Skip to main content

ASX 6351 ApS

CVR-nummer

73498813

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Dato: 02.01.2003
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.01.2002
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.01.2001
Periode: 01.07.1999 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.12.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.12.1998
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF



Dato: 02.01.1998
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.10.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.10.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.10.1996
Periode: 01.01.1995 - 30.06.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.10.1996
Periode: 01.01.1995 - 30.06.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.07.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 21.10.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.08.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.04.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.03.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.09.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.09.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.11.1987
Periode: 01.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.11.1986
Periode: 01.01.1985 - 31.12.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Periode: 23.01.1984 - 31.12.1984
Bestil dokument:
Årsrapport mv.





Navn

ASX 6351 APS

P-nummer

Adresse

c/o STATSAUT REV H J RASMUSSEN
Skodsborgvej 234
Søllerød

Postnummer og by

2850 Nærum

Startdato

23.01.1984

Ophørsdato

02.02.2004

Branchekode

515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer

Reklamebeskyttelse

Nej


03.02.2004 Statusændring

CVR-nummer: 73498813

Navn og adresse:
ASX 6351 ApS
c/o Hans Jørgen Rasmussen, Sverigesvej 11 B, 2800 Kongens Lyngby

Selskabet er opløst i medfør af anpartsselskabslovens § 59.


03.02.2004 Statusændring

CVR-nummer: 73498813

Navn og adresse:
ASX 6351 ApS
c/o Hans Jørgen Rasmussen, Sverigesvej 11 B, 2800 Kongens Lyngby

Den under 02.02.2004 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling om opløsning af selskabet, er annulleret.


02.02.2004 Statusændring

CVR-nummer: 73498813

Navn og adresse:
ASX 6351 ApS
c/o Hans Jørgen Rasmussen, Sverigesvej 11 B, 2800 Kongens Lyngby

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens § 60, jf. § 61 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 02.02.2004.


09.08.1998 Ændring af adresse

CVR-nummer: 73498813

Navn og adresse:
ASX 6351 ApS
c/o statsaut.revisor Hans Jørgen Rasmussen, Skodsborgvej 234, 2800 Kongens Lyngby

Vedtægter ændret:

07.08.1998.

Ny adresse:

c/o Hans Jørgen Rasmussen, Sverigesvej 11 B, 2800 Lyngby.

Ny kommune:

Lyngby-Tårbæk.


19.11.1996 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 73498813

Navn og adresse:
ASX 6351 ApS
c/o statsaut.revisor Hans Jørgen Rasmussen, Skodsborgvej 234, 2850 Nærum

Vedtægter ændret:

30.09.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 120.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Omlægningsperiode:

01.01.1995 - 30.06.1995.




03.11.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 73498813

Navn og adresse:
ASX 6351 ApS
c/o statsaut.revisor Hans Jørgen Rasmussen, Skodsborgvej 234, 2850 Nærum

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Søren Willumsen.

Indtrådt i direktionen:

Statsautorisret revisor Hans Jørgen Rasmussen, Sverigesvej 11B, 2800 Lyngby.


08.04.1991 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 73498813

Navn og adresse:
ASX 6351 ApS
c/o statsaut.revisor Hans Jørgen Rasmussen, Skodsborgvej 234, 2850 Nærum

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Reg.revisor Kai Erik Kjærgaard Jensen

Indtrådt i revisionen:

Jan Torben Dyhr, Statsaut.rev, Hyacintvej 17, Tulstrup, 3400 Hillerød


29.07.1987 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 73498813

Navn og adresse:
ASX 6351 ApS
c/o reg.revisor Kai Kjærgaard Jensen Skodsborgvej 234, 2850 Nærum

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Torben Martin Gade

Indtrådt i direktionen:

Statsaut. ejendomsmægler Søren Willumsen, Gyldendalsvej 19, 2800 Lyngby


03.06.1985 Nye selskaber

CVR-nummer: 73498813

Navn og adresse:
ASX 6351 ApS
c/o reg.revisor Kai Kjærgaard Jensen Skodsborgvej 234, 2850 Nærum

Stiftelsesdato:

23.01.1984

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant/i værdier kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Direktion:

Torben Martin Gade, Steen Blichersvej 10, 3460 Birkerød

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Reg.revisor Kai Erik Kjærgaard Jensen, Tinglevvej 3, 2820 Gentofte

Første regnskabsår:

23.01.1984 - 31.12.1984

Regnskabsår:

01.01 - 31.12




Virksomhedsnavn
Fra
Til
23.01.1984
02.02.2004
ASX 6351 ApS
Adresse
Fra
Til
23.01.1984
02.02.2004
c/o Hans Jørgen Rasmussen
Sverigesvej 11 B 2800 Kgs. Lyngby
Virksomhedsform
Fra
Til
23.01.1984
02.02.2004
Anpartsselskab
Status
Fra
Til
03.02.2004
03.02.2004
Opløst efter erklæring
23.01.1984
03.02.2004
Normal
Branchekode
Fra
Til
23.01.1984
02.02.2004
515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
Formål
Fra
Til
07.08.1998
02.02.2004
Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed samt at besidde aktier i andre selskaber, hvor formålet alene er at drive revisionsvirksomhed.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
07.08.1998
02.02.2004
07.08.1998
Registreret kapital
Fra
Til
03.10.1996
02.02.2004
200.000,00 DKK
30.08.1987
02.10.1996
80.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
07.08.1998
02.02.2004
Selskabet tegnes af en direktør alene