Skip to main content

AT HOLDING HELLERUP ApS

CVR-normu

32893848

Najugaq

Hambros Alle 4

Postnormu aamma illoqarfik

2900 Hellerup

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

07.05.2010

Suliffeqarfiup suussusia

Anpartsselskab

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

Killiffik

Normal

Kommuni

Gentofte

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Siunertaq

Selskabets formål er at agere holdingselskab, herunder investering og besiddelse af ejerandele i andre selskaber samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Momsimut nalunaarsorneqarpoq

Ammaruk una skat.dk

Naatsorsuusiorfiup ukiua

Uannga01.01 til 31.12

Malittarisassat qaammatisiutini ulluat kingulleq

07.05.2010

Aningaasaatit nalunaarsorneqartut

125.000,00 DKK

Piffissaq naatsorsuusiorfiusoq siulleq

07.05.2010 - 31.12.2010

Atsiornermut maleruaqqusaq

Selskabet tegnes af en direktør.

Direktioni

Asbjørn Thomsen
Hambros Alle 4
2900 Hellerup
Danmark

Pilersitsisut

Asbjørn Thomsen
Hambros Alle 4
2900 Hellerup
Danmark

Kukkunersiuisoq

BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB
Poul Bundgaards Vej 1, 1.
2500 Valby

Inatsisitigut tunngaveqartumik piginnittut

Asbjørn Thomsen
Hambros Alle 4
2900 Hellerup
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 07.05.2010

Piviusumik piginnittut

Asbjørn Thomsen
Hambros Alle 4
2900 Hellerup
Danmark
Piginneqataanermi piginneqataassutigisat: 100,00%
Taasinissamut pisinnaatitaaffiit: 100,00%
Qaammatisiutit ulluat allanngortitsiffiusoq: 07.05.2010

Dato: 04.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 26.03.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.03.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 20.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 05.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 09.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 12.04.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2011
Periode: 07.05.2010 - 31.12.2010
Uppernarsaasersuutit aakkit:
Årsrapport
PDF
Ateq

AT HOLDING HELLERUP ApS

P-normu

Najugaqarfik

Hambros Alle 4

Postnormu aamma illoqarfik

2900 Hellerup

Qaammatisiutit ulluat aallartiffik

07.05.2010

Suliaqarfiup ilisarnaataa

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Pilerisaariviginanga

Naamik
03.01.2018 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-normu: 32893848

Navn og adresse:
AT HOLDING HELLERUP ApS
Hambros Alle 4, 2900 Hellerup

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 25512189 AT HOLDING KOLDING ApS, der samtidigt er opløst.


09.05.2014 Øvrige ændringer

CVR-normu: 32893848

Navn og adresse:
AT HOLDING HELLERUP ApS
Tuborg Sundpark 11, 1. th., 2900 Hellerup

Ny adresse:

Hambros Alle 4, 2900 Hellerup.


09.11.2013 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 32893848

Navn og adresse:
AT HOLDING HELLERUP ApS
Tuborg Sundpark 11, 1. th., 2900 Hellerup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 29610835 ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.10.2013.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 35257691 BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, Nimbusparken 24, 2., 2000 Frederiksberg, den 01.10.2013.


08.01.2011 Øvrige ændringer

CVR-normu: 32893848

Navn og adresse:
AT HOLDING HELLERUP ApS
Jomsborgvej 41, 5., 2900 Hellerup

Ny adresse:

Tuborg Sundpark 11, 1. th., 2900 Hellerup.


24.11.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-normu: 32893848

Navn og adresse:
AT HOLDING HELLERUP ApS
Jomsborgvej 41, 5., 2900 Hellerup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24252019 AP, STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, den 05.10.2010.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 29610835 XBIG5 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Vester Voldgade 8, 2. th., 1552 København V, den 05.10.2010.
11.05.2010 Nye selskaber

CVR-normu: 32893848

Navn og adresse:
AT HOLDING HELLERUP ApS
Jomsborgvej 41, 5., 2900 Hellerup

Stiftelsesdato:

07.05.2010.

Seneste vedtægtsdato:

07.05.2010.

Kapital:

kr. 125.000,00.

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 125.000,00 til kurs 75.611,00.

Stifter:

Adm. direktør Asbjørn Thomsen, den 07.05.2010.

Direktion:

Adm. direktør Asbjørn Thomsen, den 07.05.2010.

Selskabet tegnes af en direktør.

Revision:

CVR-NR. 24252019 AP, STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S, Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K, den 07.05.2010.

Første regnskabsår:

07.05.2010 - 31.12.2010.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Najugaq
Uannga
Uunga
08.01.2011
08.05.2014
Tuborg Sundpark 11, 1. th. 2900 Hellerup
07.05.2010
07.01.2011
Jomsborgvej 41, 5. 2900 Hellerup
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
07.05.2010
31.12.2012
999999 Uoplyst