAVN:

DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND).

Adresse: Strandgade 27B, 1401 København K.
Kommune: København.

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Jesper Nygård, den 11.12.2014.


17.12.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Otto Christensen, den 03.09.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sven Koefoed-Hansen, den 03.09.2014.


22.07.2013 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Vedtægter ændret:

19.03.2013.

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.000.000,00 indbetalt kontant.

Kapitalen udgør herefter kr. 6.692.500,00.


13.02.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Mette Kynne Frandsen, den 07.12.2012, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Flemming Ellebæk Borreskov, den 07.12.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Ross Pedersen, den 07.12.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Dainelle Jørgensen, den 07.12.2012, Peder Baltzer Nielsen, den 07.12.2012, Pia Rost Rasmussen, den 07.12.2012.

Valgt af medarbejderne i fonden:

Udtrådt af bestyrelsen:

Solveig Bergmann Nielsen, den 07.12.2012, Mathilde Gry Serup, den 07.12.2012.


28.11.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Carsten Lauritzen, den 26.08.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Sigmund Jan Grzymala-Lubanski, den 26.08.2012.


07.11.2011 Ændring i revision

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S.


24.08.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Sanne Lindhardt Dahl.

Indtrådt i direktionen:

Lars Holmbjerg, den 01.04.2011.


05.10.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Niels Otto Christensen, den 23.03.2010.


11.03.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Valgt af medarbejderne i fonden:

Indtrådt i bestyrelsen:

Arkitekt Solveig Nielsen, den 15.01.2009.


11.03.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Sanne Lindhardt Dahl, den 13.11.2007.

Valgt af medarbejderne i fonden:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne Nørgaard Pagh, den 25.08.2009, Solveig Nielsen, den 25.08.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Mathilde Gry Serup, den 25.08.2009.


11.03.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sanne Lindhardt Dahl, den 13.11.2007, den 13.11.2007.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Sanne Lindhardt Dahl, den 13.11.2007.


11.03.2010 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Valgt af medarbejderne i fonden:

Indtrådt i bestyrelsen:

Arkitekt Anne Nørgaard Pagh, den 15.01.2009, Arkitekt Solveig Nielsen, den 15.01.2009.


27.11.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Vedtægter ændret:

27.06.2008. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 27.11.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ellen Charlotte Salvesen Sahl-Madsen, den 30.06.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Arkitekt Mette Kynne Frandsen, den 01.07.2008, Afdelingschef Finn Carsten Lauritzen, den 01.07.2008.


02.07.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND)
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Vedtægter ændret:

10.04.2008.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne Beim, den 13.03.2008.

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem.


16.06.2005 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Vedtægter ændret:

01.02.2005. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 16.06.2005.

Nyt navn:

DANSK ARKITEKTUR CENTER (FOND).

Kapitalforhøjelse:

kr. 2.000.000,00 indbetalt kontant.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.692.500,00.
Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med direktøren eller et bestyrelsesmedlem.


14.01.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Flemming Ellebæk Borreskov.

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Gudmund Axelsen, Michael Christensen, Marianne Ingvartsen, den 01.07.2004, Lars Juel Thiis Knudsen, den 01.07.2004, Ole Bajda Nielsen, den 01.07.2004, Birgitte Ingeborg Raaschou-Nielsen, den 01.07.2004, Kirsten Elisabeth Stallknecht.

Indtrådt i bestyrelsen:

Anne Beim, den 01.07.2004, Museumsdirektør Ellen Charlotte Salvesen Sahl-Madsen, den 01.07.2004.


27.04.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Arkitekt Michael Christensen, den 19.03.2002, Direktør Ole Bajda Nielsen, den 16.01.2002.


27.08.2003 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Erik Ross Pedersen.

Udtrådt af bestyrelsen:

Lene Tranberg Hansen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Flemming Ellebæk Borreskov.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Holger Nue Møller, den 01.05.2001.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Kent Martinussen, den 01.05.2001.


16.07.2002 Ændring i revision

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Jan Grothen, den 05.07.2002.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 05.07.2002.


27.04.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christoffer Frantz Knud Sønder by Harlang, den 15.03.2000, Karin Benthe Peitersen, den 15.03.2000, Inge Vestergaard, den 15.03.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Arkitekt M.A.A Lars Juel Thiis Knudsen, den 15.03.2000, Adm.direktør Birgitte Ingeborg Raaschou-Nielsen, den 15.03.2000, Fhv. forbundsformand Kirsten Elisabeth Stallknecht, den 15.03.2000.


01.12.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Michael Kristian Wittrup, den 30.11.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Lars Gudmund Axelsen, den 01.12.1998.


03.09.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gøsta Thøger Knudsen, den 31.07.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lene Tranberg Hansen (formand), den 01.08.1997.


16.04.1997 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR- OG BYGGEEKSPORT CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Nyt navn:

FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK.

Slettet binavn: FONDEN GL.DOK (FONDEN DANSK ARKITEKTUR- OG BYGGEEKSPORT CENTER - GAMMEL DOK).


06.08.1996 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR- OG BYGGEEKSPORT CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Annette Blegvad.

Indtrådt i direktionen:

Adm.direktør Jørgen Holger Nue Møller.


08.05.1996 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR- OG BYGGEEKSPORT CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Vedtægter ændret:

12.03.1996. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 19.04.1996.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Arendorf Bache, Bent Fjord, Bente Bidstrup Beedholm, Annelise Jensen, Pia Kristin Søberg.

Indtrådt i bestyrelsen:

Arkitekt Gøsta Thøger Knudsen, (formand), Bülowsgade 3, 8000 Århus C, Arkitekt M.A.A Christoffer Frantz Knud Sønder by Harlang, Peblinge Dossering 18, 1. th., 2200 København N, Marianne Ingvartsen, Direktør Erik Ross Pedersen, Karin Peitersen, Inge Vestergaard, Direktør Michael Kristian Wittrup.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Flemming Magnus Hertz.

Indtrådt i direktionen:

Annette Blegvad.


15.03.1996 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR- OG BYGGEEKSPORT CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Poul Arendorf Bache,

Tiltrådt som næstformand:

Bent Fjord.


16.02.1996 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR- OG BYGGEEKSPORT CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Vedtægter ændret:

27.11.1995.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Egon Petersen, Jens Rosenkjær, John Monrad Aagaard, Jørgen Jesper Lund, Erik Ross Pedersen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Afdelingschef Poul Arendorf Bache, Rektor Bente Bidstrup Beedholm, Afdelingschef Bent Fjord, Kontorchef Annelise Jensen, Arkitekt Pia Søeberg.


20.07.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR- OG BYGGEEKSPORT CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Henriksen, Johan Daniel Lawaetz.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør John Monrad Aagaard.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bente Bidstrup Beedholm.

Indtrådt i direktionen:

Arkitekt Flemming Magnus Hertz.


02.09.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR- OG BYGGEEKSPORT CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27 B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Tiltrådt som Næstformand: Jens Rosenkjær, Fratrådt som Formand, men forbliver i bestyrelsen Erik Ross Pedersen

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Hartvig Nielsen, Tage Dræbye

Indtrådt i bestyrelsen:

Rådgivende ingeniør Svend E Petersen, (Formand), Danmarksvej 44 B, 2800 Lyngby, Arkitekt maa Jørgen Jesper Lund


21.01.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR- OG BYGGEEKSPORT CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27 B, 1401 Strandgade

Bestyrelse:

Tiltrådt som Næstformand: Søren Hartvig Nielsen

Udtrådt af bestyrelsen:

Keld Rasmussen Møller

Indtrådt i bestyrelsen:

Arkitekt Jens Rosenkjær

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Hartvig Skaarup

Indtrådt i direktionen:

Rektor Bente Bidstrup Beedholm


26.11.1990 Nye selskaber

CVR-nummer: 78805218

Navn og adresse:
FONDEN DANSK ARKITEKTUR- OG BYGGEEKSPORT CENTER - GAMMEL DOK
Strandgade 27 B, 1401 Strandgade

Binavn:

FONDEN GL.DOK (FONDEN DANSK ARKITEKTUR- OG BYGGEEKSPORT CENTER - GAMMEL DOK)

Fondsmyndighed:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Vedtægtsdato:

30.10.1989

Kapital:

kr. 692.500,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 692.500,00

Bestyrelse:

Direktør Erik Ross Pedersen (Formand), Direktør Keld Rasmussen Møller (Næstformand), Direktør Tage Dræbye, Vicedirektør Svend Henriksen, Direktør Johan Daniel Lawaetz, Arkitekt.m.a.a Søren Hartvig Nielsen

Direktion:

Arkitekt m.a.a Hans Hartvig Skaarup

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse,
bestyrelsens formand eller bestyrelsens
næstformand i forening med enten et
bestyrelsesmedlem eller direktøren.

Revision:

Statsaut.revisor Jan Grothen, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø

Første regnskabsår:

01.01.1988 - 31.12.1988

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
14.12.1996
31.01.2005
FONDEN DANSK ARKITEKTUR CENTER - GAMMEL DOK
Adresse
Fra
Til
16.10.1999
06.08.2018
Strandgade 27 B 1401 København K
Branchekode
Fra
Til
01.01.2007
31.12.2007
913340 Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner
01.01.2003
31.12.2006
748740 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
16.10.1999
31.12.2002
748440 Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
Bibranche
Fra
Til
10.07.2001
30.12.2007
804290 Undervisning i øvrigt
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
19.03.2013
21.03.2018
19.03.2013
Registreret kapital
Fra
Til
01.02.2005
18.03.2013
2.692.500,00 DKK
15.12.1987
31.01.2005
692.500,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2019
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2019
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2018
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2018
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk


2. kvt2018
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2018
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2017
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2017
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2017
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2017
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2016
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2016
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2016
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2016
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2015
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2015
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2015
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2015
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2014
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2014
100-199 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2014
50-99 medarbejdere
1. kvt2014
50-99 medarbejdere
4. kvt2013
50-99 medarbejdere
3. kvt2013
50-99 medarbejdere
2. kvt2013
50-99 medarbejdere
1. kvt2013
50-99 medarbejdere
4. kvt2012
50-99 medarbejdere
3. kvt2012
50-99 medarbejdere
2. kvt2012
50-99 medarbejdere
1. kvt2012
50-99 medarbejdere
4. kvt2011
50-99 medarbejdere
3. kvt2011
50-99 medarbejdere
2. kvt2011
50-99 medarbejdere
1. kvt2011
50-99 medarbejdere
4. kvt2010
50-99 medarbejdere
3. kvt2010
50-99 medarbejdere
2. kvt2010
50-99 medarbejdere
1. kvt2010
50-99 medarbejdere
4. kvt2009
50-99 medarbejdere
3. kvt2009
50-99 medarbejdere
2. kvt2009
50-99 medarbejdere
1. kvt2009
50-99 medarbejdere
4. kvt2008
50-99 medarbejdere
3. kvt2008
50-99 medarbejdere
2. kvt2008
50-99 medarbejdere
1. kvt2008
50-99 medarbejdere
4. kvt2007
50-99 medarbejdere
3. kvt2007
50-99 medarbejdere
2. kvt2007
20-49 medarbejdere
1. kvt2007
20-49 medarbejdere
4. kvt2006
20-49 medarbejdere
3. kvt2006
20-49 medarbejdere
2. kvt2006
20-49 medarbejdere
1. kvt2006
20-49 medarbejdere
4. kvt2005
20-49 medarbejdere
3. kvt2005
20-49 medarbejdere
2. kvt2005
20-49 medarbejdere
1. kvt2005
20-49 medarbejdere
4. kvt2004
20-49 medarbejdere
3. kvt2004
20-49 medarbejdere
2. kvt2004
20-49 medarbejdere
1. kvt2004
20-49 medarbejdere
4. kvt2003
20-49 medarbejdere
3. kvt2003
20-49 medarbejdere
2. kvt2003
20-49 medarbejdere
1. kvt2003
20-49 medarbejdere
4. kvt2002
20-49 medarbejdere
3. kvt2002
10-19 medarbejdere
2. kvt2002
10-19 medarbejdere
1. kvt2002
10-19 medarbejdere
4. kvt2001
20-49 medarbejdere
3. kvt2001
10-19 medarbejdere
2. kvt2001
10-19 medarbejdere
1. kvt2001
10-19 medarbejdere
4. kvt2000
10-19 medarbejdere
3. kvt2000
10-19 medarbejdere
2. kvt2000
10-19 medarbejdere
1. kvt2000
10-19 medarbejdere
4. kvt1999
10-19 medarbejdere
3. kvt1999
10-19 medarbejdere
2. kvt1999
10-19 medarbejdere
1. kvt1999
10-19 medarbejdere