Skip to main content

VEMMETOFTE KLOSTER

CVR-nummer

57020415

Adresse

Vemmetoftevej 42 A

Postnummer og by

4640 Faxe

Startdato

10.06.1735

Virksomhedsform

Erhvervsdrivende fond

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

Faxe

Branchekode

682030 Anden udlejning af boliger

Bibrancher

553000 Campingpladser
012900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder
562100 Event catering

Formål

Klosterets hovedformål er mod et nærmere fastsat vederlag at yde bolig til personer, der opfylder de neden for angivne betingelser. Til dette formål benyttes klosterbygningen Vemmetofte og - hvis det findes hensigtsmæssigt - andre af de klosteret tilhørende ejendomme i Vemmetofte. Klosteret kan endvidere til dette formål med fondsmyndighedens samtykke - enten alene eller i samarbejde med andre institutioner, foreninger eller eventuelt kommuner - erhverve beboelsesejendomme eller dele af sådanne andetsteds i Danmark. Som beboere i klosteret kan optages kvinder eller mænd - enlige eller ægtepar - der har eller har haft dansk indfødsret.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

25.06.2012

Registreret Kapital

60.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.04.1984 - 31.03.1985

Tegningsregel

Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen

Direktion

Leif Jørgen Madsen
Vemmetoftevej 42 B
4640 Faxe
Danmark

Bestyrelse

(Formand)
Johan Nicolaj Flach de Neergaard
Førslevvej 54
4250 Fuglebjerg
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Thomas Reventlow Bruun
Svanevænget 3, 3. tv.
2100 København Ø
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Ettie Cordelia Castenskiold
Tuse Næs Vej 7
4300 Holbæk
Danmark
Valgform: Udpeget i henhold til vedtægt

Revisor

Reelle Ejere

Bestyrelsesmedlemmerne anses som reelle ejere

Dato: 15.10.2019
Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 16.11.2018
Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.11.2017
Periode: 01.07.2016 - 30.06.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 13.11.2016
Periode: 01.07.2015 - 30.06.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.11.2015
Periode: 01.07.2014 - 30.06.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 28.10.2014
Periode: 01.07.2013 - 30.06.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 31.10.2013
Periode: 01.07.2012 - 30.06.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.11.2012
Periode: 01.07.2011 - 30.06.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 18.11.2011
Periode: 01.07.2010 - 30.06.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.11.2010
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.11.2009
Periode: 01.07.2008 - 30.06.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.11.2008
Periode: 01.07.2007 - 30.06.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.11.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.06.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.10.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.11.2005
Periode: 01.07.2004 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.11.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.11.2003
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.12.2002
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.12.2001
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.12.2000
Periode: 01.07.1999 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.01.2000
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.01.1999
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.12.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.01.1997
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.01.1996
Periode: 01.04.1995 - 30.06.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.09.1995
Periode: 01.04.1994 - 31.03.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.09.1994
Periode: 01.04.1993 - 31.03.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.10.1993
Periode: 01.04.1992 - 31.03.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.10.1992
Periode: 01.04.1991 - 31.03.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.12.1991
Periode: 01.04.1990 - 31.03.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.10.1990
Periode: 01.04.1989 - 31.03.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.10.1989
Periode: 01.04.1988 - 31.03.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.10.1988
Periode: 01.04.1987 - 31.03.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.03.1988
Periode: 01.04.1986 - 31.03.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.07.1988
Periode: 01.04.1985 - 31.03.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.07.1988
Periode: 01.04.1984 - 31.03.1985
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

VEMMETOFTE CAMPING

P-nummer

Adresse

Ny Strandskov 1
Vemmetofte

Postnummer og by

4640 Faxe

Startdato

13.11.1978

Branchekode

553000 Campingpladser

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

56710198

Navn

VEMMETOFTE KLOSTER

P-nummer

Adresse

Vemmetoftevej 42 A

Postnummer og by

4640 Faxe

Startdato

01.01.1980

Branchekode

562100 Event catering

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

56710034

Navn

VEMMETOFTE KLOSTER ADMINISTRATIONEN

P-nummer

Adresse

Vemmetoftevej 42 A

Postnummer og by

4640 Faxe

Startdato

01.01.1980

Branchekode

682030 Anden udlejning af boliger

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

VEMMETOFTE KLOSTER SKOVBRUG

P-nummer

Adresse

Vemmetoftevej 42 A

Postnummer og by

4640 Faxe

Startdato

13.11.1978

Branchekode

012900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder

Reklamebeskyttelse

Nej
21.01.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42A, 4640 Faxe

Bestyrelse:

Fratrådte:

Per Ossip Magid, (formand), den 31.12.2018, Johan Nicolaj Flach de Neergaard, den 01.01.2019.

Tiltrådte:

Johan Nicolaj Flach de Neergaard, (formand), den 01.01.2019.


25.10.2018 Ændring af adresse

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Faxe

Ny adresse: Vemmetoftevej 42A, 4640 Faxe

03.01.2017 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Faxe

Bestyrelse:

Tiltrådte:

Ettie Cordelia Castenskiold, den 31.10.2016.


01.12.2014 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Fondsmyndigheden er nu Erhvervsstyrelsen.
Fondens fondsmyndighed er ændret fra Civilstyrelsen til Erhvervsstyrelsen i medfør af, at § 24 i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014, er trådt i kraft den 1. december 2014.


06.07.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Vedtægter ændret:

25.06.2012. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 30.03.2012.
25.10.2010 Ændring i revision

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Handelsskolevej 1, 4700 Næstved.


16.08.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tove Berning, den 31.12.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Thomas Reventlow Bruun, den 30.10.2009.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


05.01.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Vedtægter ændret:

03.01.2005. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 20.10.2004.


01.08.2002 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, den 01.07.2002.

Indtrådt i revisionen:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Handelsskolevej 1, 4700 Næstved, den 01.07.2002.


24.06.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Per Ossip Magid, den 10.06.2002.

Indtrådt i bestyrelsen:

Hofjægermester Johan Nicolaj Flach de Neergaard, den 13.05.2002.


06.09.2001 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vilhelm Bruun de Neergaard, den 14.08.2001.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Leif Jørgen Madsen, den 01.09.1989.


20.03.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørn Vilhelm Hall, den 31.12.1996.


25.07.1996 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Per Ossip Magid.


22.04.1996 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Kapitalforhøjelse:

kr. 60.000.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud.

Kapitalen udgør herefter kr. 60.000.000,00.


27.12.1995 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Vedtægter ændret:

23.11.1995. Fondsmyndighedens tilladelse hertil givet: 19.12.1995.

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06.

Omlægningsperiode:

01.04.1995 - 30.06.1995.


07.10.1987 Nye selskaber

CVR-nummer: 57020415

Navn og adresse:
VEMMETOFTE KLOSTER
Vemmetoftevej 42, 4640 Fakse

Fondsmyndighed:

Justitsministeriet

Vedtægtsdato:

09.04.1986

Kapital:

kr. 0,00

Bestyrelse:

Godsejer Vilhelm Bruun de Neergaard, konsulent Tove Berning, Landsretssagfører Jørn Vilhelm Hall

Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen

Revision:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 1360 København K

Første regnskabsår:

00.00 - 00.00

Regnskabsår:

01.04 - 31.03
Adresse
Fra
Til
01.01.2007
24.10.2018
Vemmetoftevej 42 4640 Faxe
16.10.1999
31.12.2006
Vemmetoftevej 42 4640 Faxe
Branchekode
Fra
Til
01.09.2005
31.12.2007
702030 Anden udlejning af boliger
16.10.1999
31.08.2005
020100 Skovbrug
Bibranche
Fra
Til
01.09.2005
30.12.2007
020100 Skovbrug
01.09.2005
30.12.2007
853260 Legater og fonde med velgørende formål
01.09.2005
30.12.2007
552200 Campingpladser
01.01.2004
31.08.2005
702030 Anden udlejning af boliger
16.10.1999
31.08.2005
552200 Campingpladser


16.10.1999
31.08.2005
853260 Legater og fonde med velgørende formålPeriode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2019
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2019
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2018
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2018
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk


2. kvt2018
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2018
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2017
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2017
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2017
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2017
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2016
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2016
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2016
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2016
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2015
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2014
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2014
20-49 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2014
10-19 medarbejdere
1. kvt2014
10-19 medarbejdere
4. kvt2013
10-19 medarbejdere
3. kvt2013
10-19 medarbejdere
2. kvt2013
10-19 medarbejdere
1. kvt2013
10-19 medarbejdere
4. kvt2012
10-19 medarbejdere
3. kvt2012
10-19 medarbejdere
2. kvt2012
10-19 medarbejdere
1. kvt2012
10-19 medarbejdere
4. kvt2011
10-19 medarbejdere
3. kvt2011
10-19 medarbejdere
2. kvt2011
10-19 medarbejdere
1. kvt2011
10-19 medarbejdere
4. kvt2010
10-19 medarbejdere
3. kvt2010
10-19 medarbejdere
2. kvt2010
10-19 medarbejdere
1. kvt2010
10-19 medarbejdere
4. kvt2009
10-19 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
10-19 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
10-19 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
10-19 medarbejdere
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
10-19 medarbejdere
1. kvt2007
10-19 medarbejdere
4. kvt2006
10-19 medarbejdere
3. kvt2006
10-19 medarbejdere
2. kvt2006
10-19 medarbejdere
1. kvt2006
10-19 medarbejdere
4. kvt2005
10-19 medarbejdere
3. kvt2005
10-19 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
10-19 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
10-19 medarbejdere
4. kvt2003
10-19 medarbejdere
3. kvt2003
10-19 medarbejdere
2. kvt2003
10-19 medarbejdere
1. kvt2003
10-19 medarbejdere
4. kvt2002
20-49 medarbejdere
3. kvt2002
20-49 medarbejdere
2. kvt2002
20-49 medarbejdere
1. kvt2002
20-49 medarbejdere
4. kvt2001
10-19 medarbejdere
3. kvt2001
10-19 medarbejdere
2. kvt2001
20-49 medarbejdere
1. kvt2001
20-49 medarbejdere
4. kvt2000
20-49 medarbejdere
3. kvt2000
20-49 medarbejdere
2. kvt2000
20-49 medarbejdere
1. kvt2000
20-49 medarbejdere
4. kvt1999
20-49 medarbejdere
3. kvt1999
20-49 medarbejdere
2. kvt1999
20-49 medarbejdere
1. kvt1999
20-49 medarbejdere