Skip to main content

ApS TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPPENBERG MACHINE FACTORY

CVR number

78193816

Address

Østre Alle 104

Postal code and city

9000 Aalborg

Start date

02.04.1985

Cessation date

20.12.2001

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter erklæring

Telephone

98123288

Municipality

Aalborg

Activity code

287590 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt

Objects

Selskabets formål er produktion og salg af varer og tjenesteydelser inden for alle aktiviteter i forbindelse med forskning efter og udvinding af kulbrinter

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

29.11.1996

Registered capital

250.000,00 DKK

First accounting period

02.04.1985 - 31.12.1985

Powers to bind

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse

Dato: 22.03.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.03.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF



Dato: 15.04.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 23.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 26.03.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 03.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 28.05.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 21.06.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 06.07.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 02.05.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 26.05.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 09.06.1986
Periode: 02.04.1985 - 31.12.1985
Order document:
Årsrapport mv.





Closed production units

Name

APS TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPENBERG MACHINE FACTORY

P-number

Address

Østre Alle 104

Postal code and city

9000 Aalborg

Start date

02.04.1985

Ophørsdato

20.12.2001

Sector code

287590 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt

Advertising protection

No

Telephone

98123288


07.01.2002 Statusændring

CVR number: 78193816

Navn og adresse:
ApS TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPPENBERG MACHINE FACTORY
Østre Alle 104, 9000 Aalborg

Selskabet er opløst i medfør af anpartsselskabslovens § 59.


14.09.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 78193816

Navn og adresse:
ApS TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPPENBERG MACHINE FACTORY
Østre Alle 104, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Børge Andersen, den 08.09.1999.


03.09.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 78193816

Navn og adresse:
ApS TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPPENBERG MACHINE FACTORY
Østre Alle 104, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Børge Andersen, den 30.08.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Per Søndergaard Pedersen, den 30.08.1999.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Børge Andersen, den 30.08.1999.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Per Jensen.


15.03.1999 Ændring i revision

CVR number: 78193816

Navn og adresse:
ApS TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPPENBERG MACHINE FACTORY
Østre Alle 104, 9000 Aalborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ØSTERGAARD & KOCH, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AALBORG.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORIS REVISIONSAKTIESELSKAB, Løven 25, 9200 Aalborg SV.


21.02.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Omdannelse af selskaber

Reg-nummer: A/S103378

Navn og adresse:
A/S TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPPENBERG MACHINE FACTORY
Østre Alle 104, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

29.11.1996.

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 29.11.1996 til dækning af underskud kr. 50.000,00 til kurs 100,00.
Selskabet er omdannet til ApS103378.
NAVN: ApS TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPPENBERG MACHINE FACTORY.
ADRESSE: Østre Alle 104, 9000 Aalborg.

Kommune:

Aalborg.

Kapital kr. 250.000,00.

Bestyrelse:

Direktør Børge Andersen, Driftsingeniør Peter Jensen, Økonomichef Per Jensen.

Direktion:

Direktør Børge Andersen.

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

REG.NR. A/S105795 ØSTERGAARD & KOCH, STATSAUTORISEREDE REVISORER, AALBORG A/S, Løven 25, 9200 Aalborg SV.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.




19.12.1995 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S103378

Navn og adresse:
A/S TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPPENBERG MACHINE FACTORY
Østre Alle 104, 9000 Aalborg

Revision:

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S105795 ØSTERGAARD & KOCH, STATSAUTORISEREDE REVISORER, AALBORG A/S, Løven 25, 9200 Aalborg SV.


22.11.1995 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S103378

Navn og adresse:
A/S TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPPENBERG MACHINE FACTORY
Østre Alle 104, 9000 Aalborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG A/S.


10.02.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S103378

Navn og adresse:
A/S TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPPENBERG MACHINE FACTORY
Østre Alle 104, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Christian Dahlerup Koch, Niels Erik Westen-Jensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Driftsingeniør Peter Jensen, Per Jensen.


12.08.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S103378

Navn og adresse:
A/S TOPP-TEC - A DIVISION OF TOPPENBERG MACHINE FACTORY
Øster Alle 104, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

02.04.1985

Seneste vedtægtsdato:

18.03.1986

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Børge Andersen, Hans Christian Dahlerup Koch, Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Direktion:

Direktør Børge Andersen

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør eller af den
samlede bestyrelse

Revision:

Revisionsfirmaet Th. Møller, Vesterbro 62, 9000 Ålborg

Første regnskabsår:

02.04.1985 - 31.12.1985

Regnskabsår:

01.01 - 31.12




Status
From
Till
02.04.1985
19.12.2001
Normal
Registered capital
From
Till
30.08.1987
03.12.1996
300.000,00 DKK