Skip to main content

DANISCO ENERGI A/S

CVR number

78558415

Address

Langebrogade 1

Postal code and city

1411 København K

Start date

28.08.1985

Cessation date

27.03.2006

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telephone

32662000

Fax

32662175

Email

info@danisco.com

Municipality

København

Activity code

401100 Produktion af elektricitet

Objects

Selskabets formål er at drive handel med og distribution af elektricitet, naturgas og andre energi- og råstoffer i Danmark og udlandet

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.05 to 30.04

Latest articles of association

27.09.2002

Registered capital

5.000.000,00 DKK

First accounting period

28.08.1985 - 31.12.1986
Dato: 07.04.2006
Periode: 01.05.2005 - 28.02.2006
Get documents:
PDF

Dato: 02.02.2006
Periode: 01.05.2005 - 31.10.2005
Get documents:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 29.09.2005
Periode: 01.05.2004 - 30.04.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.10.2004
Periode: 01.05.2003 - 30.04.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.10.2003
Periode: 01.05.2002 - 30.04.2003
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 02.10.2002
Periode: 01.05.2001 - 30.04.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.09.2001
Periode: 01.05.2000 - 30.04.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.09.2000
Periode: 01.05.1999 - 30.04.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.08.1999
Periode: 01.05.1998 - 30.04.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.09.1998
Periode: 01.05.1997 - 30.04.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.08.1997
Periode: 01.05.1996 - 30.04.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.09.1996
Periode: 01.05.1995 - 30.04.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.09.1995
Periode: 01.05.1994 - 30.04.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.09.1994
Periode: 01.05.1993 - 30.04.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 03.09.1993
Periode: 01.05.1992 - 30.04.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 09.11.1992
Periode: 01.05.1991 - 30.04.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 11.02.1992
Periode: 01.05.1990 - 30.04.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 18.01.1991
Periode: 01.01.1989 - 30.04.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 02.01.1990
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 02.01.1990
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 06.11.1987
Periode: 28.08.1985 - 31.12.1986
Order document:
Årsrapport mv.

Closed production units

Name

DANISCO ENERGI A/S

P-number

Address

c/o ATT: PETER M. NIELSEN
Langebrogade 1

Postal code and city

1411 København K

Start date

01.09.1997

Ophørsdato

27.03.2006

Sector code

401100 Produktion af elektricitet

Advertising protection

No

Telephone

32662000

Email

info@danisco.com

Name

DANISCO ENERGI A/S

P-number

Address

1

Postal code and city

9999 Ukendt

Start date

28.08.1985

Ophørsdato

31.08.1997

Sector code

980000 Uoplyst

Advertising protection

No


07.04.2006 Statusændring

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
DANISCO ENERGI A/S
Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Binavn:

ONION SPECIALTIES SCANDINAVIA A/S (DANISCO ENERGI A/S) I LIKVIDATION.

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


14.11.2005 Statusændring, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
DANISCO ENERGI A/S
Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Binavn:

ONION SPECIALTIES SCANDINAVIA A/S (DANISCO ENERGI A/S) I LIKVIDATION.

Likvidation vedtaget 31.10.2005.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Jørgen Rosenlund Nielsen, Hovmarksvej 13, 2920 Charlottenlund, den 31.10.2005.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


15.09.2005 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
DANISCO ENERGI A/S
Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Bjerre-Nielsen, den 29.10.2004, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Bent Tjørnemark, den 29.10.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Bjerre-Nielsen, den 29.10.2004.

Indtrådt i direktionen:

Underdirektør Bent Tjørnemark, den 29.10.2004.


21.11.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
DANISCO ENERGI A/S
Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jesper Rokkjær Thomassen, den 29.10.2004, Knud Mogens Søby, den 29.10.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Executive Vice President Bent Tjørnemark (formand), den 29.10.2004, Underdirektør Søren Bjerre-Nielsen, den 29.10.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Michael Nielsen, den 29.10.2004.

Indtrådt i direktionen:

Underdirektør Søren Bjerre-Nielsen, den 29.10.2004.


01.11.2002 Øvrige ændringer

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
DANISCO ENERGI A/S
Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

27.09.2002.
03.03.1998 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALTIES SCANDINAVIA A/S
Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

30.01.1998.

Nyt navn:

DANISCO ENERGI A/S.

Nyt binavn: ONION SPECIALTIES SCANDINAVIA A/S (DANISCO ENERGI A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.500.000,00 indbetalt kontant, kurs 222,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 5.000.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Steen Axel Christensen, den 30.01.1998, Peter Michael Nielsen, den 30.01.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Fabriksdirektør Jesper Rokkjær Thomassen (formand), den 30.01.1998, Produktionschef Knud Mogens Olesen, den 30.01.1998.


12.03.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALTIES SCANDINAVIA A/S
Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

19.12.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Aksel Gybel Jensen, den 19.12.1996, Tue Tyge Møller, den 19.12.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Underdirektør Steen Christensen, den 19.12.1996, Advokat Jørgen Rosenlund Nielsen, den 19.12.1996.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Tue Tyge Møller, den 19.12.1996.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Peter Michael Nielsen.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.


22.10.1996 Øvrige ændringer

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALTIES SCANDINAVIA A/S
Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Vedtægter ændret:

30.08.1996.


22.12.1994 Ændring i personkreds

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALTIES SCANDINAVIA A/S
Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lasse Gøsta Rasmusson.


20.12.1994 Ændring i personkreds

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALTIES SCANDINAVIA A/S
Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lasse Gøsta Rasmusson.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Tue Tyge Møller.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Advokat Tue Tyge Møller.


22.09.1993 Ændring i personkreds

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALTIES SCANDINAVIA A/S
Langebrogade 1, 1411 Langebrogade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Klaus Friis-Hansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Underdirektør Lasse Gøsta Rasmusson

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Klaus Friis-Hansen

Indtrådt i direktionen:

Underdirektør Lasse Gøsta Rasmusson


18.09.1992 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALITIES SCANDINAVIA A/S
Lodshusvej 8, 4230 Skælskør

Vedtægter ændret:

27.08.1992.

Ny kommune:

København

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Viby Jensen, Ebbe Nilsson, Edvin Wester Sørensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Underdirektør Klaus Friis-Hansen, Direktør Aksel Gybel Jensen, Advokat Peter Michael Nielsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Viby Jensen

Indtrådt i direktionen:

Underdirektør Klaus Friis-Hansen


13.11.1991 Ændring af adresse

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALITIES SCANDINAVIA A/S
Fabriksparken 38, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

13.11.1991

Ny adresse:

Lodshusvej 8, 4230 Skælskør

Ny kommune:

Skælskør


07.06.1990 Ændring i personkreds

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALITIES SCANDINAVIA A/S
Fabriksparken 38, 2600 Glostrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lindy Olsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Salgsdirektør Mogens Viby Jensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lindy Olsen

Indtrådt i direktionen:

Salgsdirektør Mogens Viby Jensen


21.03.1990 Ændring i personkreds

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALITIES SCANDINAVIA A/S
Fabriksparken 38, 2600 Glostrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Christian Jørgensen, Jørgen Melballe

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Ebbe Nilsson, Direktør Edvin Wester Sørensen


02.01.1990 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALITIES SCANDINAVIA A/S
Industrivej 36, 4683 Rønnede

Den under 04.05.1988 fremsendte anmodning til skifteretten i St. Heddinge om opløsning af selskabet, er tilbagetaget.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Cornelis van den Doel, Knud Vagn Andersen, Jørn Kjær Marcussen

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Per Christian Jørgensen, Underdirektør Jørgen Melballe, Adm. direktør Lindy Olsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kim Ingemann Andersen

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Lindy Olsen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisorinteressentskabet Midtgaard & Hübertz

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, Gammel Kongevej 11, 1610 København V


02.01.1990 Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Ændring af adresse

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALITIES SCANDINAVIA A/S
Industrivej 36, 4683 Rønnede

Vedtægter ændret:

11.12.1989

Ny adresse:

Fabriksparken 38, 2620 Albertslund

Ny kommune:

Albertslund

Kapitalforhøjelse kr. 300.000,00: kr. 48.000,00 indbetalt kontant, kurs 970,0, kr. 252.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 970,0
Kapitalnedsættelse besluttet: 11.12.1989 til dækning af underskud kr. 300.000,00 til kurs 100,0, Kapitalnedsættelse besluttet 11.12.1989 er gennemført 11.12.1989
Kapitalen udgør herefter kr. 300.000,00

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04

Omlægningsperiode:

01.01.1989 - 30.04.1990


04.05.1988 Øvrige ændringer

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALITIES SCANDINAVIA A/S
Industrivej 36, 4683 Rønnede

Anmodning om opløsning, jfr* aktieselskabslovens ¤ 117* sendt til skifteretten i St. Heddinge den 04.05.1988


17.09.1986 Nye selskaber

CVR number: 78558415

Navn og adresse:
ONION SPECIALITIES SCANDINAVIA A/S
Industrivej 36, 4683 Rønnede

Stiftelsesdato:

28.08.1985

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Cornelis van den Doel, Direktør Knud Vagn Andersen, Jørn Marcussen

Direktion:

Direktør Kim Ingemann Andersen

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør eller af den
samlede bestyrelse

Revision:

Revisorinteressentskabet Midtgaard & Hübertz, Stationsvej 14, 2840 Holte

Første regnskabsår:

28.08.1985 - 31.12.1985

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Name of business
From
Till
20.10.1992
30.01.1998
ONION SPECIALTIES SCANDINAVIA A/S
28.08.1985
19.10.1992
ONION SPECIALITIES SCANDINAVIA A/S
Status
From
Till
31.10.2005
26.03.2006
Under frivillig likvidation
04.05.1988
30.10.2005
Under tvangsopløsning
28.08.1985
03.05.1988
Normal
Activity code
From
Till
28.08.1985
31.12.2002
401000 Elforsyning
Registered capital
From
Till
23.12.1996
29.01.1998
500.000,00 DKK
20.12.1989
22.12.1996
300.000,00 DKK
30.08.1987
19.12.1989
300.000,00 DKK