Skip to main content

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV

CVR-nummer

70041413

Adresse

Gammel Kongevej 60

Postnummer og by

1790 København V

Startdato

16.10.1999

Ophørsdato

26.11.2002

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Frederiksberg

Branchekode

660100 Livsforsikring

Formål

Selskabets formål er at drive såvel direkte som indirekte livsforsikringsvirksomhed. Selskabet kan herudover drive forsikringsagentur samt forretning, der er direkte forbundet med livsforsikringsvirksomhed eller forsikringsagentur.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

07.03.1997

Registreret Kapital

40.000.000,00 DKK

Koncessionsdato

Finanstilsynets tilladelsesdato (koncessionsdato) 04.05.1999

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen eller med en direktør, eller af to medlemmer af direktionen i forening

Dato: 29.04.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.03.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 13.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 30.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.04.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.09.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.04.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.04.1992
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.07.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV

P-nummer

Adresse

Holmens Kanal 9

Postnummer og by

1060 København K

Startdato

11.11.1983

Ophørsdato

26.11.2002

Branchekode

660100 Livsforsikring

Reklamebeskyttelse

Nej


28.11.2002 Statusændring

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV
Gammel Kongevej 60, 1790

Koncession tilbagekaldt.
Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 16420018 A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN LIV I, og selskabets binavne LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAFNIA PENSION INVEST (A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV), FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S (A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV), HAFNIA INVEST LIFE INSURANCE COMPANY LTD. A/S (A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV) er slettet.


11.06.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV
Gammel Kongevej 60, 1790

Direktion:

Tiltrådt som adm. dir: Per Klitgård Poulsen, den 07.06.2002.

Udtrådt af direktionen:

Mogens Kaj Andersen, den 07.06.2002.

Indtrådt i direktionen:

Vicedirektør Klaus Berentsen, den 07.06.2002.


19.09.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV
Gammel Kongevej 60, 1790

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jesper Rasmussen, den 14.09.2000.


22.06.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV
Gammel Kongevej 60, 1790

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Hermann Zobel.

Indtrådt i bestyrelsen:

Managing Director Jens Erik Jepsen Christensen (formand).


06.05.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV
Gammel Kongevej 60, 1790

Koncession ændret: 04.05.1999.
16.03.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV
Gammel Kongevej 60, 1790

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Erik Jepsen Christensen, den 26.02.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Poul Flemming Mortensen (næstformand), den 26.02.1998.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Vicedirektør Per Klitgård Poulsen, den 26.02.1998.


12.01.1998 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV
Gammel Kongevej 60, 1790

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Søren Theilgaard.

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Kaj Andersen, den 30.12.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm.direktør Peter Hermann Zobel (formand), den 30.12.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Hermann Zobel, den 30.12.1997, den 30.12.1997.


12.05.1997 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV
Gammel Kongevej 60, 1790

Vedtægter ændret:

07.03.1997.


29.03.1996 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV
Gammel Kongevej 60, 1790

Vedtægter ændret:

07.03.1996.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S167006 REVISIONSFIRMAET RAGBORG & GAARD A/S.

Indtrådt i revisionen:

COOPERS & LYBRAND Statsautoriserede revisorer, Lyngbyvej 16-28, postboks 2709, 2100 København Ø.


17.03.1994 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV A/S
Gammel Kongevej 60, 1790

Nyt navn:

A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV.

Binavne:

LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAFNIA PENSION INVEST (A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV) FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S (A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV) HAFNIA INVEST LIFE INSURANCE COMPANY LTD. A/S (A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV).


08.11.1993 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Vedtægter ændret:

11.10.1993.

Nyt navn:

FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV A/S

Ny adresse:

Gammel Kongevej 60, 1790 København V

Ny kommune:

Frederiksberg

Binavn:

LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKABET HAFNIA PENSION INVEST (FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV A/S)

Nye binavne:

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S (FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV A/S) HAFNIA INVEST LIFE INSURANCE COMPANY LTD. A/S (FORSIKRINGSSELSKABET CODAN INVEST LIV A/S)

Slettet binavn: HAFNIA INVEST LIFE INSURANCE COMPANY LTD (FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Kosakewitsch, Peter Hermann Zobel

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Erik Jepsen Christensen (næstformand), Lektor Kim Møller (udnævnt af Industriministeriet)

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lonni Birgitta Klausen, Ebbe Hjørlund Nielsen, Jens Aage Strøm Horney Nielsen

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Jørn Østerbro for Lonni Birgitta Klausen, Ole Lassen for Ebbe Hjørlund Nielsen, Henrik Müllertz for Jens Aage Strøm Horney Nielsen


11.08.1993 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Frans Henrik Witt

Indtrådt i direktionen:

Direktør Mogens Kaj Andersen, Adm.direktør Peter Hermann Zobel

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S174296 GROTHEN & PERREGAARD, REVISIONSAKTIESELSKAB

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S167006 REVISIONSFIRMAET RAGBORG & GAARD A/S, Rathsacksvej 8, 1862 Fr.berg C


23.04.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Holger Lavesen, Olav Grue, Ulrik Lett, Allan Philip, Keld Sengeløv, Jørgen Einar Tandrup

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Søren Theilgaard (formand), Vicedirektør Flemming Kosakewitsch (næstformand), Direktør Mogens Kaj Andersen, Direktør Peter Hermann Zobel


29.01.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Michael Gaarmann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Frans Henrik Witt


10.09.1992 Ændring af kapital

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Vedtægter ændret:

24.08.1992.

Kapitalforhøjelse:

kr. 20.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 250,00

Aktiekapitalen udgør herefter kr. 40.000.000,00


07.08.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ralf Egede Andersen, Jette Marianne Arnskjold

Indtrådt i direktionen:

Direktør Michael Gaarmann


15.06.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ebbe Jørgen Broe Christensen, Anders Vinding Kruse

Indtrådt i bestyrelsen:

Departementschef Holger Lavesen (formand), Direktør Olav Grue (næstformand), Direktør Keld Sengeløv


26.05.1992 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Ole Villum Hansen, Viggo Jablonsky Rasmussen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørgen Einar Tandrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S174296 GROTHEN & PERREGAARD REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø


14.11.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hans Anders Kovsted

Indtrådt i direktionen:

Direktør Ralf Egede Andersen


30.09.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Christian Borre Brøner, Leila Falk Pedersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Overassistent Lonni Birgitta Klausen (Suppleant: Taksator Jørn Østerbro), Kontorchef Jens Aage Strøm Horney Nielsen (Suppleant: Kontorchef Henrik Mullertz)

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Afdelingschef Ole Lassen, for Ebbe Hjørlund Nielsen


04.10.1990 Ændring i personkreds, Statusændring, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 70041413

Navn og adresse:
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Holmens Kanal 22, 1097

Vedtægter ændret:

07.06.1990.

Stadfæster er slettet

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Haldor Frederik Axel Topsøe

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Ulrik Lett
Virksomhedsnavn
Fra
Til
16.10.1999
16.10.1999
FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA INVEST LIV A/S
Status
Fra
Til
25.11.2002
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
19.01.1990
03.09.1992
20.000.000,00 DKK