Skip to main content

SCHJØDTS FINERHANDEL A/S

CVR-nummer

76529310

Adresse

Egebakken 24
Gjessø

Postnummer og by

8600 Silkeborg

Startdato

05.12.1984

Ophørsdato

31.03.2003

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

86847944

Fax

86848684

Kommune

Them

Branchekode

515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer

Formål

Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og dermed beslægtet virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

14.03.1997

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1984 - 30.09.1985

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør

Dato: 02.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 24.03.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.03.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.04.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.04.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.04.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.07.1988
Periode: 01.10.1986 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.07.1987
Periode: 01.10.1985 - 30.09.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.07.1986
Periode: 01.07.1984 - 30.09.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

INTERNATIONAL FINERHANDEL A/S

P-nummer

Adresse

Egebakken 24
Gjessø

Postnummer og by

8600 Silkeborg

Startdato

03.10.1975

Ophørsdato

27.03.2005

Branchekode

202000 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

86847944

Navn

SCHJØDTS FINERHANDEL A/S

P-nummer

Adresse

Egebakken 24
Gjessø

Postnummer og by

8600 Silkeborg

Startdato

01.07.1984

Ophørsdato

31.03.2003

Branchekode

515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

86847944


07.04.2003 Statusændring

CVR-nummer: 76529310

Navn og adresse:
SCHJØDTS FINERHANDEL A/S
Egebakken 24, Gjessø, 8600 Silkeborg

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 60929912 INTERNATIONAL FINERHANDEL A/S.


20.02.2003 Statusændring

CVR-nummer: 76529310

Navn og adresse:
SCHJØDTS FINERHANDEL A/S
Egebakken 24, Gjessø, 8600 Silkeborg

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 60929912 INTERNATIONAL FINERHANDEL A/S.
CVR-NR. 76529310 SCHJØDTS FINERHANDEL A/S.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


28.08.2002 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 76529310

Navn og adresse:
SCHJØDTS FINERHANDEL A/S
Egebakken 24, Gjessø, 8600 Silkeborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Benjaminsen, den 12.07.2002, Grethe Jensen, den 12.07.2002, Kirsten Bak Schjødt, den 12.07.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Alessandro Colombo, den 12.07.2002, Advokat Jesper Ole Lundgren, den 12.07.2002, Direktør Niels Christian Møller, den 12.07.2002, Direktør Poul Erik Vennekilde, den 12.07.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jørgen Benjaminsen, den 12.07.2002.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Erik Pødenphant Lund, den 12.07.2002.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Klædemålet 9, 2100 København Ø, den 12.07.2002.


23.05.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 76529310

Navn og adresse:
SCHJØDTS FINERHANDEL A/S
Egebakken 24, Gjessø, 8600 Silkeborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Grethe Jensen, den 28.04.2000.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Knud Aage Poulsen Schjødt, den 28.04.2000.

Indtrådt i direktionen:

Jørgen Benjaminsen, den 28.04.2000.


24.08.1999 Ændring i revision

CVR-nummer: 76529310

Navn og adresse:
SCHJØDTS FINERHANDEL A/S
Egebakken 24, Gjessø, 8600 Silkeborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Reg. revisor Grethe Jensen, den 20.08.1999.

Indtrådt i revisionen:

ND REVISION, SILKEBORG, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Hagemannsvej 4, 8600 Silkeborg, den 20.08.1999.
15.07.1997 Øvrige ændringer, Ændring af kapital, Omdannelse af selskaber, Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS102214

Navn og adresse:
SCHJØDTS FINERHANDEL, GJESSØ ApS
Egebakken 24, Gjessø, 8600 Silkeborg

Vedtægter ændret:

14.03.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 400.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Selskabet er omdannet til A/S102214.
NAVN: SCHJØDTS FINERHANDEL A/S.
ADRESSE: Egebakken 24, Gjessø, 8600 Silkeborg.

Kommune:

Them.

Kapital kr. 500.000,00.

Bestyrelse:

Jørgen Benjaminsen, den 14.03.1997, Direktør Knud Aage Poulsen Schjødt, Kirsten Bak Schjødt, den 14.03.1997.

Direktion:

Direktør Knud Aage Poulsen Schjødt.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med en dirketør.

Revision:

Reg. revisor Grethe Jensen, Lysbrohøjen 34, 8600 Silkeborg.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


20.04.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS102214

Navn og adresse:
SCHJØDTS FINERHANDEL, GJESSØ ApS
Egebakken 24 Gjessø, 8600 Silkeborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Reg. revisor Hans Thomsen

Indtrådt i revisionen:

Reg. revisor Grethe Jensen, Hagemannsvej 4, 8600 Silkeborg


10.06.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS102214

Navn og adresse:
SCHJØDTS FINERHANDEL, GJESSØ ApS
Egebakken 24 Gjessø, 8600 Silkeborg

Vedtægter ændret:

24.05.1988

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.10.1986 - 31.12.1987


18.07.1985 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS102214

Navn og adresse:
SCHJØDTS FINERHANDEL, GJESSØ ApS
Egebakken 24 Gjessø, 8600 Silkeborg

Stiftelsesdato:

05.12.1984

Seneste vedtægtsdato:

05.12.1984

Kapital:

kr. 100.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 100.000,00 til kurs 100,0

Direktion:

Direktør Knud Aage Poulsen Schjødt

Prokura er anmeldt
Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Reg. revisor Hans Thomsen, Søndergade 6, 8600 Silkeborg

Første regnskabsår:

01.07.1984 - 30.09.1985

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Virksomhedsnavn
Fra
Til
05.12.1984
14.03.1997
SCHJØDTS FINÉRHANDEL, GJESSØ ApS
Status
Fra
Til
05.12.1984
30.03.2003
Normal
Branchekode
Fra
Til
05.12.1984
30.06.2002
515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
13.03.1997
100.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2003
1 medarbejdere
4. kvt2002
10-19 medarbejdere
3. kvt2002
20-49 medarbejdere
2. kvt2002
5-9 medarbejdere
1. kvt2002
5-9 medarbejdere


4. kvt2001
5-9 medarbejdere
3. kvt2001
5-9 medarbejdere
2. kvt2001
5-9 medarbejdere
1. kvt2001
5-9 medarbejdere
4. kvt2000
5-9 medarbejdere
3. kvt2000
5-9 medarbejdere
2. kvt2000
5-9 medarbejdere
1. kvt2000
5-9 medarbejdere
4. kvt1999
5-9 medarbejdere
3. kvt1999
5-9 medarbejdere
2. kvt1999
5-9 medarbejdere
1. kvt1999
5-9 medarbejdere