Skip to main content

LR TRADING A/S

CVR number

76960518

Address

Danmarksvej 11

Postal code and city

9670 Løgstør

Start date

17.01.1985

Cessation date

24.05.2000

Company type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telephone

99661000

Fax

99661180

Sector code

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Objects

Selskabets formål er handel

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

28.02.1994

Registered capital

1.895.000,00 DKK

First accounting period

17.01.1985 - 31.12.1985
Dato: 08.09.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Get documents:
PDF

Dato: 19.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.11.1999
Periode: 01.01.1999 - 14.09.1999
Get documents:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 28.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 21.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 21.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 02.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 07.08.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 04.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 13.09.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 13.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 01.09.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 04.06.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 27.05.1986
Periode: 17.01.1985 - 31.12.1985
Order document:
Årsrapport mv.

Name

LR TRADING A/S

P-number

Address

Danmarksvej 11

Postal code and city

9670 Løgstør

Start date

17.01.1985

Ophørsdato

24.05.2000

Sector code

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Advertising protection

No


08.09.2000 Statusændring

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LR TRADING A/S
Danmarksvej 11, 9670 Løgstør

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


21.09.1999 Statusændring, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LR TRADING A/S
Danmarksvej 11, 9670 Løgstør

Likvidation vedtaget 14.09.1999.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Claus Søgaard-Christensen, Frue Kirkeplads 4, 8000 Århus C, den 14.09.1999.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


02.02.1999 Ændring i personkreds

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LR TRADING A/S
Danmarksvej 11, 9670 Løgstør

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ludvig Hybschmann.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Bøgelund Nielsen, Egå Strandvej 113, 8250 Egå.


22.06.1998 Ændring i personkreds

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LR TRADING A/S
Danmarksvej 11, 9670 Løgstør

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Klavs Bech.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Grete Andersen, Fynsvej 5, 9670 Løgstør.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Klavs Bech.

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Frank Viborg, Sønderport 6, 9670 Løgstør.


13.04.1994 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Pitsvej 2, 9310 Vodskov

Vedtægter ændret:

28.02.1994.

Nyt navn:

LR TRADING A/S.

Ny adresse:

Danmarksvej 11, 9670 Løgstør.

Ny kommune:

Løgstør.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Ludvig Hybschmann.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kurt Bob Johansen, Mogens Hust Larsen.

Indtrådt i direktionen:

Salgsdirektør Klavs Bech, Rugmarken 18, 9670 Løgstør.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med en direktør eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

SCHØBEL & MARHOLT REVISIONSAKTIESELSKAB, Vestervangsvej 6, 8800 Viborg.
31.01.1994 Ændring i personkreds

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Pitsvej 2, 9310 Vodskov

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Victor Frantz Longhi, Leif Stiholt.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Kurt Bob Johansen, Flyet 12, 9310 Vodskov.


12.03.1993 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LANDSBYENERGI A/S, NORDJYSK KRAFTVARME
Pitsvej 2, 9310 Vodskov

Vedtægter ændret:

26.11.1992.

Nyt navn:

LR ENERGI A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henry Jensen, Henning Albert Madsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Klavs Bech, Rugmarken 18, 9670 Løgstør, Økonomidirektør Frank Viborg, Sønderport 6, 9670 Løgstør


24.03.1992 Ændring af adresse

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LANDSBYENERGI A/S, NORDJYSK KRAFTVARME
Gennem Bakkerne 17, 9310 Vodskov

Ny adresse:

Pitsvej 2, 9310 Vodskov


04.10.1991 Ændring af kapital

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LANDSBYENERGI A/S, NORDJYSK KRAFTVARME
Gennem Bakkerne 17, 9310 Vodskov

Vedtægter ændret:

18.06.1991.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 18.06.1991 til dækning af underskud kr. 3.705.000,00 til kurs 100,0
Kapitalen udgør herefter kr. 1.895.000,00


31.05.1991 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LANDSBYENERGI A/S, NORDJYSK ENERGISELSKAB
Gennem Bakkerne 17, 9310 Vodskov

Vedtægter ændret:

14.12.1990.

Nyt navn:

LANDSBYENERGI A/S, NORDJYSK KRAFTVARME

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karsten Buchhave, Jakob Buus Lyngsø, Søren Kristian Madsen, Kaj Poulsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Victor Frantz Longhi, Alphavej 13, 8270 Højbjerg, Amtskommunaldirektør Henning Albert Madsen, Johan Skjoldborgs V 43, 9200 Aalborg SV

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Helena Regnar Algreen-Ussing for Kaj Poulsen, Niels Bendt Thagaard Hansen for Karsten Buchhave, Anton Ellitsgaard Larsen for Leif Stiholt, Jørgen Larsen for Ludvig Hybschmann, Erik Buus Lyngsø for Jakob Buus Lyngsø, Henning Albert Madsen for Søren Kristian Madsen, Chresten Adolf Thirup for Henry Jensen


29.11.1988 Øvrige ændringer

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LANDSBYENERGI A/S, NORDJYSK ENERGISELSKAB
Gennem Bakkerne 17, 9310 Vodskov

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Torben Christensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jakob Buus Lyngsø, Gammel Strandvej 199B, 3060 Espergærde (Suppleant: Adm. direktør Erik Buus Lyngsø, Strandvejen 99A, 3070 Snekkersten)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Erik Buus Lyngsø for Per Torben Christensen


06.03.1986 Nye selskaber

CVR number: 76960518

Navn og adresse:
LANDSBYENERGI A/S, NORDJYSK ENERGISELSKAB
Gennem Bakkerne 17, 9310 Vodskov

Stiftelsesdato:

17.01.1985

Seneste vedtægtsdato:

17.06.1985

Kapital:

kr. 3.900.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 3.900.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Karsten Buchhave, Industrivej 9, 9580 Nr. Åby (Suppleant: Direktør Niels Bendt Thagaard Hansen, Enghavevej 34, 5580 Nørre Åby), Afdelingschef Per Torben Christensen, Østmarken 4, 2860 Søborg (Suppleant: Adm. direktør Erik Buus Lyngsø, Østmarken 4, 2860 Søborg), Direktør Ludvig Hybschmann, Peder Stubsvej 46, 9600 Års (Suppleant: Driftschef Jørgen Larsen, Danmarksvej 11, 9670 Løgstør), Købmand Henry Jensen, Torvet 11, 9574 Bælum (Suppleant: Landinspektør Christen Adolf Thirup, Skovbrynet 2, 9900 Frederikshavn), Amtsborgmester Søren Kristian Madsen, Niels Borhrsvej 30, 9220 Ålborg Ø (Suppleant: Amtskommunaldirektør Henning Albert Madsen, Niels Bohrsvej 30, 9220 Ålborg Ø), Folketingsmedlem Kaj Poulsen, Gymnasieparken 9, 9000 Ålborg (Suppleant: Fru Helena Regnar Algreen-Ussing, Solbjergvej 95, Ø. Hurup, 9560 Hadsund), Direktør Leif Stiholt, Rosenvej 44, 9300 Sæby (Suppleant: Anton Ellitsgaard Larsen, A.F. Heidemannsvej 6, 9800 Hjørring)

Direktion:

Mogens Hust Larsen, Algade 27, 9320 Hjallerup

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen
i forening med en direktør eller af den
samlede bestyrelse

Revision:

JYDSK REVISIONSINSTITUT A/S, Algade 31, 9000 Ålborg

Første regnskabsår:

17.01.1985 - 31.12.1985

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Name of business
From
Till
24.12.1992
14.01.1994
LR ENERGI A/S
29.01.1991
23.12.1992
LANDSBYENERGI A/S, NORDJYSK KRAFTVARME
17.01.1985
28.01.1991
LANDSBYENERGI A/S, NORDJYSK ENERGISELSKAB
Status
From
Till
14.09.1999
23.05.2000
Under frivillig likvidation
17.01.1985
13.09.1999
Normal
Registered capital
From
Till
30.08.1987
01.07.1991
3.900.000,00 DKK