Skip to main content

LEGO DACTA A/S

CVR-nummer

78069619

Adresse

Koldingvej 2

Postnummer og by

7190 Billund

Startdato

01.07.1985

Ophørsdato

10.12.2003

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

79506070

Fax

75338377

Branchekode

514740 Engroshandel med legetøj og spil

Formål

Selskabets formål er at drive handel og fabrikation af enhver art både direkte og gennem andre selskaber, sammenslutninger og/eller personer samt derudover at udøve enhver form for aktivitet, som efter bestyrelsens skøn er egnet til at fremme et eller flere af de forannævnte formål.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

20.12.1996

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1985 - 31.12.1986
Dato: 06.01.2004
Periode: 01.01.2003 - 10.12.2003
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 14.05.2003
Periode: 01.01.2003 - 12.03.2003
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 14.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 05.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.06.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.06.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.05.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.05.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.06.1987
Periode: 01.07.1985 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

LEGO DACTA A/S

P-nummer

Adresse

Koldingvej 2

Postnummer og by

7190 Billund

Startdato

01.07.1985

Ophørsdato

10.12.2003

Branchekode

514740 Engroshandel med legetøj og spil

Reklamebeskyttelse

Nej


06.01.2004 Statusændring

CVR-nummer: 78069619

Navn og adresse:
LEGO DACTA A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Binavn:

LEGO DACTA LEARNING A/S (LEGO DACTA A/S) I LIKVIDATION.

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


18.03.2003 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Statusændring

CVR-nummer: 78069619

Navn og adresse:
LEGO DACTA A/S
Koldingvej 2, 7190 Billund

Binavn:

LEGO DACTA LEARNING A/S (LEGO DACTA A/S) I LIKVIDATION.

Likvidation vedtaget 12.03.2003.

Tiltrådt som likvidator:

cand. jur Peter Thorslund Kjær, c/o Lego Fonden, Aastvej 1, 7190 Billund, den 12.03.2003.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


24.05.2002 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78069619

Navn og adresse:
LEGO DACTA A/S
Kløvermarken 12, 7190 Billund

Ny adresse:

Koldingvej 2, 7190 Billund.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Helle Sofie-Anne Kaspersen, den 25.04.2002, Kurt Hedegaard Carstensen, den 25.04.2002, Søren Torp Laursen, den 25.04.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokatfuldmægtig Peter Thorslund Kjær (formand), den 25.04.2002, Direktionssekretær Ulla Clausen, den 25.04.2002, Advokat Poul Hartvig Nielsen, den 25.04.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Torp Laursen, den 25.04.2002.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Poul Hartvig Nielsen, den 25.04.2002.


05.05.2000 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 78069619

Navn og adresse:
LEGO DACTA A/S
Kløvermarken 12, 7190 Billund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 14.04.2000.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Resenvej 81, 7800 Skive, den 14.04.2000.


27.04.2000 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 78069619

Navn og adresse:
LEGO DACTA A/S
Kløvermarken 12, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Majgaard Nielsen, den 14.04.2000, Niels Christian Jensen, den 14.04.2000, Poul Hartvig Nielsen, den 14.04.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Director Helle Sofie-Anne Kaspersen (formand), den 14.04.2000, Kurt Hedegaard Carstensen, den 14.04.2000, Senior Vice President Søren Torp Laursen, den 14.04.2000.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Jørgen Krag, den 14.04.2000, Torben Ballegaard Sørensen, den 14.04.2000.

Indtrådt i direktionen:

Senior Vice President Søren Torp Laursen, den 14.04.2000.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNEST & YONG A/S, den 14.04.2000.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Jernbanegade 2, postboks 19, 7800 Skive, den 14.04.2000.
09.03.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78069619

Navn og adresse:
LEGO DACTA A/S
Kløvermarken 12, 7190 Billund

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Bøndergaard, den 28.02.2000.


04.03.1997 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 78069619

Navn og adresse:
LEGO DACTA A/S
Kløvermarken 12, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

20.12.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 2.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00.


25.03.1996 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78069619

Navn og adresse:
LEGO DACTA A/S
Kløvermarken 12, 7190 Billund

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Torben Ballegaard Sørensen (adm. dir).


07.09.1995 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78069619

Navn og adresse:
LEGO DACTA LEARNING A/S
Kløvermarken 12, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

18.08.1995.

Nyt navn:

LEGO DACTA A/S.

Nyt binavn: LEGO DACTA LEARNING A/S (LEGO DACTA A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Preben Matzen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Niels Christian Jensen.


31.05.1995 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 78069619

Navn og adresse:
LEGO DACTA LEARNING A/S
Kløvermarken 12, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

04.05.1995.

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.


08.03.1994 Omdannelse af selskaber

Reg-nummer: ApS110141

Navn og adresse:
ALMO TRADING ApS
Kløvermarken 29, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

01.12.1993.

Kapitalforhøjelse:

kr. 210.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Selskabet er omdannet til A/S110141.
NAVN: LEGO DACTA LEARNING A/S.
ADRESSE: Kløvermarken 12, 7190 Billund.

Kommune:

Billund.

Kapital kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Direktør Christian Majgaard Nielsen, (formand), Åstvej, 7190 Billund, Direktør John Bøndergaard, Sønderkær 361, 7190 Billund, Adm. chef Preben Matzen, Bygager 50, 7190 Billund, Advokat Poul Hartvig Nielsen, Skyttevænget 3, Hjerting, 6710 Esbjerg V.

Direktion:

Direktør Hans Jørgen Krag, Sdr. Villavej 13, 7100 Vejle.

Selskabet tegnes enten af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

ERNEST & YONG A/S, Damhaven 3 C, 7100 Vejle.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


11.10.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS110141

Navn og adresse:
ALMO TRADING ApS
Kløvermarken 29, 7190 Billund

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Dall

Indtrådt i direktionen:

Direktør Klaus Rasmussen


12.10.1990 Ændring af kapital

Reg-nummer: ApS110141

Navn og adresse:
ALMO TRADING ApS
Kløvermarken 29, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

06.06.1990.

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000,00 indbetalt kontant, kurs 26000,0

Kapitalen udgør herefter kr. 290.000,00


11.12.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS110141

Navn og adresse:
ALMO TRADING ApS
Kløvermarken 29, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

18.05.1989

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000,00 indbetalt kontant, kurs 100000,0

Kapitalen udgør herefter kr. 280.000,00


09.12.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS110141

Navn og adresse:
ALMO TRADING ApS
Kløvermarken 29, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

17.05.1988

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000,00 indbetalt kontant, kurs 53000,0

Kapitalen udgør herefter kr. 270.000,00


11.08.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS110141

Navn og adresse:
ALMO TRADING ApS
c/o Hans Peter Damgaard Hansen, Sønderkær 249, 7190 Billund

Vedtægter ændret:

05.05.1987

Ny adresse:

Sønderkær 249, 7190 Billund

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000,00 indbetalt kontant, kurs 18000,0

Kapitalen udgør herefter kr. 260.000,00

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Peter Damgaard Hansen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Niels Dall


16.04.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS110141

Navn og adresse:
ALMO TRADING ApS
c/o Hans Peter Damgaard Hansen, Sønderkær 249, 7190 Billund

Stiftelsesdato:

01.07.1985

Seneste vedtægtsdato:

07.01.1986

Kapital:

kr. 250.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 250.000,00 til kurs 100,0

Direktion:

Hans Peter Damgaard Hansen, Sønderkær 249, 7190 Billund

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Revisor Centret, Torvegade 12, 7100 Billund

Første regnskabsår:

01.07.1985 - 31.12.1986

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
15.12.1993
31.08.1995
LEGO DACTA LEARNING A/S
01.07.1985
14.12.1993
ALMO TRADING ApS
Adresse
Fra
Til
01.07.1985
19.12.1996
Kløvermarken 12 7190 Billund
Status
Fra
Til
12.03.2003
09.12.2003
Under frivillig likvidation
01.07.1985
11.03.2003
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
14.12.1993
07.01.1997
500.000,00 DKK
02.07.1990
13.12.1993
290.000,00 DKK
12.06.1989
01.07.1990
280.000,00 DKK
08.06.1988
11.06.1989
270.000,00 DKK
30.08.1987
07.06.1988
260.000,00 DKK


11.08.1987
29.08.1987
10.000,00 DKKPeriode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2000
20-49 medarbejdere
3. kvt2000
20-49 medarbejdere
2. kvt2000
20-49 medarbejdere
1. kvt2000
20-49 medarbejdere
4. kvt1999
20-49 medarbejdere


3. kvt1999
20-49 medarbejdere
2. kvt1999
20-49 medarbejdere
1. kvt1999
20-49 medarbejdere