Skip to main content

SATCOM1 ApS

CVR-nummer

27924778

Adresse

Strandesplanaden 110

Postnummer og by

2665 Vallensbæk Strand

Startdato

01.07.2004

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

46154546

Kommune

Vallensbæk

Branchekode

613000 Satellitbaseret telekommunikation

Bibrancher

619000 Anden telekommunikation

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for området satellit kommunikation.

Binavne

Resale ApS
SATCOM1 GX SERVICES ApS

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

03.06.2019

Registreret Kapital

147.967,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.2004 - 31.12.2005

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Direktion

(Direktør)
Allan Reinert
Strandvejen 110 D, 02. th.
2900 Hellerup

(Direktør)
Jackie Lund Nikolajsen
Ølsemaglevej 15 C
4600 Køge

Stiftere

ApS KBUS 38 nr.3117
c/o Aktieselskabet Stakemann
Kronprinsessegade 18
1306 København K

Revisor

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Weidekampsgade 6
2300 København S

Legale Ejere

Honeywell International Sarl
Zone d'Activites La Piece 16
1180 Rolle
Schweiz
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 09.12.2015

Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 28.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Koncernregnskab for overliggende moder
PDF
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Redegørelse for omgørelse
PDF

Dato: 26.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Koncernregnskab for overliggende moder
PDF
Årsrapport
PDF

Dato: 20.07.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Koncernregnskab for overliggende moder
PDF
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 08.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport
Koncernregnskab for overliggende moder
PDFDato: 10.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 25.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2006
Periode: 01.07.2004 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

SATCOM1 ApS

P-nummer

Adresse

Strandesplanaden 110

Postnummer og by

2665 Vallensbæk Strand

Startdato

01.07.2004

Branchekode

613000 Satellitbaseret telekommunikation

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

46154546
03.06.2019 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand

Vedtægter ændret: 03.06.2019

Selskabet tegnes af to direktører i forening..


15.05.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand

Direktion:

Fratrådte:

Karina Bergstrøm Larsen, den 15.05.2019.

Tiltrådte:

Allan Reinert, den 15.05.2019.


02.03.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand

Direktion:

Fratrådte:

Vibeke Aagaard Nyberg, den 15.02.2018.


01.07.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 35836985 SATCOM1 RESALE ApS og CVR-nummer: 35468005 SATCOM1 GX SERVICES ApS, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 16.05.2016
Nye binavne: Resale ApS, SATCOM1 GX SERVICES ApS

01.07.2016 Ændring i revision

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 03.06.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 03.06.2016.
13.05.2016 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand

Vedtægter ændret: 11.05.2016

Direktion:

Fratrådte:

John Martin Niklasson, den 11.05.2016.

Tiltrådte:

Vibeke Aagaard Nyberg, den 11.05.2016.

Selskabet tegnes af Karina Bergstrøm Larsen eller af to direktører i forening..

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 11.05.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, den 11.05.2016.


04.03.2016 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand

Direktion:

Tiltrådte:

Jackie Lund Nikolajsen, den 01.03.2016.


14.12.2015 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 09.12.2015.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33963556 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Weidekampsgade 6, 2300 København S, den 09.12.2015.


09.12.2015 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand

Vedtægter ændret: 09.12.2015

Bestyrelse:

Fratrådte:

Søren Elmann Ingerslev (formand), den 09.12.2015, Karina Bergstrøm Larsen, den 09.12.2015, Henrik Sparup, den 09.12.2015, Jean-Francois Gault, den 09.12.2015.

Direktion:

Fratrådte:

Henrik Bo Zinck (adm. dir), den 09.12.2015.

Tiltrådte:

Karina Bergstrøm Larsen, den 09.12.2015, John Martin Niklasson, den 09.12.2015.

Selskabet tegnes af Karina Bergstrøm Larsen eller af John Martin Niklasson i forening med Karina Bergstrøm Larsen. .


27.08.2015 Ændring af adresse

CVR-nummer:

27924778.

NAVN:

SATCOM1 ApS.

Adresse: Centerholmen 18, 1., 2670 Greve.
Kommune: Greve.
Ny adresse: Strandesplanaden 110, 2665 Vallensbæk Strand
Ny kommune: Vallensbæk

09.02.2015 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Centerholmen 18, 1., 2670 Greve

Vedtægter ændret:

17.12.2014.

Kapitalnedsættelse besluttet 17.12.2014 er gennemført 09.02.2015.
Kapitalen udgør herefter kr. 147.967,00.


30.12.2014 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Centerholmen 18, 1., 2670 Greve

Kapitalnedsættelse besluttet 17.12.2014 henlæggelse til særlig reserve kr. 45.000,00 til kurs 100,00.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest 4 uger fra dags dato.


09.12.2014 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Centerholmen 18, 1., 2670 Greve

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG DENMARK P/S, den 10.10.2014.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG P/S, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg, den 10.10.2014.


06.03.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Centerholmen 18, 1., 2670 Greve

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Karina Bergstrøm Larsen, den 03.03.2014.

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Henrik Bo Zinck (adm. dir), den 03.03.2014.


07.01.2013 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Centerholmen 18, 1., 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjørn Rino Ranheim, den 07.01.2013.


16.11.2012 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Centerholmen 18, 1., 2670 Greve

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 16.11.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 26052394 ERNST & YOUNG P/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, den 16.11.2012.


24.10.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Centerholmen 18, 1., 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Møller Nielsen, den 23.10.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Søren Elmann Ingerslev (formand), den 23.10.2012.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 34487545 IN REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 23.10.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 73317428 ERNST & YOUNG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, den 23.10.2012.


24.08.2012 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Centerholmen 18, 1., 2670 Greve

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 20436034 IN-REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, den 24.08.2012.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 34487545 IN REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, Gersonsvej 7, 2900 Hellerup, den 24.08.2012.


20.02.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Centerholmen 16, 3., 2670 Greve

Ny adresse:

Centerholmen 18, 1., 2670 Greve.


12.01.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
c/o Udviklingspark Øresund, Korskildelund 6, 2670 Greve

Ny adresse:

Centerholmen 16, 3., 2670 Greve.


29.11.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
c/o Udviklingspark Øresund, Korskildelund 6, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

18.11.2010.


12.01.2010 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
c/o Udviklingspark Øresund, Korskildelund 6, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

04.11.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 420,00 indbetalt kontant, kurs 11.904,76.

Kapitalen udgør herefter kr. 192.967,00.


14.08.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
c/o Udviklingspark Øresund, Korskildelund 6, 2670 Greve

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Karina Bergstrøm Larsen, den 01.08.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Ivan Alexander Larsen, den 01.08.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Svend Møller Nielsen (formand), den 01.08.2008.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bjørn Rino Ranheim, den 01.08.2008.

Indtrådt i direktionen:

Karina Bergstrøm Larsen (adm. dir), den 01.08.2008.


18.08.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
c/o Udviklingspark Øresund, Korskildelund 6, 2670 Greve

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Møller Nielsen, den 25.05.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Ivan Alexander Larsen, den 25.05.2007.


05.12.2006 Ændring i revision, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Hinbjerg 69, 2670 Greve

Vedtægter ændret:

05.10.2006.

Ny adresse:

c/o Udviklingspark Øresund, Korskildelund 6, 2670 Greve.

Kapitalforhøjelse:

kr. 8.463,00 indbetalt kontant, kurs 11.816,03.

Kapitalen udgør herefter kr. 192.547,00.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24213714 DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.05.2006.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 20436034 IN-REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S, Strandagervej 25, 2900 Hellerup, den 01.05.2006.


08.08.2006 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Hinbjerg 69, 2690 Karlslunde

Vedtægter ændret:

01.07.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 8.463,00 indbetalt kontant, kurs 11.816,03.

Kapitalen udgør herefter kr. 184.084,00.


11.06.2006 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Hinbjerg 69, 2690 Karlslunde

Vedtægter ændret:

03.04.2006.

Kapitalforhøjelse:

kr. 16.926,00 indbetalt kontant, kurs 11.816,03.

Kapitalen udgør herefter kr. 175.621,00.
Selskabet tegnes af en direktør, en direktør sammen med bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse.


03.05.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Hinbjerg 69, 2690 Karlslunde

Vedrørende den under 25.03.2006 registrerede ændring for CVR-nr. 27924778 SATCOM1 ApS meddeles, at kapitalforhøjelsen er registreret forkert. Kapitalen er forhøjet med kr.: 23.695,- Indbetalt: kontant 21.157,- til kurs 11816,03 og 2538,- til kurs 100 Kapitalen udgør herefter kr. 158.695,00.


25.03.2006 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Hinbjerg 69, 2690 Karlslunde

Vedtægter ændret:

03.03.2006.

Kapitalforhøjelse kr. 25.450,00: kr. 22.723,00 indbetalt kontant, kurs 11.001,45, kr. 2.727,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.
Kapitalen udgør herefter kr. 160.450,00.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Svend Møller Nielsen, den 03.03.2006, Henrik Sparup, den 03.03.2006.


15.07.2004 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring af kapital, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
ApS KBIL 17 NR. 1860
Kronprinsessegade 18, 2690 Karlslunde

Vedtægter ændret:

14.07.2004.

Nyt navn:

SATCOM1 ApS.

Ny adresse:

Hinbjerg 69, 2690 Karlslunde.

Ny kommune:

Greve.

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000,00 indbetalt kontant, kurs 525,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 135.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Madsen, den 14.07.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Karina Bergstrøm Larsen (formand), den 14.07.2004, Jean-Francois Gault, den 14.07.2004, Bjørn Rino Ranheim, den 14.07.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Annemette Heller, den 14.07.2004.

Indtrådt i direktionen:

Bjørn Rino Ranheim (adm. dir), den 14.07.2004.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.


15.07.2004 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
SATCOM1 ApS
Hinbjerg 69, 2690 Karlslunde

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 14.07.2004.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C.Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 14.07.2004.


01.07.2004 Nye selskaber

CVR-nummer: 27924778

Navn og adresse:
ApS KBIL 17 NR. 1860
Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.07.2004.

Seneste vedtægtsdato:

01.07.2004.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 125.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 19270939 ApS KBUS 38 NR. 3117, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, den 01.07.2004.

Bestyrelse:

Kim Madsen (formand), den 01.07.2004.

Direktion:

Annemette Heller (adm. dir), den 01.07.2004.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelsen eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.

Revision:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Ro's Torv 53, 4000 Roskilde, den 01.07.2004.

Første regnskabsår:

01.07.2004 - 31.12.2005.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.07.2004
13.07.2004
ApS KBIL 17 NR. 1860
Adresse
Fra
Til
14.02.2012
26.08.2015
Centerholmen 18, 1. 2670 Greve
16.12.2010
13.02.2012
Centerholmen 16, 3. 2670 Greve
05.10.2006
15.12.2010
c/o Udviklingspark Øresund
Korskildelund 6 2670 Greve
15.07.2004
04.10.2006
Hinbjerg 69 2690 Karlslunde
01.07.2004
14.07.2004
Kronprinsessegade 18 1306 København K
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
13.08.2012
479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
15.07.2004
31.12.2007
526300 Anden detailhandel bortset fra butikshandel
01.07.2004
14.07.2004
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
16.05.2016
02.06.2019
16.05.2016
11.05.2016
15.05.2016
11.05.2016
09.12.2015
10.05.2016
09.12.2015
17.12.2014
08.12.2015
17.12.2014
Registreret kapital
Fra
Til
04.11.2009
16.12.2014
192.967,00 DKK
05.10.2006
03.11.2009
192.547,00 DKK
01.07.2006
04.10.2006
184.084,00 DKK
03.04.2006
30.06.2006
175.621,00 DKK
03.03.2006
02.04.2006
158.695,00 DKK


14.07.2004
02.03.2006
135.000,00 DKK
01.07.2004
13.07.2004
125.000,00 DKKTegningsregel
Fra
Til
13.05.2016
02.06.2019
Selskabet tegnes af Karina Bergstrøm Larsen eller af to direktører i forening.
09.12.2015
12.05.2016
Selskabet tegnes af Karina Bergstrøm Larsen eller af John Martin Niklasson i forening med Karina Bergstrøm Larsen. 
17.12.2014
08.12.2015
Selskabet tegnes af en direktør, en direktør sammen med bestyrelsesformanden, eller af den samlede bestyrelse.
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk


3. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2016
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2015
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2013
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2013
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2013
10-19 medarbejdere
5-9 årsværk
1. kvt2013
5-9 medarbejdere
4. kvt2012
5-9 medarbejdere
3. kvt2012
5-9 medarbejdere
2. kvt2012
5-9 medarbejdere
1. kvt2012
5-9 medarbejdere
4. kvt2011
5-9 medarbejdere
3. kvt2011
5-9 medarbejdere
2. kvt2011
5-9 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
5-9 medarbejdere
3. kvt2010
5-9 medarbejdere
2. kvt2010
2-4 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere
2. kvt2009
2-4 medarbejdere
1. kvt2009
2-4 medarbejdere
4. kvt2008
2-4 medarbejdere
3. kvt2008
2-4 medarbejdere
2. kvt2008
2-4 medarbejdere
1. kvt2008
2-4 medarbejdere
4. kvt2007
2-4 medarbejdere
3. kvt2007
2-4 medarbejdere
2. kvt2007
2-4 medarbejdere
1. kvt2007
2-4 medarbejdere
4. kvt2006
2-4 medarbejdere
3. kvt2006
2-4 medarbejdere