Skip to main content

MURERSELSKABET AF 15/2-2010 ApS

CVR-nummer

75913028

Adresse

c/o Advokat Lars Hilliger, Advice Adv.firma
Toldbodgade 57, 1.

Postnummer og by

1253 København K

Startdato

31.05.1984

Ophørsdato

15.11.2010

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

44988760

Fax

45818031

Mail

jhvass@jhvass.dk

Kommune

København

Branchekode

439910 Murere

Formål

Selskabets formål er at drive bygnings- og reparations- virksomhed og anden hermed i forbindelse stående virk- somhed efter bestyrelsens skøn

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

15.02.2010

Registreret Kapital

135.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1984 - 31.12.1984
Dato: 24.11.2010
Periode: 01.07.2009 - 01.11.2010
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 27.11.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.11.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.11.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.12.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 30.11.2005
Periode: 01.01.2005 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.08.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 31.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 31.07.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.06.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.06.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.08.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.09.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 01.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

MURERMESTER JØRGEN HVASS APS

P-nummer

Adresse

Elme Alle 8
Hareskov

Postnummer og by

3500 Værløse

Startdato

01.10.1996

Ophørsdato

01.07.2005

Branchekode

452510 Murerforretninger

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

44988760

Navn

MURERMESTER JØRGEN HVASS ApS

P-nummer

Adresse

8

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

31.05.1984

Ophørsdato

30.09.1996

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

MURERSELSKABET AF 15/2-2010 ApS

P-nummer

Adresse

c/o Advokat Lars Hilliger, Advice Adv.firma
Toldbodgade 57, 1.

Postnummer og by

1253 København K

Startdato

01.11.1982

Ophørsdato

15.11.2010

Branchekode

439910 Murere

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

44988760


24.11.2010 Statusændring

CVR-nummer: 75913028

Navn og adresse:
MURERSELSKABET AF 15/2-2010 ApS
c/o Advokat Lars Hilliger, Advice Adv.firma, Toldbodgade 57, 1., 1253 Toldbodgade

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


20.09.2010 Ændring af adresse

CVR-nummer: 75913028

Navn og adresse:
MURERSELSKABET AF 15/2-2010 ApS
Gammel Strand 44, 1253 Toldbodgade

Ny adresse:

c/o Advokat Lars Hilliger, Advice Adv.firma, Toldbodgade 57, 1., 1253 København K.


18.02.2010 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 75913028

Navn og adresse:
MURERSELSKABET AF 15/2-2010 ApS
Hammerbakken 3, 1202 Gammel Strand

Ny adresse:

Gammel Strand 44, 1202 København K.

Ny kommune:

København.

Likvidation vedtaget 16.02.2010.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Lars Liliegren Hilliger, c/o Svejgaard - Galst Advokater, Gammel Strand 44, 1202 København K, den 16.02.2010.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


15.02.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 75913028

Navn og adresse:
MURERMESTER JØRGEN HVASS ApS
Hammerbakken 3, 3460 Birkerød

Vedtægter ændret:

15.02.2010.

Nyt navn:

MURERSELSKABET AF 15/2-2010 ApS.


13.01.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 75913028

Navn og adresse:
MURERMESTER JØRGEN HVASS ApS
Elme Alle 8, Hareskovby, 3460 Birkerød

Vedtægter ændret:

17.11.2006.

Ny adresse:

Hammerbakken 3, 3460 Birkerød.

Ny kommune:

Rudersdal.
01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 75913028

Navn og adresse:
MURERMESTER JØRGEN HVASS ApS
Elme Alle 8, Hareskovby, 3500 Værløse

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


07.07.2005 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 75913028

Navn og adresse:
MURERMESTER JØRGEN HVASS ApS
Elme Alle 8, Hareskovby, 3500 Værløse

Vedtægter ændret:

01.07.2005.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne Margrethe Hvass, den 01.07.2005, Jørgen Hvass, den 01.07.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

John Schrøder Pedersen, den 01.07.2005, Martin Stenmann Pedersen, den 01.07.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Anne Margrethe Hvass, den 01.07.2005.

Indtrådt i direktionen:

Martin Stenmann Pedersen, den 01.07.2005.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Buus Jensen, den 01.07.2005.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Milnersvej 43, 3400 Hillerød, den 01.07.2005.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Omlægningsperiode:

01.01.2005 - 30.06.2005.


13.07.1990 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 75913028

Navn og adresse:
MURERMESTER JØRGEN HVASS ApS
Elme Alle 8 Hareskovby, 3500 Værløse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut.revisor Buus Jensen

Indtrådt i revisionen:

Strobel & Buus Jensen Statsaut. revisorer, Vermundsgade 38B, 2100 København Ø


09.11.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 75913028

Navn og adresse:
MURERMESTER JØRGEN HVASS ApS
Elme Alle 8 Hareskovby, 3500 Værløse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Kai Rasmussen-Gunnar Søe

Indtrådt i revisionen:

Statsaut.revisor Buus Jensen, Vermundsgade 38B, 2100 Køkenhavn Ø


05.11.1984 Nye selskaber

CVR-nummer: 75913028

Navn og adresse:
MURERMESTER JØRGEN HVASS ApS
Elme Alle 8 Hareskovby, 3500 Værløse

REG.NR. ApS62906
NAVN: MURERMESTER JØRGEN HVASS ApS
ADRESSE: Elme Alle 8 Hareskovby, 3500 Værløse

Stiftelsesdato:

31.05.1984

Seneste vedtægtsdato:

10.10.1984

Kapital:

kr. 135.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 135.000,00 til kurs 100,0

Bestyrelse:

Direktør Anne Margrethe Hvass, Murermester Jørgen Hvass

Direktion:

Direktør Anne Margrethe Hvass

Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer
hver for sig eller af en direktør alene

Revision:

Revisionsfirmaet Kai Rasmussen-Gunnar Søe, Vesterbrogade 63, 1620 København V

Første regnskabsår:

01.01.1984 - 31.12.1984

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
31.05.1984
14.02.2010
MURERMESTER JØRGEN HVASS ApS
Adresse
Fra
Til
15.02.2010
19.09.2010
Gammel Strand 44 1202 København K
01.01.2007
14.02.2010
Hammerbakken 3 3460 Birkerød
17.11.2006
31.12.2006
Hammerbakken 3 3460 Birkerød
31.05.1984
16.11.2006
Elme Alle 8
Hareskov 3500 Værløse
Status
Fra
Til
16.02.2010
14.11.2010
Under frivillig likvidation
31.05.1984
15.02.2010
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.07.2005
31.12.2007
452510 Murerforretninger
31.05.1984
30.06.2005
980000 Uoplyst
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2010
0 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
5-9 medarbejdere
2. kvt2009
5-9 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere


4. kvt2008
5-9 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
5-9 medarbejdere
3. kvt2007
5-9 medarbejdere
2. kvt2007
5-9 medarbejdere
1. kvt2007
5-9 medarbejdere
4. kvt2006
5-9 medarbejdere
3. kvt2006
5-9 medarbejdere
2. kvt2006
5-9 medarbejdere
1. kvt2006
10-19 medarbejdere
4. kvt2005
5-9 medarbejdere
3. kvt2005
5-9 medarbejdere